Vojenská technika: Americká supermoderní fregata - dokončení

Vojenská technika: Americká supermoderní fregata - dokončení
Sdílej
 
Fregata představuje novou řadu bojových lodí amerického námořnictva se zaměřením na boj v pobřežních vodách.

 

1. Příď, můstek s hangárem a trupem, vrtulník CH46 Sea Knight, vrtulník Sikorski SH 60 (ABC 21/2012)

2. Záď a střední část trupu, vrtulník CH53 Sea Stallion, nakladač Hyster (nyní)

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

ZÁĎ A STŘEDNÍ ČÁST TRUPU

1. Před začátkem stavby zádi je nutné se rozmyslet, jestli budeme lepit model se zjednodušenou nebo detailní zádí. Rozhodneme-li se pro jednoduchou variantu, můžeme ignorovat díly 2 až 10. Připravíme díl 1 a slepíme z něj záď lodi.

2. V případě detailní verze si také připravíme díl 1, ale vyřežeme do něj všechny potřebné otvory, jak je vyznačeno v kresbě vystřihovánky. Jako další si přichystáme otevřená zadní vrata 2. Díly vrat přehneme  a vlepíme je zevnitř modelu tak, aby nápis na nich byl čitelný. Vrata necháme pootevřená podle vlastního uvážení. Pokračujeme zkompletováním a vlepením hlavního hangáru 3. Umístíme jej co nejvíce na střed uvnitř zádě. Jako další si připravíme boční výklenek 4. Dovnitř vlepíme balkonek 5, k němuž přilepíme zábradlí 6. Další částí je výsadkový člun 7 a vykládací jeřáb 8. Ten pouze přehneme, pozor, abychom ale neslepili i připojovací malé chlopně. Zkompletovaný výklenek přilepíme za otvor na levoboku. Poslední prací na zádi jsou dva rohové výklenky 9 se zábradlím 10. Hotové výklenky vlepte do trupu.

3. Nyní můžete k hotové zádi připojit střední část trupu 11. Při spojování obou částí natírejte lepidlem pouze okraje dílů a nechte celý komplet proschnout nejlépe zatížený (např. lehčí knížkou).

4. Připravte si ochranné sítě kolem přistávací plochy, boční síť 12 a zadní 13. Přehněte je a přilepte na vyznačený proužek kolem celé přistávací plochy.

5. Nyní můžeme záď a střední část trupu slepit s celkem připraveným z předešlého ABC č. 20.

VRTULNÍK CH53 SEA STALLION

1. Začněte sestavením hlavního trupu A. Pokračujte vytvarováním bočních gondol B, které nasunete zespoda na trup. Posledním velkým dílem je motorová nástavba C. Tu důkladně vytvarujte a pomalu přilepujte ke střeše trupu, postupně každou chlopeň po chlopni.

2. Připravte si ocasní křídlo D. Pozor, ať si neslepíte i připojovací chlopně vespod. K němu připojte horizontální křídlo E, které zvedněte nahoru a v půli ohněte opět do roviny, jak je vyznačeno v návodné kresbě.

3. Nyní přijdou na řadu drobné detaily. Nejdříve motory F. Stačí je přehnout, slepit a připojit na vyznačená místa podél trupu. Stejně postupujte i s přídavnými nádržemi s podvozkem G, které přilepte na boky gondol. Přední podvozek H přehněte v půli, slepte, ale horní šedé části nechte neslepené. Připojte je na místo pod přední částí vrtulníku. Finální prací jsou rotory. Velký rotor I můžeme podlepit silnějším papírem a pak jen připojit v libovolné pozici na vyznačené místo. Zadní rotor J přehněte, opatrně vystřihněte a přilepte k ocasnímu křídlu.

 

 

 

 

NAKLADAČ HYSTER

Nakladač je jednoduchý, vytvarujte a slepte trup. K němu na předku přilepte přehnutý díl s nakládací vidlicí.

FINÁLNÍ PRÁCE

1. Chcete li si model ještě vylepšit, autor doporučuje narýsovat si na tvrdou čtvrtku obdélník 8,1 x 22,3 cm. Obdélník vystřihněte a nalepte na spodní část lodi a nechte důkladně proschnout.

2. Nezapomeňte umístit na libovolné místo na lodi americké vlaječky z předešlého ABC č. 20. Vrtulníky a nakladače rozmístěte na přistávací plochu dle vlastního uvážení.

3. Pokud jste někde nebyli přesní, pak zatřete bílé hrany a jiné nepřesnosti vodovou barvou podobného odstínu, jako je zbytek lodi.

 

 

Vojenská technika: Americká supermoderní fregata

Vojenská technika: Americká supermoderní fregata

Papírová armáda ABC: Katamarán Rejnok K-29

Papírová armáda ABC: Katamarán Rejnok K-29

Papírová armáda ABC: U-78 Barakuda

Papírová armáda ABC: U-78 Barakuda