Automobil s karavanem

Automobil s karavanem
Sdílej
 
Chtělo se vám někdy vyrazit autem na cesty a jet pořád dál a dál. Léto je na to ideální čas. Auťák s karavanem se určitě bude hodit. Neváhej a lep, hned teď!

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

 

Obě vozidla jsou zpracována jako samostatné vystřihovánky. U automobilu mají čísla dílů světle modré podložení a u karavanu žluté. U obou platí stejné zásady pro přípravné práce, které doporučujeme provést najednou.

 

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně.

 

2. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy pro zalepení os černým křížkem a průpichy pro nasazení zarážky červenou tečkou.

 

3. Na rub některých dílů přenesete z líce tisku vyznačené rysky s písmeny velké abecedy. U automobilu přenesete rysku A–A na rub dílu 1; rysku B–B přenesete na ruby dílů 1, 11, 12; rysku C–C přenesete na ruby dílů 1, 11, 12; rysku D–D přenesete na ruby dílů 3, 6, 9, 10, 15, 16 a rysku E–E přenesete na ruby dílů 1, 3, 6, 9, 10, 15, 16. U karavanu přenesete dvě rysky A–A na ruby dílů 1, 2.

 

4. U obou vozidel použijete na osy kol kulatá párátka, jejichž délky a usazení dílů jsou ve vystřihovánce zakresleny ve skutečné velikosti (u automobilu díl 23 a u karavanu díl 12). Na zarážku (připojení karavanu) použijete špendlík, který uštípnete na délku vyznačenou u automobilového dílu 31.

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

 

AUTOMOBIL 

 

1. Začnete přední částí vozu. Vytvarujete díl 7, přilepíte ho na díl 6, ke kterému připojíte další dva díly – díl 4 na rysku D a díl 5 na rysku E. K celku ještě přilepíte žebro 3. Lepíte na ně díly 6, 7 a na vyznačená místa díly 4, 5. Vzniklý celek zatím odložíte a necháte proschnout.

 

2. Pokračujete vnitřním prostorem vozu. Na ruby dílů 11 a 12 přilepíte na rysky B, C díly 9, 10. K dílům 11, 12 ještě připojíte zadní stěnu 15 a mezi díly 9, 10 přilepíte na vyznačená místa a na rysky D, E díly 13, 14. K dílům 15, 11, 12 připojíte díl 16 a pak už můžete kabinu přilepit na přední část vozu, tj. na díl 3. Vzniklý celek postupně osadíte na základovou desku, tj. na díl 1.

 

3. Zkompletujete zadní nárazník 17 a osadíte na vůz, tj. na díly 1 a 15. Obdobně zpracujete přední nárazník 8 a osadíte na vyznačená místa na dílu 6. Na díly 8, 15 přilepíte dva zkompletované díly 26 a na díl 17 zpracovaný držák přívěsu, tj. díl 24.

 

4. Zkompletujete dva podvozkové nosiče 2 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 1, na který opět na vyznačená místa přilepíte dvě zpracované stupačky 18.

 

5. Zkompletujete nosič s dálkovými světly 25 a osadíte ho na vyznačené místo na střešním dílu 16. Na střechu patří konstrukce nosiče zavazadel z dílů 28, 29 a 30. Komu se ji nepodařilo bezchybně zhotovit, nemusí ji osazovat (proto na střešním díle 16 nejsou místa pro osazení nosiče vykreslena, jeho osazení je dostatečně patrné z návodné kresby a doprovodné fotodokumentace).

 

6. Zbývá osadit vůz koly. Vytvarujete a uzavřete díl 20(4x), přilepíte ho na vnější část kola 21 (4x) a z druhé strany zakryjete dílem 19 (4x). Zkompletujete čtyři díly 22 a použijete je postupně při osazování kol na jejich dvě osy 23. Na vyznačené místo jedné strany osy přilepíte díl 22 a vedle něj na vyznačená místa kolo. Necháte proschnout. Pak osu provlečete nosičem, tj. dílem 2, z druhé strany navlečete další díl 22 a přilepíte k ose. Dbáte na to, aby se osa mohla volně otáčet. Díly 22 budou přitom osazeny tak, že otáčení nebrzdí. Pak na osu navlečete a přilepíte druhé kolo. Celý způsob osazení je znázorněn na návodné kresbě. Druhou osu zpracujete stejným způsobem.

 

7. Kdo bude k vozu připojovat karavan, připraví si zarážku se špendlíkem, tj. díl 31, podle zakreslení ve vystřihovánce.

 

KARAVAN

 

1. Díl 4 vytvarujete a přilepíte postupně na boční stěnu 1 a poté na druhou boční stěnu 2. S lepením nespěchejte, prvořadá je přesnost lepení!

 

2. Zkompletujete dva závěsy kol, tj. díly 3, u kterých prozatím neuzavřete v jejich dolní části držák osy. Závěsy přilepíte k bočním stěnám 1 a 2 a na ně i k bočním stěnám osadíte zpracované žebro, tj. díl 5.

 

3. K celku připojíte dolní část karavanu, díl 6, na který osadíte postupně díly 4, 1, 2 a 3 (2x). U dílů 3 současně zkompletujete držák osy a i jeho chlopeň přilepíte na díl 6.

 

4. Obvyklým způsobem zhotovíte dvě kola z dílů 9, 10 a 11, přičemž díl 10 je vnější stranou kola. Jedno kolo přilepíte na osu 12, po proschnutí osu protáhnete oběma držáky a z druhé strany na ni navlečete a přilepíte zbylé kolo. Při této práci dbáte na to, aby kola byla co nejblíže oběma držákům, ale tak, aby se mohla volně otáčet.

 

5. Zpracujete závěs karavanu, díl 7, a podle návodné kresby ho přilepíte na vyznačené místo na dílu 6. Na vyznačené místo na dílu 4 připojíte chlopeň zkompletované pracovní bedny, tj. dílu 8, kterou současně položíte a přilepíte na závěs 7.

 

6. Zpracujete doplňky, díly 13 (2x), 14, 15, 16 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 4.

 

7. Připojení přívěsu je jednoduché. Jeho závěs nasunete do držáku cestovního vozu a připravený špendlík protáhnete oběma díly.

 

Požární vozidla z Káraného

Požární vozidla z Káraného

Cisternová automobilová stříkačka

Cisternová automobilová stříkačka

Ostravský autobus Karosa B732

Ostravský autobus Karosa B732

Klíčová slova:
auto, karavan