Král Bene a Král Dítě: 500 let od vlády Jagellonců

Král Bene a Král Dítě: 500 let od vlády Jagellonců
Sdílej
 

 

 

Půl století vládl Českému království litevský rod Jagellonců. Reprezentovali ho dva naši panovníci – Vladislav a Ludvík. Od smrti krále Vladislava letos v březnu uplyne 500 let.

 

Na podzim 1457 zemřel sedmnáctiletý český král Ladislav Pohrobek, vnuk Zikmunda Lucemburského. Uprázdněný trůn si nárokovali Jagellonci. Manželkou litevského velkoknížete a polského krále Kazimíra IV. Jagellonského byla totiž Ladislavova sestra Alžběta Habsburská. Společenské poměry v Českém království ale nástupu cizího šlechtického rodu na český trůn nepřály.

Po husitském králi

Českým panovníkem byl zvolen kališník Jiří z Poděbrad, který se stal trnem v oku téměř celé katolické Evropě. V roce 1469 česká katolická šlechta zvolila vzdorokrále, kterým se stal uherský král Matyáš Korvín. Bylo jasné, že dědičný královský titul si Jiří z Poděbrad udržet nemůže. Spojil se proto s Jagellonci a nabídl jim českou korunu. Tento krok uvítal český sněm a potvrdil příštím králem Kazimírova syna Vladislava Jagellonského. V březnu 1471 Jiří z Poděbrad zemřel a Vladislav si už v květnu téhož roku nasadil českou korunu.

 

 

Ludvík Jagellonský •  archiv

Rozdělené království

Vladislavu Jagellonskému bylo tehdy teprve patnáct let. Proti němu stál osmadvacetiletý vzdorokrál Matyáš Korvín, na rozdíl od Vladislava plný temperamentu. Česká šlechta byla nejednotná, část se klonila k jednomu, část k druhému králi. Během pár týdnů se mezi rivaly rozhořela válka, která se táhla téměř sedm let. Skončila dohodou, v níž si Vladislav a Matyáš české království rozdělili – Čechy připadly Jagellonci a Morava a Slezsko Korvínovi. Ke sjednocení království došlo až v roce 1490, kdy Korvín zemřel a Vladislav se stal také králem uherským.

Následník

Král Vladislav byl třikrát ženatý, ale dědice mu dala až třetí manželka Anna z Foix a Candale. Francouzská hraběnka byla zapřisáhlou katoličkou a odmítla přijmout českou korunu. Dokonce nikdy nevstoupila na území Českého království, protože pohrdala kališníky. To králi Vladislavovi nevadilo. V té době už byl uherským králem a trvale sídlil v Budíně. V červenci 1506 dvaadvacetiletá Anna porodila budoucího českého krále Ludvíka Jagellonského a pár dní poté zemřela. Vladislav svou ženu přežil o necelých deset let. Jako šedesátiletý zemřel v Budíně 13. března 1516.

 

 

Budín •  archiv

Rozhádané dědictví

Ludvíka Jagellonského nechal otec korunovat uherským králem už v jeho dvou letech. O rok později mu nasadil na hlavu korunu českou. Ludvíkovi bylo devět a půl roku, když otec zemřel a on se měl ujmout vlády. Říkalo se mu Král Dítě. Samostatné vlády schopen nebyl a kraloval prostřednictvím poručníků. Taková vláda znamenala v historii vždycky průšvih. Šlechta v obou zemích se pustila do bojů o moc a král neměl sílu s tím cokoliv udělat. Hlavní katastrofa se ale na Ludvíka řítila z Balkánského poloostrova. V druhé polovině 15. století dobyl turecký sultán Mehmed II. významná území jihovýchodní Evropy. V roce 1526 jeho pravnuk Sulejman I. plenil Balkán a chystal se na vpád do Uher.

Konec u Moháče

Mladý a nepopulární Ludvík zůstal v boji s tureckým sultánem téměř bez pomoci. Shromáždil pětadvacetitisícové vojsko a 29. srpna 1526 se střetl s Turky v bitvě u Moháče (dnes v jižním Maďarsku). Sulejman měl více než dvojnásobnou početní převahu a bitvu s přehledem vyhrál. Poražený král se snažil z bojiště utéct a utopil se močálu. Bylo mu pouhých 20 let. Takto neslavně skončilo panování Jagellonců. Český trůn po nich na dlouhých 400 let obsadili Habsburkové.

 

Více o králích:


Češi našli královnu Egypta

Češi našli královnu Egypta

Na co zemřel Tutanchamon?

Klíčová slova:
historie, kral, dite, Jagellonci, bene
 

Články odjinud