Loď Vodouch

Loď Vodouch
Sdílej
 
Vodouch je celodřevěná uzavřená loď s kapacitou 32 osob. Můžete se jí svézt na vyhlídkové plavbě po Vltavě, tzv. Pražskými Benátkami, pod Karlovým mostem směrem na kanál Čertova a pod Mánesovým mostem směrem na Čechův most a zpět.

Loď je dlouhá 9,67 m, široká 3,22 m a vysoká 2,31 m. Ploché dno (ponor lodi do 0,6 m) umožňuje plout kamkoli. Vybavení a vzhled lodi, hlavně vnitřní výbava, mosazná kování a jiné patenty, věrně napodobují konec 19. století.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Loď lze postavit buď v jednodušší verzi, nebo v obtížnější úpravě s kabinou s prosklenými okny a postavičkami cestujících. Na model základní verze použijete díly označené zelenými kroužky. Model ve složitější úpravě vyžaduje kompletní zpracování dílů s čísly podloženými žlutou barvou včetně průhledné výplně oken zhotovené z čiré fólie podle modrého obrysu dílu 17.

2. Podle červeného obrysu dílu 9 si nejprve zhotovte odpíchnutím na čtvrtku vyztužovací plochu lodního dna, teprve potom ořízněte obrys podlepené podlahy - díl 14.

3. Červené šipky na dílech orientují jejich montáž na trup ve směru plavby vpřed a usnadňují tak určení levé a pravé strany lodi (např. pro vstup osob na pravoboku a umístění pozičních světel 24 L a P).

4. Prořezy jsou značeny červenými ryskami a značkami nůžek. Ostatní důležité značky jsou vysvětleny při zpracování konkrétního dílu.

5. Linie označené černými šipkami ohýbejte po orýhování do rubu (od sebe), hrany ukončené kulatým bodem vytvořte ohýbáním papíru k tisku (k sobě).

6. Vytvarování oblouků docílíte lehkým přetažením papíru o hranu stolu.

7. Malé lodní detaily jsou pouze vykreslené. Ostatní části v 3D provedení (stěžně a komín) vyrobíte z jehel, špendlíků nebo kulatých párátek.

8. Většina papírových dílů, které jsou označené červenými čísly, vyžaduje zesílení vhodným kancelářským papírem nebo čtvrtkou. Pro stavbu interiéru je vhodné díly 15, 16 a 22 podlepit hnědým papírem. Díly podlepujte vystřižené nahrubo na tloušťku podle potřeby a pod zatížením nechte řádně proschnout.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Trup lodi je zkonstruován k čáře ponoru, s plochým dnem – díl 6. Hranu příďového vlnolamu a boky tvoří díly 1 a 2. Sestavte je v přímé linii pomocí středové spojky 3, jejich zadní konce opatřete spojkami 2x 4. Od špice na přídi pečlivě olemujte souměrně po obou stranách dno 6 k oblouku na zádi, kterou uzavřete dílkem 5. Trup by se neměl kroutit, a tedy i dno musí zůstat naprosto rovné. Podle bílých rysek na obou bocích (přesně mezi chlopněmi, kde rovné boky přecházejí do oblouků) vložte do trupu vpředu i vzadu zesílená žebra, díly 7 a 8, písmeny P (příď) a Z (záď) k sobě, do lodi. Červené rysky po stranách žeber označují umístění a vycentrování kabiny.

2. Připravte si palubu 11, vyjměte z ní všechny drobné detaily. Pak špendlíkem propíchněte černé body pro stěžně a vytvarujte mírně oblou příď i záď. Na trup palubu ale zatím neumisťujte!

3. Připravte si pomocnou plochu 9 (podle červeného obrysu) a díly kabiny 15 a 16. Podle volby stavební verze buď hned kabinu sestavte s kreslenými okny a vložte dovnitř vyztužovací plochu 9, anebo šedá okénka nejprve ze stěn pečlivě vyřežte a teprve potom kajutu zkompletujte a zpevněte plochou 9. V obou případech nyní kabinu můžete zkusmo vložit do trupu mezi žebra a shora na ni navléknout palubu. Po kontrole správného vzájemného usazení a vycentrování můžete tyto díly k trupu přilepit.

4. Jednodušší verzi zakryjte střechou 22. Doplňte palubní poklopy 12, 13 a střešní "odsouvatelné" poklopy, 2x díl 23. Do otvoru vlevo zasuňte začerněný kouřovod z kulatého párátka podle dílu 10. Doplnění ostatních detailů bude shodné jako u verze s průhlednou kabinou.

5. U obtížnější verze zevnitř kajuty obložte prořezaná okna podle modrého obrysu 17 zhotovenými pásky z průhledné fólie. K podlaze 9 a pod horními chlopněmi lze fólii zalepit kousky izolepy. Potom podlepené a pozorně prostříhané díly 19, 20 zkompletujte s podlahou 14 (podle písmen P-Z a červených šipek) a celek postavte do kabiny tak, aby figurky odpovídaly oknům ve směru jízdy a byly od nich nepatrně odsazené. K vycentrování použijte na potřebnou tloušťku podlepené čtyři páskové díly 18. Vpravo za vstupními dveřmi položte tvarovku schůdků 21.

6. Kabinu také zakryjte střechou 23, stejně doplňte potřebné detaily a dokončete rozmístění všech palubních prvků: vlajkové a signální stěžně 3x 29, vlaječky 30, popřípadě také lanové úvazníky 8x 26, 2x 27 a lodní klakson 28. Nezbytná jsou ovšem signální a poziční světla. Zhotovte je navinutím páskových dílků 3x 25 a 24L-P do malých trubiček na špendlíku. Dvě bílé lampy umístěte uprostřed přední a zadní stěny, červené poziční světlo vpředu na rohu kajuty vlevo, zelené vpravo. Třetí bílou lodní lampu navlékněte na špendlík a zapíchněte do paluby na přídi. Kovové špendlíky opatrně zakápněte sekundovým lepidlem.

LOĎ VODOUCH

ABC 20/2010
ŘADA technika
SÉRIE lodě
NÁROČNOST 4
MĚŘÍTKO 1 : 72
ROZMĚRY V CM D 14 V 3 Š 5
DOBA PŘÍPRAVY ± 5 hodin (jednodušší verze)
DOBA PŘÍPRAVY ± 10 hodin (složitější verze)
KONSTRUKCE Ladislav Badalec
SLEPENÍ Ladislav Badalec