Papírová armáda ABC: Vznášedlo V-95 Krab

Papírová armáda ABC: Vznášedlo V-95 Krab
Sdílej
 
Vznášedlo je dopravní prostředek, který ke svému pohybu používá vzduchový polštář. V-95 Krab z Papírové armády ABC funguje stejně. 

 

Papírová armáda ABC: Katamarán Rejnok K-29

Papírová armáda ABC: Katamarán Rejnok K-29

 

Vznášedlo je dopravní prostředek, který ke svému pohybu používá vzduchový polštář. Dmychadlo vhání proud vzduchu pod trup do vzduchové manžety a tím vytváří přetlak – vzduchový polštář.

Na tomto vzduchovém polštáři se pak vznášedlo pohybuje. Pohyb vpřed zajišťují tlačné vrtule umístěné na zádi. K zatáčení do stran slouží směrovky za vrtulovými prstenci.

V-95 KRAB je vojenský průzkumný stroj. Není vyzbrojený, slouží k průzkumu nebo k záchranným operacím. Hlavní předností vojenských vznášedel je pohyb nad jakýmkoliv terénem.

Nemohou je tedy ohrozit ani pozemní, ani námořní miny. Na jejich činnost nemá vliv ani počasí. Sníh, vlny, tenký led, kořeny stromů, sesutá půda ani písek nejsou žádnou překážkou. J

e to nejuniverzálnější dopravní prostředek. Podobným typem vznášedla, i když menším, je vybavena i Městská policie Praha. Tyto stroje jsou nasazovány při povodních nebo ve spolupráci s hasiči při nehodách na vodních plochách.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Všechny části předem narýhněte. Červené šipky označují plochy, které budete ohýbat směrem k sobě.

2. Na dílu 9 je symbolem nůžek a bílou přerušovanou čarou naznačeno nastřihnutí.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Slepte přední část vzduchové manžety 1, její boční části 2 (2x) a zadní část 3. Z dílů 1, 2 a 3 zkompletujte celek a odložte ho stranou.

2. Pokračujte palubou. Vystřihněte trup 4. Slepte kabinu 5 a přilepte ji na díl 4. Motor 6 přilepte k dílům 4 a 5. Levý prstenec vrtule 7 a pravý prstenec vrtule 8 nalepte na díly 4 a 6. Směrovky 9 (2x ) nalepte shora na díly 7 a 8. Anténu vysílače 10 nalepte na díl 6. Navigační GPS anténu 11 nalepte na díl 5.

3. Palubu sestavenou z dílů 4-11 nalepte shora na hotovou vzduchovou manžetu. Dmychadla 12 vsuňte zespoda do manžety a přilepte ji na spodní stranu dílu 4.

 

 

Papírová armáda ABC: Vrtulník H-17 Panter

Papírová armáda ABC: Vrtulník H-17 Panter

Papírová armáda ABC: T-63 Ocelot

Papírová armáda ABC: T-63 Ocelot

Papírová armáda ABC: Kobra S-11

Papírová armáda ABC: Kobra S-11