Hunové změnili tvář Evropy: Odhalte tajemství jejich hrobů

Hunové změnili tvář Evropy: Odhalte tajemství jejich hrobů
Sdílej
 
Příchod hunských kočovníků z asijských stepí změnil tvář Evropy. Nedostižní jezdci zničili východní barbarské říše a koncem 4. století vrhli germánské kmeny proti hranicím římských provincií. Během života dvou generací Římanů se svět, ve kterém žili, řetězem drobných událostí zcela změnil.

 

Podobně zánik naší dnešní digitální civilizace nemusí být způsoben pouze náhlou přírodní katastrofou, ale událostmi považovanými zprvu za bezvýznamné. V 5. století začala takto vznikat na troskách Západořímské říše dnešní Evropa.

Hunové a jejich nelidské lebky

Hunové děsili římské obyvatele svým vzhledem i zvyky, historik Marcellinus je dokonce přirovnal k primitivním dvounohým zvířatům. Příčina strachu se samozřejmě ukrývala v naprosté odlišnosti nomádské kultury.

Pro hunské bojovníky byly slzy nepřípustné, při truchlení za mrtvé si místo toho rozřezávali své tváře. Zvláštní podobu měly i jejich uměle protažené hlavy. Deformace lebky se prováděla už malým dětem podvazováním čela a zátylku hlavy obvazy s prkénky jako symbolu jejich vznešeného původu. Archeologické nálezy koster s podlouhlou lebkou pochází i z Burgundska nebo z Moravy.

Jezdci apokalypsy Hunové převrátili Evropu vzhůru nohama

Jezdci apokalypsy Hunové převrátili Evropu vzhůru nohama

Nečekaný výsledek přinesl v roce 2018 rozbor DNA na ženských hrobech z Bavorska. Výzkum potvrdil, že se jednalo o hunské princezny provdané za místní germánské velmože.

Tajemství barbarských hrobů

Hunové uctívali přírodní živly a boha Tengri, který vládl nebesům z posvátných hor. Pro mocné náčelníky proto byly ve stepi budovány hliněné mohyly zvané kurgany, kam byli pohřbíváni i další členové jejich rodu. V Evropě pochází nejvíce hunských hrobů z Maďarska, centra říše hunského krále Attily.

Příchod hunských kočovníků z asijských stepí změnil tvář Evropy •  Profimedia.cz

Bohatí hunští i germánští bojovníci zde byli pochováni v dřevěné rakvi uvnitř zahloubené hrobové komory s typickým reflexním lukem, římskými zrcadly nebo vzácným čínským hedvábím.

Zvláštností byla hunská pohřební hostina tryzna odehrávající se přímo na mohyle. Jezdci se zpěvem objížděli hrob velmože a po několika dnech u nejbližší řeky obětovali vodě posvátný kotel.

Ptomci impéria: Čti komiks o konci Římské říše >

apa hrobů s deformovanými lebkami z doby Attilovy říše •  Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Profimedia.cz, MCAH, Lausanne, Switzerland, Creative Assembly

Život skrytý v izotopech

Pohřební výbava hunských i germánských hrobů je překvapivě podobná. Postavení člověka tedy v Attilově království neurčoval jeho původ. Pro určení etnické příslušnosti zemřelých proto archeologům pomáhá chemická analýza izotopů v kostech.

Podle poměru nuklidů dusíku a uhlíku lze říci, jakou potravou se mrtvý za svého života živil. Naopak izotopy stroncia a kyslíku v zubech určují, zda se jednalo o kočovníka nebo usedlého zemědělce.

PŘÍŠTĚ: Legenda jménem Attila, bič boží

Legenda jménem Attila: Kde hledat jeho poklad?

Legenda jménem Attila: Kde hledat jeho poklad?

Věk barbarů 5: Zánik měst vyvolal apokalypsu

Věk barbarů 5: Zánik měst vyvolal apokalypsu

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

 

Články odjinud