Stavebnice renesančního zámku: 2. část

Stavebnice renesančního zámku: 2. část
Sdílej
 
Díky ábíčku si může pěkný renesanční zámek postavit každý. Možná se začne říkat něco jako "Můj dům, můj zámek."

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Na některých terénních chlopních je zakreslena hvězdička, která určuje osazení chlopně na terén se stejným označením. U varianty T2 doporučujeme ohradní zeď e6 doplnit brankou, tj. dílem e11. Správné osazení branky umožňuje zakreslení její osy na chlopních dílů e6 a T2 kolečkem s čárkou osy a na díl e6 při stavbě varianty T1.

2. Na některých dílech nejsou místa pro přilepení dalších dílů vyznačena. Můžete je osadit podle doprovodných fotografií nebo podle vlastních představ. 


ROZVRŽENÍ STAVEBNICE

1. Celek se skládá ze sedmi částí. Zámek si můžete postavit na základnách T1 a T2, nebo realizovat vlastní návrh. Vystřihovánka má tři strany, první byla uveřejněna v ABC č. 6. Stavby mají pojednány vždy všechny strany a umožňují tak mnohostranné použití.

2. Jednotlivé části postavíte podle návodných kreseb. Kvůli orientaci jsme označili každou část písmeny a, b, c, d, e, g, h. Jejich označení a čísla dílů jsou podložena vždy stejnou barvou.

3. Stavebnice má tyto části:

část a: velká vež, ABC č. 7 - číslovaných dílů 16 (1 – 8, 8•, 9 – 15), kusů 21

část b: obytná křídla, ABC č. 6 - dílů 4, kusů 6

část c: palácová křídla, ABC č. 6 - dílů 7, kusů 19

část d: starý palác, ABC č. 7 - dílů 4, kusů 7

část e: opevnění, ABC č. 6 a 7 - dílů 11, kusů 25

část g: brána, ABC č. 6 - dílů 7, kusů 8

část h: hospodářské objekty, ABC č. 7 - dílů 9, kusů 19

základna T1, ABC č. 7

základna T2, ABC č. 7

Ani v jedné ze základních variant nejsou použity všechny díly vystřihovánky. U varianty T1 nepoužijete díly: a12 (2x), a13 (2x), a14 (2x), a15 (2x), g3 ani díly části h. U varianty T2 nepoužijete díly a2, a5 (2x) a e10 (2x).

4. Nejprve postavte všechny části bez vzájemného slepení. Pokud si vyberete jednu ze dvou navržených variant, sestavte jejich části do správného celku. Při tom si „ohmatáte“ způsob jejich spojování. To platí i pro případ, že navrhnete vlastní variantu.Stavebnice renesančního zámku

Stavebnice renesančního zámku

Stavebnice románského hradu (1. díl)

Stavebnice románského hradu (1. díl)

Chvalský zámek

Chvalský zámek

Klíčová slova:
zamek, vystrihovanka, renesancni, 2. cast, cast