Bojiště první války s tanky a zákopem

Bojiště první války s tanky a zákopem
Sdílej
 
Dioráma z Prví světové války se skládá ze dvou tanků - němckého Mark V a britského Sturmpanzerwagen A7V - zákopu.

Mark V

Tank Mk V byl posledním kosodélníkovým tankem dodaným britským jednotkám na frontu ve větším počtu. Jednalo se asi o 400 kusů v průběhu roku 1918. Mk V byl modernizovaný typ Mk IV, nejrozšířenější tank mocností Dohody. Mark V byl vyzbrojen dvěma kanony ráže 57 mm v bočních kasematech a čtyřmi kulomety Hotchkiss. Pancéřová ochrana o tloušťce 6–14 mm chránila osmičlennou osádku. Mk V se stejně jako Mk IV vyráběl ve dvou variantách, a to v "mužské" verzi vyzbrojené právě kanony a v tzv. "ženské" verzi vyzbrojené pouze kulomety, která sloužila především k podpoře postupující pěchoty.

Sturmpanzerwagen A7V

Německo vývoj vlastních tanků dlouho zanedbávalo, proto bylo jejich nasazení v roce 1916 pro velení nepříjemným překvapením. Odpovědí měla být urychlená výroba právě strojů A7V. První z nich však byl dokončen teprve na podzim 1917 a do konce války se jich podařilo zkompletovat pouhých dvacet. Tanky však byly značně nespolehlivé, nebyly schopné pohybu v náročnějším terénu kvůli nestabilitě způsobené krátkými pásy. A7V s osmnáctičlennou posádkou byl vyzbrojen 57mm kanonem a šesti kulomety ráže 7,92 mm. Tloušťka pancéřování se pohybovala v rozmezí 10–30 mm. Po skončení 1. světové války několik přeživších kusů připadlo nově vytvořené polské armádě.

Robert Navrátil

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Mark V

1. Nejprve je třeba sestavit boční kasematy, začněte na pravé straně dílem 1. Vytvarujte ho a slepte. Sestavte také lože kanonu 3 a vlepte je do hotového dílu 2. Sestavu 2-3 vsuňte do dílu 1 a můžete přilepit i kanon 4. Nyní slepte bočnici 5 (pozor na dodržení geometrie modelu) a kasematu k ní připevněte. Na opačné straně postupujte stejně s díly 4, 6, 7, 8, 9.

2. Nyní slepte trup 11 a osaďte jej oběma bočnicemi. V tuto chvíli můžete použít pásy 10.

3. Shora na trup přilepte věžičky 12, 13, konzoly 14 a výfuk 15, který zahněte až dolů k zádi vozidla. Následuje signální zařízení 16, upevněné za druhou věží a na závěr čtyři kulomety 17.

Sturmpanzerwagen A7V

1. Předem podlepte díly 6.

2. Trup 1 narýhujte a naohýbejte dle ohybových značek, před slepením do výřezu v přídi vlepte díl 2. Po slepení na tento díl připevněte válcové lože kanonu 3 a samotný kanon 4. Na horní část trupu přilepte velitelskou věžičku 5 a dva díly 6.

3. Následuje podvozek, základní díl 7, z obou stran osazeným pásy 8, 9. Tento celek nalepte na díl 10, pak celou sestavu vsuňte a zalepte zdola do trupu.

4. Následují čtyři drobné díly 11, dva výfuky 12, kulomety 13 a na závěr kryt lože kanonu 14.

Dioráma

1. Předem podlepte díly 6, 7, 8, 13, 14.

2. Ke dnu zákopu 1 přilepte vytvarovaný svah 2 zapřený pažením 4 s opěrami 6. Druhou stranu zákopu tvoří díl 3 s pažením 5 a opěrami 7. Celek doporučujeme podlepit silnějším kartonem a po proschnutí obstřihnout.

3. Do terénu můžete libovolně umístit desky a jejich úlomky 8, sesypanou hlínu 9, kola 10, bednu 11 a sud 12, 13, 14. Do stop na povrchu vlepte i oba tanky.

DIORÁMA 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

ABC 11/2011
ŘADA technika
SÉRIE vojenská technika
NÁROČNOST 4
MĚŘÍTKO 1 : 87
ROZMĚRY V CM D 20 V 5 Š 10
DOBA PŘÍPRAVY ± 10 hodin
KONSTRUKCE Pavel Bestr, Robert Navrátil
SLEPENÍ Pavel Bestr, Robert Navrátil

Klíčová slova:
diorama, mark, Sturmpanzerwagen