Kostel sv. Ondřeje

Sdílej
 
v Borgundu (Norsko)

Dřevěná vzácnost

Kostel sv. OndřejeKřesťanství proniklo do severských zemí kolem roku 1000. O vzniku norských raných středověkých kostelů není mezi historiky jednotné mínění; část vědců soudí, že inspirací pro ně byly kostely západní a jižní Evropy té doby, další hovoří o přizpůsobení pohanských chrámů požadavkům křesťanství. Většina z nich měla konstrukci (kostru) z dřevěných sloupů a stěny bedněné ze silných fošen, někdy i z kůlů. Zajímavým prvkem bylo začlenění krovu (střechy) do prostoru kostela: konstrukce krovu - trámy, krokve a bednění - nebyla zakrytá a zvětšovala výšku střední lodě. Dřevo bylo v té době přirozeným místním materiálem a je jím v Norsku dodnes. Řemeslná zručnost v práci se dřevem, získané v době staveb vikinských lodí, přerostla v umělecký projev, který dosáhl vrcholu u tzv. sloupových kostelů. Tyto objekty lze bezpochyby považovat za nejvýznamnější přínos Norska evropské architektuře. Řezby vstupních portálů, hlavic sloupů, trámů, výztuh stěn se zvířecí ornamentikou svědčí o výtvarném propojení nejstarších kostelů s předkřesťanským uměním. To dokazují i dračí motivy plastik na hřebenech sedlových střech kostelů, které připomínají příďové nástavby vikinských lodí - drakarů. Kostel sv. OndřejeV historicky krátkém období - zhruba jednoho sta roků - vzniklo v Norsku nejméně 750 těchto sloupových kostelů. Ačkoliv jich do dnešních dnů "přežilo" pouze třicet, nejlépe zachovalým objektem je kostel sv. Ondřeje v Borgundu, který vznikl r. 1150 a nebyl nikdy přestavován ani nebyl rozšířen o přístavby. Harmonické proporce této nevelké stavby (její délka je okolo 23 metrů) se staly vzorem pro řadu dalších kostelů. Kolem kostela byl hřbitov obehnaný kamennou zdí, jejíž část je dodnes dochována. Jižně od kostela stojí zvonice, ve které je zavěšen středověký zvon. Neměli jsme dostatek podkladů pro to, abychom mohli vytvořit její model spolu s kostelem. Jsme přesvědčeni, že neobvyklost této stavby budou pro všechny modeláře impulsem pro její postavení. Model je proveden v měřítku 1:120 a vláčkaři jej mohou začlenit do kolejiště velikosti TT. Jeho stavba není obtížná, vyžaduje však hodně trpělivosti a dodržení pracovního postupu. Přestože model nebude veliký (jeho rozměry jsou 19 x 12,5 x 21 cm), má 110 číslovaných dílů, což představuje 224 kusů.

Připravné práce

Kostel sv. OndřejeJako vždy začněte s přípravnými pracemi. Doporučujeme, abyste je udělali najednou. Nejprve proveďte nařezání lomových čar a výřezy ploch: lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou opatřenou mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom, čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čárou (-.-.-). Červenou úhlopříčkou jsou značeny výřezy ploch z dílů. Na rubovou stranu některých dílů přeneste rysky zakreslené na jejich líci. Rysky na rubu spojte čárou, na kterou budete v průběhu stavby přilepovat další díly. Rysky A-A přenesete na rub dílů 1, 2; B-B na 6, 7, 8; C-C na 17, 22; D-D na 28, 29, 30 31, 32; E-E na 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 42*, 43; F-F na 42, 42*; H-H na 10, 11, 12, 13, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38; J-J na díl 25. Pokračování v dalších číslech