Zjednodušený model vlaku na pokračování: 1. část

Zjednodušený model vlaku na pokračování: 1. část
Sdílej
 
Nová série vystřihovánek Železnice HO začíná modelem motorové lokomotivy T 334.0.

Motorová lokomotiva T 334.0

Motorová lokomotiva řady T 334.0 byla určena především pro lehký  posun v průmyslových závodech a částečně i pro lehkou traťovou službu. Tyto lokomotivy jezdí v Česku i na Slovensku dodnes v řádné službě a i jako historická vozidla. Lokomotivy byly vyráběny v letech 1961 až 1973.
TECHNICKÁ DATA
Max. rychlost: 60 km/hod.
Hmotnost: 40 500 kg
Délka: 9,440 m
Výkon motoru: 302 kW
Přenos výkonu: hydrodynamický

Nákladní vagon Smmp

Nákladní vagon řady Smmp je plošinový vůz určený na přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolových a pásových vozidel.
TECHNICKÁ DATA
Hmotnost: 19 750 kg
Ložná hmotnost (hmotnost nákladu): až 56 000 kg
Délka: 15,024 m

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Ohybové čáry ukončené trojúhelníčkem narýhujte z lícní strany, ohybové čáry ukončené kolečkem narýhujte z rubu.

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA T 334.0

1. Díly není nutno podlepovat. Je však nutné dbát na důkladné zatížení a proschnutí všech lepených ploch. Orientace vozu a dílů 1, 2 a 7 je naznačena červenými šipkami.

2. Z kulatých párátek průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 21 (2 kusy), osy nárazníků 17 (4 kusy), rozměry a zbarvení najdete v kresbě vystřihovánky.
2. Z drátu průměru 0,5 mm můžete vyrobit variantní hák 20, rozměry a tvarování jsou opět v kresbě, číslo podloženo modrou barvou.

3. Na rub dílu 1 přeneste úsečky A-A a B-B.

NÁKLADNÍ VAGON Smmp

1. Čtvrtkou podlepte díly 18. Díl 2 můžete podlepit kancelářským papírem, ale není to podmínkou. Orientace dílů je označena červenými šipkami.

2. Z kulatých párátek průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 15 (4 kusy), osy nárazníků 8 (4 kusy) a ze špejle průměru 3 mm připravte osy otáčení podvozků 10 (2 kusy), rozměry a zbarvení najdete v kresbě vystřihovánky.

3. Z drátu průměru 0,5 mm můžete vyrobit variantní hák 9, rozměry a tvarování jsou opět v kresbě, číslo podloženo modrou barvou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA T 334.0

1. V dílu 1 vyřežte otvory označené červenými úhlopříčkami a prorazte otvory pro osy nárazníků. Bočnice označené znakem % ohněte a přilepte. Díl položte na rovnou plochu, po celé ploše zatižte a nechte aspoň 24 hodin proschnout. Po proschnutí díl 1 vytvarujte a slepte. Narýhujte díl 2, otvory zatím neprorážejte, boční a čelní plochy označené znakem % ohněte a přilepte. Celek položte na rovnou plochu, důkladně zatižte a nechejte dobře proschnout. Po proschnutí do dílu 2 prorazte otvory pro osy dvojkolí a nárazníků, díl vytvarujte a slepte.

2. Díl 3 ohněte a slepte tak, aby se neslepily chlopně. Po proschnutí díl 3 nalepte na vyznačené místo do dílu 2. Takto sestavený díl 2 vlepte na rub dílu 1 mezi úsečky A-A a B-B. Celek položte dílem 1 na stůl, z vnitřku zatižte a nechte proschnout.

3. Vytvarujte díly 4, 5, 6 a slepte z nich kabinu strojvůdce. Hotovou kabinu nalepte na díl 1. Pozor na orientaci, díl 6 musí být orientován směrem dopředu, tedy k delší motorové kapotě. Z dílů 11, 12, 13 slepte kratší kapotu motoru a přilepte ji ke kabině a k dílu 1. Z dílů 14, 15, 16 sestavte delší kapotu a přilepte ji ke kabině a k dílu 1.

4. Na čela kapot motoru můžete nalepit variantně reflektory 29. Z rubu na díl 7 nalepte díly 8, 9 a 10. Díl 7 nalepte na střechu kabiny strojvůdce, pozor na správnou orientaci. Po proschnutí ohněte špičky přečnívajících chlopní ke kabině a přilepte je. Vytvarujte výfuk 28 a nalepte jej ke kabině strojvůdce pod střechu.

5. Z dílů 17, 18, 19 sestavte nárazníky a vlepte je do otvorů v čelech rámu. Na čela nalepte sestavený hák 20 nebo můžete použít hák z drátu (díl 20 podložený modrou barvou), který vlepíte gelovým sekundovým lepidlem do vyvrtaného otvoru v čelech rámu.

6. Z dílů 22, 23, 24, 25 a 26 sestavte kola. Díl 26 namotejte bez lepení na špejli, vložte do slepeného dílu 25, volným koncem díl 26 přilepte zevnitř k dílu 25, díl 26 rozviňte po obvodu dílu 25 a zafixujte lepidlem. Takto vytvořený běhoun kola uzavřete dílem 22 a celek nalepte na slepené díly 23 a 24. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 21 a vycentrujte. Rozchod kol je 16,5 mm. Kola přilepte. Hotová dvojkolí nasuňte zevnitř do otvorů v rámu a z venku zafixujte zákolníky 27. Hotový model přestříkněte lakem na vlasy, odpuzuje prach a zvýrazní barvy modelu.

NÁKLADNÍ VAGON Smmp

1. Zpracujte plošinu vozu 1, bočnice označené znakem % slepte k sobě. Díl zatižte a nechte dobře proschnout. Na proschnutý díl 1 z rubu nalepte díl 2, celek dobře zatižte a nechte proschnout. Po proschnutí ohněte bočnice dílu 1. Z dílů 3 sestavte točny podvozků a vlepte je

2. Na díl 2. Sestavte čelníky 4 a nalepte je na díl 2. Sestavte příčníky 5 a rovněž je vlepte na díl 2. K dílům 3, 4, 5 přilepte bočnice dílu 1.
2. Sestavte nárazníky z dílů 6, 7, 8 a vlepte je do otvorů v čelnících. Na čelníky rovněž nalepte hák a šroubovku 9. Pokud použijete variantní hák 9, vlepte ho sekundovým lepidlem do otvoru vyvrtaného v čelníku v místě označeném červenou tečkou. Do otvorů v dílech 3 zalepte osy otáčení podvozků 10.

3. Z dílů 16, 17, 18, 19 a 20 sestavte kola. Díl 20 namotejte bez lepení na špejli, vložte do slepeného dílu 19, volným koncem díl 20 přilepte zevnitř k dílu 19, díl 20 rozviňte po obvodu dílu 19 a zafixujte lepidlem. Takto vytvořený běhoun kola uzavřete dílem 16 a celek nalepte na slepené díly 17 a 18. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 15 a vycentrujte. Rozchod kol je 16,5 mm. Kola přilepte.

4. Sestavte podvozky z dílů 12, 13 a 14. Do otvorů v podvozcích nasuňte dvojkolí a z venku je zajistěte zákolníky 21, které opatrně přilepte k osám dvojkolí. Pozor, ať se vám nepřilepí i k podvozku.
Hotový model přestříkněte lakem na vlasy, odpuzuje prach a zvýrazní barvy modelu.

 

3D atlasy veteránů: Uličník Spitzub a NW typ E

3D atlasy veteránů: Uličník Spitzub a NW typ E

Pohyblivý mechanický voják

Pohyblivý mechanický voják

Itálie 1944: Dioráma s tanky

Itálie 1944: Dioráma s tanky