Autobus Laurin & Klement typ FOD

Autobus Laurin & Klement typ FOD
Sdílej
 
Firma Laurin a Klement uvedla na trh v letech 1909–1910 několik typů autobusů. Malý autobus typ LO pro 8–10 osob, střední autobus typ FOD pro 12–14 osob a největší autobus HO pro 28 sedících osob. Staly se velmi oblíbenými a jezdily nejen v českých zemích, ale i v ruském Turkestánu, v Dalmácii a Černé Hoře.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Vystřihovánka umožňuje jednodušší a složitější sestavení kol. Jednodušší, které je v návodných kresbách příčných řezů vozidlem na levé straně obrázku, a složitější, které je na straně pravé.

2. Hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

3. Místa pro zalepení os kol jsou kreslena černou úhlopříčkou.

4. Na ruby některých dílů si přenesete rysky označené mimo kresbu dílů na jeho okrajích písmeny tiskací abecedy: rysky A–A přenesete na díly 1, 9 a 18 a rysky B–B na díly 1 a 9.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Na rub dílu 1 přilepíte mezi rysky A–A a B–B díl 9 a k rozloženému dílu 1 ještě připojíte díl 10. Díl 1 necháte i dále rozložený a přilepíte k němu díly 2 a 4. K dílům 2 a 1 připojíte díl 3 a k dílům 4 a 1 připojíte díl 5. Zpracujete žebra 6, 7 a 8 a přilepíte je na vyznačená místa na dílech 1, 3 a 4. Nyní můžete celek zkompletovat – díl 9 přilepíte k rubu dílu 1 (pozor, aby volné okenní otvory dosedly správně na sebe) a díl 10 přilepíte k bočním stěnám dílu 1.

2. Zpracujete sedadlo 14 a vlepíte ho do prostoru pro řidiče, tj. na díl a k dílu 9. Z dílů 12 a 13 sestavíte motor a osadíte podle návodných kreseb na rub i líc dílu 1. Zpracovaný díl 11 osadíte podle návodné kresby na rub dílu 1 a k dílu 13, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Zkompletujete volant 15 a přilepíte ho na špejli 16. Špejli prostrčíte díly 13 a 1, kde jsou místa pro osazení vyznačena, a přilepíte ji.

3. Zkompletujete střešní nástavbu 19 a vlepíte ji do otvoru ve střeše 18. Střechu zpracujete a osadíte na celek – lepíte nejdříve na díl 9, potom na díly 1 a 10.

4. Podvozek (bez kol) a karoserii máte hotové a nyní zpracujete blatníky se stupačkami. Levý blatník zkompletujete z dílů 20 a 21: díl 20 uzavřete, vytvarujete a připojíte k celku, tj. na vyznačená místa na dílu 2. Zpracovaný díl 21 přilepíte na vyznačená místa na dílu 20 a 2. Stejným způsobem zpracujete a osadíte pravý blatník z dílů 22 a 23, který osadíte na díl 4.

5. Zkompletujete dvě registrační značky 24 a osadíte jednu na díl 12 a druhou na díl 1, kde jsou místa pro přilepení na uvedených dílech vyznačena.

6. Celek zatím odložíte a zpracujete kola. Nejprve se rozhodnete pro jednodušší nebo složitější variantu. U obou způsobů popíšeme jedno kolo přední a jedno kolo zadní.

Jednodušší konstrukce: vytvarujete díl 29, přilepíte jej na rub dílu 27 a po proschnutí kolo uzavřete dílem 28. Zadní kolo zpracujete stejně jako přední z dílů 32, 30 a 31.

Složitější způsob začíná přilepením dílu 27 na 28, pak zkompletujete díl 29 a přilepíte na díl 27, na který ještě osadíte zpracovaný díl 37. Kolo zakryjete dílem 38. Zadní kolo zpracujete stejným způsobem: ke spojeným dílům 30 a 31 přilepíte (na díl 30) zkompletované díly 32 a 39 a kolo zakryjete dílem 40.

7. Osazení kol na vozidlo je jednoduché a platí pro oba způsoby. Jedno přední kolo přilepíte na osu (pro jednodušší způsob je to díl 25, pro složitější díl 25•), tu protáhnete podvozkem a z druhé strany nasadíte na osu druhé kolo a přilepíte. Při tom budete dbát na to, aby kola byla od podvozku vzdálená asi 0,5 mm. Zadní kola osadíte stejným způsobem na osy 26 pro jednodušší způsob nebo 26• pro složitější způsob.

8. Zbývají již jen doplňky. Ze zkompletovaného dílu 33, ke kterému přilepíte přední část 35, zhotovíte levý reflektor, který přilepíte na vyznačené místo na rámu, tj. dílu 2. Pravý reflektor vyrobíte stejným způsobem z dílů 34 a 35 a osadíte ho na vyznačené místo na rámu, tj. na dílu 4. Dále zpracujete ovládací páky 17 a přilepíte je na vyznačené místo na rámu, tj. na dílu 4. Zbývají zadní blatníky 36, které přilepíte po jednom na vyznačená místa na rámech 2 a 4.

9. Autobus si můžete postavit na podstavec, který zhotovíte z dílu 41.

AUTOBUS LAURIN & KLEMENT typ FOD

ABC 20/2010
ŘADA technika
SÉRIE veterány
NÁROČNOST 4
MĚŘÍTKO 1 : 35
ROZMĚRY V CM D 15 V 8 Š 5
DOBA PŘÍPRAVY ± 10 hodin
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst

Klíčová slova:
laurin, klement