Legenda jménem Attila: Kde hledat jeho poklad?

Legenda jménem Attila: Kde hledat jeho poklad?
Sdílej
 
Šílenci toužící ovládnout svět jsou obvyklými soupeři komiksových superhrdinů i slavnými postavami akčních filmů. Pro Římany se symbolem strachu a hrozby zániku civilizovaného světa stal hunský král Attila zvaný Bič boží. Jeho legenda žíje dodnes. Vydejte se spolu s námi na honbu za pokladem krále Hunů a zjistěte, kde ho hledat.

 

Upadající ekonomika i nájezdy barbarů ničily Západořímskou říši přes půl století, ale rozhodující okamžik nadešel roku 451 na Katalaunských polích v Galii. Římané zde odrazili dvojnásobnou přesilu barbarů hunského vládce Attily v ničivé bitvě. Attilův sen o ovládnutí Evropy tím sice skončil, ale přesto o dva roky později získal král nesmrtelnost, nečekaně právě díky vlastní smrti.

Mrtvý bůh Attila

Attila se stal legendou už za svého života. Začalo se mu říkat bič boží a sám se po vzoru římských císařů považoval za boha. Jeho říše se svojí rozlohou sice měřila s Římem, jenže její základy stály především na kořisti z mírových poplatků východořímského císaře.

MINULE Hunové změnili tvář Evropy:

Hunové změnili tvář Evropy: Odhalte tajemství jejich hrobů

Hunové změnili tvář Evropy: Odhalte tajemství jejich hrobů

Právě jeho vyslanec Priscos popisuje dvůr hunského krále plný germánských velmožů, ale i Římanů, kteří se vykoupili z otroctví nebo se stali královskými úředníky logades. Někteří dle hunské tradice měli i více manželek. No a o svatební noci se svojí sedmnáctou ženou, burgundskou princeznou Ildico, zemřel ve spánku král Attila udušen vlastní krví z nosu.

Honba za pokladem

Právě hrob zajistil mocnému hunskému vládci Attilovi nesmrtelnou slávu – nikdy se totiž nenašel. Přitom měl být Attila pohřben ve zlaté, stříbrné a železné rakvi s nesmírnými poklady do hliněné mohyly na soutoku tří řek. Jenže otroci budující hrobku byli následně obětováni, aby místo zůstalo utajeno.

Attila měl přes padesát synů se šestnácti manželkami z kmenů podrobených Huny •  Hungarian National Museum/Zófia Masek, Hungarian Archeology, Eugene Delacroix/Open Domain, Wikipedia, Creative Assembly

Vedle Maďarska a Rakouska, kde leželo centrum Attilova království, propukla horečka po pokladu i v moravském Náklu u Olomouce. Tragicky dopadl průzkum pahorku Hrádok ve slovenském Martině v roce 1933. Průzkumné štoly se opakovaně zalily vodou a finančně zruinovaný inženýr Štěpán dožil v psychiatrické léčebně s tvrzením, že on sám je Attila.

Nálezy zlomků hunského kotle z roku 2015 rozpoutaly na Moravě novou vlnu pátrání. Zničení a obětování posvátného kotle řece totiž skutečně bylo součástí pohřbu hunské šlechty.

Kde je Attilova hrobka?

Nejčastěji zkoumaná místa (červeně) a nálezy hunských kotlů (žlutě) •  Hungarian National Museum/Zófia Masek, Hungarian Archeology, Eugene Delacroix/Open Domain, Wikipedia, Creative Assembly

Středověký přepis legendy o Attilově smrti ze 14. století

Ztraceno v překladu

V našem komiksu Potomci impéria naleznou (přečtěte si ho celý tady) najdou hrdinové sarkofág krále Attily v jeskyni na řece. Lovci pokladů často pátrají po hrobce v říčních korytech, protože legenda uvádí, že otroci pro její stavbu dočasně odklonili říční tok.

Ve skutečnosti byl do řeky Busento pohřben vizigótský král Alarich a záměnu má na svědomí středověký přepis původní kroniky gótského učence Jordana. Pravdou zůstává, že Hunové skutečně uctívali přírodní živly. Zatímco duši mrtvého vzal vítr, jeho tělo uložili do země, ohni darovali koně a vodě obětovali posvátný kotel.

PŘÍŠTĚ: Země barbarů

Harald Modrozub: Poklad vikinského krále

Harald Modrozub: Poklad vikinského krále

Ztracená hranice: Konec Říše římské a začátek věku barbarů

Ztracená hranice: Konec Říše římské a začátek věku barbarů

Buddhovy ostatky: Objev posvátného pokladu

Buddhovy ostatky: Objev posvátného pokladu

 

Články odjinud