Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Císař budovatel: Hrady Karla IV.
Sdílej
 
Karlshaus, Karlsberg, Karlskrone, Karlsburg, Karlsfried… Zveme vás na hrady, které nechal vybudovat císař Karel IV.

 

Letos slavíme 700. let od narození nevýraznějšího českého panovníka Karla IV. Hradů spojených s císařem najdete v Česku i po celé Evropě desítky. Z těch našich jmenujme např. královo hlavní sídlo Pražský hrad nebo hrad Loket, kde byl jako batole odebrán otcem od matky.

Z těch světových vzpomeňme třeba Norimberský hrad, kde se narodili Karlovi nejslavnější synové Václav IV. a Zikmund, pařížský královský hrad Palais de la Cité, kde jako mladý kralevic získal vzdělání, nebo pevnost San Felice nedaleko severoitalské Modeny, kde v 16 letech vybojoval svoji první bitvu.

Ovšem z těch hradů, které Karel nechal vybudovat, si většina z nás vzpomene jenom na Karlštejn. Jsou tu ale i další – některé dodnes známé, jiné již dávno rozpadlé a zapomenuté. Mnohé nesou německé názvy, což bylo u nás v době vrcholného středověku běžné.

Středověk je dřina: Jak se staví hrad

Středověk je dřina: Jak se staví hrad

Karlštejn

Výstavba hradu s německým názvem Karlstein započala v létě roku 1348. Tradovalo se, že záměrem krále bylo vystavět nedobytnou pokladnici, kde budou uloženy korunovační klenoty a další vzácné královské poklady. Nedávné výzkumy však ukázaly, že Karlštejn měl být především sídelním hradem. Jako pokladnice sloužil až za panování Karlova syna Václava IV.  Hrad ležící jihovýchodně od Prahy nad řekou Berounkou prošel mnoha stavebními úpravami. Podobu, jak ji známe dnes, dostal až na přelomu 19. a 20. století.

Kašperk

Monumentální šumavský hrad Kašperk má německý název Karlsberg. Císař jej založil v roce 1356 jako strategickou pevnost, která měla střežit hranici s Bavorskem. V Kašperských Horách byly navíc výnosné zlaté doly, které bylo třeba vojensky chránit. Již od počátku nebyl Kašperk v držení krále, ale prošel majetkem různých českých šlechtických rodů. Od 16. století hrad chátral a zachovalé věže a palác byly v minulém století zastřešeny.

Radyně

Hradní zřícenina Radyně připomínající opuštěnou kamennou loď na zalesněném kopci se původně jmenovala Karlskrone. Současné jméno hrad převzal po vrchu, na němž stojí. Najdete ho jihovýchodně od Plzně. Byl postaven kolem roku 1360 a jeho funkce byla pravděpodobně obranná. Do minulého století se zachovaly silné obvodové zdi, tehdy byl hrad rekonstruován a věž byla zastřešena.

Mourrison má jasno •  ABC

Hrádek u Purkarce

Nenápadné zřícenině severně od Hluboké nad Vltavou se také říká Karlův hrádek či německy Karlshaus. Vystavěn byl zhruba v první polovině 14. století a měl Karlu IV. sloužit jako sídelní hrádek. Zdá se však, že tomuto účelu hrad sloužil sotva několik let. Dnes z něj stojí jen několik obvodových zdí. K zřícenině na zalesněném kopci nad řekou Vltavou se nejsnadněji dostanete z obce Purkarec.

Tepenec

Východně od Šternberka moderní kamenolom postupně požral zříceninu hradu Tepenec, kdysi nazývaný také Karlsburg. Nechal ho někdy v první polovině 40. let 14. století vystavět tehdejší moravský markrabě Karel, když ještě spravoval království pro svého otce Jana Lucemburského. Hrad sloužil jako opevněná základna královské posádky, která hlídala obchodní stezku a upevňovala královskou moc v kraji.

Strašidelné hrady: Komu straší ve veži a kde duch kazí fotky?

Strašidelné hrady: Komu straší ve veži a kde duch kazí fotky?

Karlsfried

Hradní zřícenina Karlsfried neleží na českém území, ale pár set metrů za hranicí v německém Sasku. Najdete ji západně od Hrádku nad Nisou. Dnes už tu stojí jen několik pobořených zdí. Císař Karel IV. hrad nechal vystavět v roce 1357. Hradní posádka chránila obchodní stezku vedoucí do Žitavy. Hrad je zpustlý již od 16. století.

Wenzelsburg

Ještě dál za hranicemi stojí Wenzelsburk (Václavův hrad), který názvem odkazuje na patrona české země svatého Václava. Najdete ho ve městě Lauf nad Pegnitzem východně od Norimberku. Karel IV. jej nechal vybudovat v roce 1356. Tehdy toto území patřilo k zemím Koruny české a bylo známé jako Česká Falc. Hrad stojí dodnes, i když jeho podoba byla v minulých dvou staletích pozměněna.

Montecarlo

Nedaleko italského města Lucca stojí městečko Montecarlo (v překladu Karlova Hora) se stejnojmenným hradem. Karel Lucemburský hrad nechal vystavět už v roce 1333, kdy spravoval otcovy državy v Itálii.

 

Video se připravuje ...

Karel IV si to vyřídil s rytíři, kteří škodili lidem • Zdroj: ABC/Pavel Dobrovský

Bitvy s loupežníky

Ke Karlovu osudu se váží i hrady, které dobýval. Ve východních Čechách můžete navštívit hned dva takové, které jsou od sebe vzdáleny jen několik kilometrů. Jsou to hrad Potštejn a zřícenina hradu Žampach. Karel je dobýval proto, že na nich sídlili loupeživý rytíři, kteří terorizovali okolí. Naši videoreportáž z těchto hradů uvidíte na webu ábíčka.

Více o historii najdete tady

Vývoj hradu 8: Hrady doby Karla IV.

Vývoj hradu 8: Hrady doby Karla IV.

Lokiho hrad: Pevnost v Arktickém oceánu

Lokiho hrad: Pevnost v Arktickém oceánu

Král Bene a Král Dítě: 500 let od vlády Jagellonců

Král Bene a Král Dítě: 500 let od vlády Jagellonců

 

Články odjinud