Hanzovní koga z roku 1470

Hanzovní koga z roku 1470
Sdílej
 
Hanzovní kogy koncem středověku v 15. století sloužily svazu svobodných měst v severní Evropě.

 

2 VARIANTY STAVBY

A) loď zakotvená v přístavu se skasanými plachtami

B) loď na širém moři s napnutými plachtami

Pro variantu A) použijete stranu, na které jsou nakresleny domy v přístavu, pro variantu B) její rub, na kterém je hladina moře a vzdálený obzor. Pokud by někdo chtěl mít obě varianty, přikoupí si další ábíčko a pro název druhé lodě použije díl 1•, kterým přelepí název na dílu 1.

 

 

HANZOVNÍ KOGA Z ROKU 1470

Názvem koga byly označovány plachetnice charakteristické svým tvarem a způsobem stavby. Koncem středověku v 15. století sloužily svazu svobodných měst v severní Evropě, na pobřežích Lamanšského průlivu i Středozemního moře. Svaz se nazýval hanza a lodě používal pro obchodní účely, tj. přepravu nákladů, ale i jako bojové lodě válčící s piráty.PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně.

2. Plochy pro nalepení dalších dílů jsou vymezeny čárkovanou čarou. Na rub některých dílů přenesete úsečky AA až DD, na které budete v průběhu stavby lepit některé díly. Rysku AA přeneste na rub dílů 2, 3;rysku BB přeneste na rub dílu 1;rysku CC přeneste na rub dílů 1a rysku DD přeneste na rub dílů 2, 3, 29, 30.

3. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy pro osazení dílů ze špejlí jsou značeny černým křížkem a místa pro připojení lanoví malým kroužkem na dílech 14, 29, 30 a 32. Lanoví je kresleno tečkovanou čarou.

4. Ze špejlí si vyrobíte stěžně, ráhna, čeleny a děla. Průměry, délky a barevnost uvádíme níže. Na lanoví použijete režné nebo modelářské nitě.

Přehled dřevěných a kovových prvků:

díl 47 – nosič kotvy, párátko o průměru 2 mm, délka 9 mm, hnědé,
1 kus

díl 48 – dělo, párátko o průměru 2 mm, délka 8 mm, černé, 18 kusů

díl 49 – čelen na přídi, párátko o průměru 2 mm, délka 43 mm, hnědé, 1 kus

díl 50 – hlavní stěžeň, špejle o průměru 3 mm, délka 120 mm, hnědá,
1 kus

díl 51 – ráhno hlavního stěžně, špejle o průměru 2,5 mm, délka 76 mm hnědá, 1 kus

díl 52 – přední stěžeň, špejle o průměru 32 mm, délka 90 mm, hnědá,
1 kus

díl 53 – ráhno předního stěžně, párátko o průměru 2 mm, délka 44 mm, hnědé, 1 kus

díl 54 – zadní stěžeň, špejle o průměru 3 mm, délka 65 mm, hnědá,
1 kus

díl 55 – ráhno zadního stěžně, špejle o průměru 2,5 mm, délka 66 mm, hnědá, 1 kus

díl 56 – čelen na zádi, párátko o průměru 2 mm, délka 30 mm, hnědé,
1 kus

díl 59 – úvaz na molu (pachole), špejle o průměru 2,5 mm, délka 11 mm, přírodní, 7 kusů

díl 67 – žerď praporu, špendlík, délka 23 mm, kovový, 2 kusy

5. Při stavbě modelu dodržujte pracovní postup podle návodu,orientujte se podle návodných kreseb a doprovodné fotodokumentace – to platí zejména pro lanoví.Po dokončení stavby doporučujeme nalepit model na pevnou podložku.


 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začnete přilepením technických dílů 4 a 4• na díl 2, a dílů 5 a 5• na díl 3. Na dílu 1 je kolem zakresleného křížku pro osazení stěžně nakreslený čtverec, který přenesete na rubovou stranu. Provedete to propíchnutím a vyznačením obdobně jako si přenášíte na rubové strany úsečky AD. Zkompletujete držák stěžně, tj. díl 19 a přilepíte na vyznačené místo na rubu dílu 1 a ten zpracujete. Připravené díly 2 a 3 teď připojíte k dílu 1. K dílu 1 připojíte žebra 6 a 13. Díl 6 lepíte na technické chlopně 4• a 5•, díl 13 připojíte k technickým chlopním 5 a 5•.

2. Pokračujete na dokončení konstrukce střední části lodě. K dílu 29 přilepíte technickou chlopeň 31 a k dílu 30 další technickou chlopeň 31•. Pak oba díly připojíte k celku, tj. lepíte díl 29 na díly 1, 2, 4 a díl 30 na díly 1, 3 a 5. Na palubě střední části dokončíte doplňky. Zkompletujete díly 10, 11, 12 a osadíte je na vyznačená místa na dílu 1. Zpracujete čtyři díly 7 a dva díly 8, ze kterých vyrobíte podle návodné kresby dva úvazy, osadíte je na vyznačená místa na dílu 1 a začnete se zpracováním a připojením zádě lodi.

3. Zkompletujete zadní palubu, tj. díl 14 – nejdříve záď, tu připojíte k vnitřním bokům a nakonec oba boky. Zpracovaný díl 14 osadíte na rub dílu 15. Pokračujete zádí, tj. dílem 22, pak boky lodě, tj. díly 20 a 21, které současně spojíte s dílem 22.

4. Nyní můžete základní konstrukci zadní části lodě připojit ke střední. Vnitřní zábradlí dílu 14 přilepíte na díl 1, na žebro, tj. díl 6připojíte na vyznačené místo díl 15, pak částí vnějšího zábradlí dílu 14 na díl 1 a nakonec oba boky ke střední části, tj. díl 20 na díl 4• a díl 21 na díl 5•. Zkompletujete kormidlo 23 a osadíte na vyznačené místo na dílu 22. Zpracovaný díl 16 osadíte na vyznačené místo na horní palubě, tj. na díl 14. Zkompletujete palubní schůdky 17, které přilepíte na dolní části na díl 1 a horní na díl 14. Dvanáct kusů připravených děl, tj. díl 48, osadíte po pěti do dílů 20, 21 a zbylé dvě do dílu 14. Prostrčíte je stěnami lodě a zevnitř zalepíte lepidlem a necháte dokonale proschnout. Na záď lodi ještě osadíte díl 56, který prostrčíte zábradlím zádě a přilepíte jak k palubě tak k zábradlí.

5. Přední část lodě začnete stavět od horní paluby. Zkompletujete díl 32, zalepíte do něj poslední zbylá děla 48 a držák kotvy 47. Po zaschnutí přilepíte díl 32 na rub dílu 33, ke kterému ještě připojíte spojené díly přídě 34 a 35.Zkompletujete poslední dva díly 7 a díl 9 zhotovíte z nich úvaz, který osadíte na vyznačené místo na palubě dílu 32. Přední čelen 49prostrčíte vyznačeným místem v dílu 32 a přilepíte jak k palubě, tak k zábradlí přídě dílu 32.

6. Hotovou přední část lodě připojíte k celku. Začnete zábradlím dílu 32, které přilepíte na díl 1 obloukovými vnějšími částmi dílu 32, které rovněž lepíte na stejné prvky dílu 1 a nakonec dolní části přídě, kde přilepíte díl 34 na technickou chlopeň 31 a díl 35, který připojíte k další technické chlopni 31•.

7. Sestavíte člun. Vytvarujete dva díly 27, přilepíte je na rub dílu 26, vzájemně spojíte a osadíte na ně horní část člunu, tj. díl 28. Hotový člun osadíte podle návodné kresby na střední část lepíte natupo na díly 10 a 12. Zpracujete díl 18, jeho dolní část přilepíte na vyznačené místo na dílu 1, horní část na palubu dílu 32. Zkompletujete díly 24 a 25 a přilepíte na boky lodě – díl 24 na vyznačené místo dílu 2 a díl 25 na díl 3. Zpracujete kotvu 36, přilepíte k ní potřebná lana a podle návodné kresby je připojíte jak k držáku 47, tak k zábradlí dílu 29.

8. Trup je hotov a můžete začít s doplněním lodě o stěžně, ráhna, lanoví a prapory. Začnete stěžni, nejdříve jejich pozorovacími místy, tzv. vraními hnízdy. Vytvarujete a uzavřete díl 40 a přilepíte na rub dílu 41. Vytvarujete díl 42, vlepíte do dílu 40 a zkusmo protáhnete celkem špejli stěžně. Na ni navlečete shora díl 43 a ten přilepíte na dno koše, tj. na rub dílu 41. Na vyznačené místo na dílu 41 přilepíte zkompletovaný držák koše, tj. díl 38. Stejným způsobem vyrobíte i druhý koš a oba navlečete na stěžně – jeden na hlavní, tj. díl 50, druhý na přední, tj. díl 52. Místa pro osazení ráhen, košů a lan jsou ve vystřihovánce vyznačena a podle nich koše na špejlích umístíte a přilepíte. Zkompletujete díl 39 (4x) a po dvou osadíte na vyznačená místa na držáku 38. Stěžně osadíte na loď. Hlavní stěžeň, tj. díl 50, protáhnete palubou dílu 1 a prostrčíte ještě držákem 19. Natočíte ho tak, aby osa držáku, tj. dílu 38, byla totožná s osou lodi a přilepíte. Přední stěžeň, tj. díl 52, protáhnete palubou dílu 32 a dílem 33, nasměrujete stejně jako hlavní stěžeň a přilepíte. Nezapomeňte na správné výškové umístění obou stěžňů pomocí rysek vyznačených na vystřihovánce.

9. Než lepení stěžňů proschne, připravíte si plachty, vytvarujete je a přilepíte na ráhna. Plachtu 46 na ráhno 51, plachtu 45 na ráhno 53, plachtu 44 na ráhno 55. Kdo bude chtít zakotvit loď v přístavu, použije místo plachet rozvinutých plachty skasané, které mají čísla dílu obdobné a doplněné tečkami. Na ráhno 51 přijde plachta 46•, na ráhno 53 plachta 45• a na ráhno 55 plachta 44•. Teď už můžete ráhna přivázat nitěmi a přilepit ke stěžňům. To platí pro obě varianty. Ráhno 53 patří k přednímu stěžni 52, ráhno 51 k hlavnímu stěžni 50 a ráhno 55 k zadnímu stěžni 54. Zadní stěžeň osadíte na loď až přilepení ráhna zatvrdne - stěžeň protáhnete palubou 14 a dílem 15.

10. Pokud někdo chce mít samostatný model lodi, doporučujeme, aby si překreslil půdorys dna lodi (zakresleného na dílu 37) na kladívkovou čtvrtku a nabarvil na tmavohnědo. Na toto dno pak může loď přilepit.

11. Provedení lanovíje stejné pro obě varianty a je patrné z návodné kresby. Je v ní zakresleno na zakotvené lodi se skasanými plachtami. U lodi na širém moři je lanoví rozšířeno o lana, která dolní části plachet upoutávají k lodi. Lana i žerdě praporů lepte vteřinovým lepidlem, pracujte s rozvahou.Poslední prací na samotné lodi je vyvěšení praporů. Prapory, díly 57 a 58, oblepíte špendlíky (díl 67 – 2x), vytvarujete a pak špendlíky přilepíte k vnitřku košů.

12. A) Loď v přístavu

Nejdříve provedete stavbu přístavních objektů. Začnete přistávacím nábřežím. Sedm špejlí, tj. díl 59, oblepíte podle návodné kresby dílem 64 (7x) a shora k dílu 59 přilepíte zpracovaný vršek 65 (7x). Vzniklé úvazy protáhnete dílem 60, přilepíte a díl 60 doplníte z jedné strany dílem 61 a z druhé dílem 62. Pak díl 60 připojíte k průčelím řady nábřežních domů, tj. díl 63. K nábřeží, tj. k dílu 60, připojíte vodní hladinu 37 a na vyznačené místo osadíte hotovou loď. Poslední prací na variantě A) je spojení lodě s nábřežím. Slouží k tomu lávka, tj. díl 66, kterou spodní částí přilepíte na díl 60, horní opřete v úrovni paluby střední části lodě o její bok a přilepíte natupo. Zbývá druhý název lodě, tj. díl 22• se jménem Racek. Kdo bude chtít, může si vybrat mezi původním jménem nebo si jej přelepit novým nebo si nové nechat pro druhou loď.

B)   Loď na širém moři

Model lodi přilepíte podle vlastní úvahy na díl 37•.


Zkáza největšího parníku světa

Zkáza největšího parníku světa

Loď Vodouch

Loď Vodouch

Papírová armáda ABC: U-78 Barakuda

Papírová armáda ABC: U-78 Barakuda