Zjednodušený model vlaku na pokračování: 2. část

Zjednodušený model vlaku na pokračování: 2. část
Sdílej
 
Série vystřihovánek Železnice HO končí modelem nákladního vagonu ZKKS.

 

Nákladní vagon řady Zkks je určen na přepravu kapalného zboží, především potravinářského. Vůz je vyráběn od roku 1947 a v průběhu let byl modernizován.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Ohybové čáry ukončené trojúhelníčkem narýhujte z lícní strany, ohybové čáry ukončené kolečkem narýhujte z rubu. Orientace dílů je označena červenými šipkami.

2. Čtvrtkou podlepte díly 31.

3. Z kulatých párátek průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 30 (2 kusy), osy nárazníků 29 (4 kusy). Rozměry a zbarvení najdete v kresbě vystřihovánky.

3. Z drátu průměru 0,5 mm můžete vyrobit variantní hák 26, rozměry a tvarování jsou opět v kresbě, číslo podloženo modrou barvou.

4. Na rub dílu 4 přeneste úsečky A–A a B–B.

 

Postup práce •  Luboslav Šléška

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Zpracujte kotel vozu, díly 1, 2 a 3. Díly navzájem orientujte tak, aby slepené spoje byly u sebe.

2. Vytvarujte díl 4, jeho krajní chlopně označené znakem % ohněte a přilepte. Celek zatižte a nechte dobře proschnout. Vystřihněte díl 5 a vlepte ho na rub dílu 4 mezi úsečky A-A a B-B. Pozor na orientaci dílů. Celek opět zatižte a nechte alespoň 24 hodin proschnout.

3. Následně sestavte příčníky 6 a nalepte je na vyznačená místa na díl 5. Sestavte čelníky 7 a nalepte je na díl 5. Bočnice dílu 4 přilepte k příčníkům a čelníkům.

4. Sestavte nosiče kotle, díly 8, 9, 10, 11 a 12. Díly 10, 11, 12 nalepte na díl 4 a k nim přilepte bočnice 8 a 9, pozor na orientaci dílů. Po proschnutí na držáky nalepte kotel, lepte spojem dolů, opět pozor na orientaci, řiďte se návodnou kresbou. Na kotel nalepte plnicí otvory sestavené z dílů 15, 16 a 17, 18.

5. Vytvarujte a slepte držáky dvojkolí 19. Po proschnutí je nalepte na vyznačená místa na dílu 5. Sestavte schodky 20 a nalepte je na díl 4. Vytvarujte a slepte plošinu se zábradlím 21 a nalepte ji na díl 4. Sestavte plošinu a zábradlí 22, 23 na vrchu kotle a plošinou dílu 22 je nalepte na kotel, místo je označeno tečkovanou čarou. Z dílů 25 sestavte žebříky, nalepte je k plošině na kotli a pomocí držáků 24 k rámu vozu (díl 4). Sestavte informační tabule 13, 14 a nalepte je na díl 4.

5. Na čelníky nalepte hák a šroubovku 26 nebo variantní hák 26. Z dílů 27, 28, 29 sestavte nárazníky a vlepte je do otvorů v čelníku.

6. Z dílů 31, 32, 33, 34 a 35 sestavte kola. Díl 34 namotejte bez lepení na špejli, vložte ho do slepeného dílu 35, volným koncem díl 34 přilepte zevnitř k dílu 35, díl 34 rozviňte po obvodu dílu 35 a zafixujte lepidlem. Takto vytvořený běhoun kola uzavřete dílem 33 a celek nalepte na slepené díly 31 a 32. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 30 a vycentrujte. Rozchod kol je 16,5 mm. Kola přilepte. Hotová dvojkolí nasuňte zevnitř do otvorů v pojezdu a z venku zafixujte zákolníky 36. Hotový model přestříkněte lakem na vlasy, odpuzuje prach a zvýrazní barvy modelu.

 

Zjednodušený model vlaku na pokračování: 1. část

Zjednodušený model vlaku na pokračování: 1. část

Papírová armáda ABC: Letadlo F-41 Kondor

Papírová armáda ABC: Letadlo F-41 Kondor

Chvalský zámek

Chvalský zámek