Pevnost

Pevnost
Sdílej
 
S dnešním papírovým modelem se přeneseme do třicátých let 20. století. Celosvětová hospodářská krize koncem 20. let a počátkem let 30. přiměla obchodníky ještě více přemýšlet, jak propagovat svoje výrobky.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Pečlivě si prostudujte jednotlivé díly, z nichž budete sestavovat budovu pevnosti. Před započetím stavby doporučujeme list s vystřihovánkou podlepit barevným okrovým papírem, nejen pro zpevnění, ale zároveň kvůli zaretušování rubové strany přesahujícího cimbuří. Z dílu tvořícího vrchní část základny opatrně vyřízněte strop věže a postupně k sobě poslepujte všechny části pevnosti. Do cimbuří věže nejdříve vlepte strop, ten pak osaďte na věž. Ještě před lepením si vyzkoušejte, zda jednotlivé díly k sobě přiléhají, a případné mezery zaretušujte zalepením papírem nabarveným příslušným odstínem. Strážní budky můžete ponechat v původní podobě, nebo vyříznout vstupní otvor a vnitřek začernit. Na věž přilepte stožár se státní vlajkou. Pro oživení, stejně jako u většiny předchozích "stoletých" novinek, je model doplněn figurkami. Postavičky vojáčků různých hodností pečlivě vystřihněte nebo lépe vyřežte ostrým odlamovacím nožem a po zaretušování přilepte na místa podle vlastního uvážení. Stejně tak necháme na vás i dobarvení pivního tácku, který jsme opět použili jako ideální podložku.

O VYSTŘIHOVÁNCE

S dnešním papírovým modelem se přeneseme do třicátých let 20. století. Celosvětová hospodářská krize koncem 20. let a počátkem let 30. přiměla obchodníky ještě více přemýšlet, jak propagovat svoje výrobky. Tištěné vystřihovánky se daly snadno přikládat k nabízenému zboží. Mnohdy ani nešlo o výrobky určené dětským spotřebitelům. Reklamních vystřihovánek využila i firma Otto Rakovník k propagaci pracích prostředků a tuků. Dodnes se můžeme setkat se sedmdesát let starými oblékacími panenkami nebo betlémy, které pro Ottu vytvořila malířka Marie Fischerová-Kvěchová. Vydávání reklamních vystřihovánek se nevyhnula ani světoznámá firma Baťa. Jména jako Cikorka, Perola, Franckovka dnes už asi nic neřeknou ani vašim babičkám a dědečkům, ale před rokem 1948 šlo o vyhlášené výrobce náhražky kávy, vyráběné ze žita. Právě tyto firmy se připomínaly reklamními vydáními vystřihovacích archů betlémů a jesliček.


HISTORICKÉ VYSTŘIHOVÁNKY V ABC

Lesovna 20/2004
Mešita s minaretem 22/2004
Most 3/2005
Hrad Papírštejn 7/2005
Plovárna 13/2005
Zámek 23/2005

Autor

Návod a slepení modelu Josef Kropáček