Gotický hrad

Gotický hrad
Sdílej
 
Říká se: Můj dům, můj hrad. Na nějaký domek se ale vykašlete a slepte si rovnou hrad. Tenhle je pěkně gotický.

 

Slovníček k vystřihovánce hradu

Slovníček k vystřihovánce hradu

 

 

Vystřihovánka nezpodobňuje konkrétní hrad, je vymyšlený. Ale můžete si na něm připomenout stavební slohy a ujasnit si názvy některých objektů a jejich konstrukcí. Určitě už jste slyšeli slovo PREVÉT. Víte, že to je středověký záchod? Pokud ne, bude se vám hodit naše nápověda. Nad tímto textem naleznete link na ilustrovaný slovníček názvosloví hradních staveb.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Připravte si ostré nůžky, tupější nožík na rýhování hran ohybu, pinzetu a disperzní lepidlo (např. Herkules). Dále si nachystejte destičku z tvrdého kartonu, sololitu nebo překližky velikou asi 12x 12 cm. Na tu celou stavbu přilepíte. Šikovnější mohou kolem hradu vytvořit terén s příkopy, valy a také padacím mostem.

2. Černé čáry zakončené černými kroužky značí směr ohybu dílu do rubu vystřihovánky. Červené čáry s červenými kroužky naopak značí ohyb směrem k sobě ze strany tisku. Značka % znamená přilepení dílu k sobě samému.

 

 

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Z dílu 1 vyřízněte díly 3 a 15 a uschovejte je. Vystřihněte základní díl 1, slepte k sobě střechy a k nim pak stupňovité štíty. K dílu 1 přilepte nádvoří 2. Podle čáry ohybu k sobě slepte obě poloviny zídky studny 3. Studnu přibližně vytvarujte do šestihranu a přilepte doprostřed nádvoří.

2. K budovám 1 přilepte křídlo 4. Opatřete ho střechou 5, do které předem vlepíte díl 6. Vytvarujte stěny kaple 7 a dolní část přilepte k základně 8. Kapli zastřešte dílem 9.

3. Věžovou bránu 10 přilepte k dílu 1 a zastřešte ji dílem 11 s vlepenými částmi 12. Vytvarujte dvorní přístavek 13, který umístíte do kouta dvora na díl 1 a 2.

4. Přez hranu stolu vykružte válcovou věž 14. K hořejšku přilepte podstavu 15. Vytvarujte střechu 16 a přilepte ji k podstavě 15. Kolem horní části věže oblepte pásek cimbuří 17 (obě poloviny slepte nejprve k sobě). Nyní zkompletujte zeď 18. Vlepte zeď mezi věž 14 a palác 4.

5. Vytvarujte arkýř 19 a přilepte ho k plášti paláce 4. Připravte si prevéty 20, 21 a vlepte je do vyznačených míst na palácích 1 a 4. Nakonec na střechy přilepte komíny 22 a 23 (2x). Nejsou opatřeny chlopněmi na slepení, lepte je na hranu, tzv. natupo.

 

 

Stavebnice renesančního zámku

Stavebnice renesančního zámku

Pevnost Boyard

Pevnost Boyard

Chvalský zámek

Chvalský zámek