Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 3/2023 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model německé ponorky typu VIIc U-206 Reichenberg a pokračování miniboxu pražského Vyšehradu. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Lodě

Německá ponorka

Typ VIIc U-206 Reichenberg

Střední ponorka typu VIIc byla nejvíce vyráběnou ponorkou v dějinách. Tento úspěšný typ byl používaný německou Kriegsmarine (námořnictvem) během druhé světové války. Ponorky většinou operovaly ve skupinách zvaných vlčí smečky a útočily torpédy na zásobovací lodě spojenců.

V 70 metrů dlouhém trupu se tísnilo až 52 mužů, kteří pracovali na směny. Ponorka plula pomocí dieselových motorů na hladině a pod vodu se potápěla jen v případě útoku nebo odhalení nepřítelem, kdy přepnula na elektromotory. U-206 Reichenberg (Liberec) dostala své jméno díky tomu, že tehdy samozřejmě ještě německé město Liberec sponzorovalo její výrobu.

U-206 se potopila v listopadu 1941 poblíž francouzského St. Nazaire, kde nejspíše narazila na minu. Po jejím osudu v současnosti pátrají odborníci ze severočeského muzea v Liberci.

Německá ponorka typu VIIc U-206 Reichenberg z druhé světové války •  Wikipedia

Přípravné práce

1. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, pravítko, nožík na rýhování hran, lepidlo, vodové barvy pro retušování, špejle a běžná kulatá párátka.

2. Doporučujeme postupovat pomalu dle návodu. Některá místa se lepí tzv. po hraně, na tupo. To znamená bez chlopně, pouze se jemně natře hrana dílu a přiloží se k podkladu.

Návod na slepení vystřihovánky

HLAVNÍ TRUP

1.Opatrně vytvarujte příď ponorky 1. Pokračujte polovičními díly 2, 3 a 4. Používejte jen malé množství lepidla a dbejte na co nejpřesnější spojení všech dílů. Následuje vytvarování zádě 5 a co nejpečlivější vytvarování úplné zádě 6.

2. Vytvarujte díl boční nádrže 7. Postupně k němu z obou stran přilepte díly 8, 9 a 10 (všechny 2×). Celek poté přilepte na vyznačené místo na boku ponorky. Přilepte palubu 11. Umístěte dna ni dělo 12.

3. Pokračujte věží: Vytvarujte díl 13 a zespodu jej uzavřete dílem 14. Na jeho horní část umístěte díl s „balkonem” 15 a připravte si do něj dva otvory na periskopy. Díl 16 podlepte dílem 17 a celek pečlivě umístěte na horní část věže. Vystřihněte díl ochranného lemu 18 a přilepte jej na horní část věže.

Návod na slepení •  Roland Havran

4. Nyní si připravte zábradlí „balkonu“ 19 a přilepte jej tak, aby zůstalo na obou stranách volné místo. Do něj potom vložte podlahu 20 a na ni kulomet 21. Věž poté můžete přilepit k trupu a k její přední části přilepte ještě malý výstupek 22. Do otvorů umístěte dvojici periskopů vytvořených z párátek a natřených šedou barvou.

5. Následují kormidla a lodní šrouby: Na vyznačené místo na přídi ponorky umístěte z obou stran hlubinná kormidla 23 (2×). Na záď připojte dvě směrová kormidla 24. Mezi ně vlepte spojnici 25, jejíž konec kapkou lepidla přilepte dle návodné kresby ke kýlu.

6. Nyní si připravte hlavní hlubinná kormidla 26 (2×). Při jejich přehnutí a slepení si ponechte neslepené místo, kudy poté prostrčíte osu lodního šroubu! Tu vytvořte z kulatého párátka dle návodné kresby a natřete šedou barvou. Na ni poté nasaďte lodní šroub 27 (2×). Celek přilepte ke kýlu a konce osy šroubu připevněte k trupu dílem 28 (2×).

INTERIÉR PONORKY

1. Připravte si díl 1 a k němu přilepte palubu 2. Díl 1 můžete podlepit čtvrtkou a nechat dobře pod zátěží proschnout. Měl by být co nejvíce rovný!

2. Poté můžete do interiéru vlepit jednotlivé přepážky A–M. Postupujte velmi pomalu a přepážky lepte postupně dle návodu vždy pomocí chlopně a zároveň hranou k trupu. Po důkladném proschnutí můžete interiér ponorky vybavit.

VYBAVENÍ INTERIÉRU PONORKY A STOJÁNEK

1.Nejdříve umístěte válce elektromotoru 1 (2×) z obou stran paluby. Poté dieselový motor 2 a jeho spodní část 3. Následně pokračujte dole baterií 4 a válcem pro periskop 5.

2. V přední části dole umístěte sklad munice 6 a další baterii 7. Do horní části umístěte dva stolky pro operátory sonaru a rádia 8. Do spodní části přídě přilepte torpéda 9.

3. Sestavte trojici paland pro posádku. Vždy ze spodního dílu 10 (3×), bočnic 11(6×) a horní palandy 12 (3×). Dvě kratší umístěte na volná místa v horní palubě a jednu delší na příď. Poslední částí interiéru je torpédomet 13.

4. Jednoduchý stojánek vytvoříte slepením dílů 14 a jejich spojením dvojicí dílů 15. Stojánek můžete ozdobit přiloženým štítkem s názvem ponorky. Zatřete všechny viditelné hrany a případné nepřesnosti vhodným odstínem vodové barvy a umístěte model ponorky kýlem do výřezu ve stojánku.

SÉRIE: Lodě

AUTOR: Roland Havran

MĚŘÍTKO: 1 : 175

OBTÍŽNOST: složité

Vystřihovánku ponorky a minibox Vyšehradu najdete v tomto ábíčku:

Asterix, Obelix a svět online v ABC

Asterix, Obelix a svět online v ABC

Vystřihovánka - minibox pražského Vyšehradu •  Milan Weiner

Miniboxy

Vyšehrad, Praha Návod na sestavení:

Prohlédněte návodné kresby. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte.

Kapli tvoří díly č. 12, 34 a 47–53. K dílu č. 47 přilepte díl č. 48. Celek přilepte k dílu č. 12. Přilepte díly č. 49, 50 a střechy č. 34, 51–53.

K situaci přilepte hrobku Slavín a chrám sv. Petra a Pavla (ABC č. 25/26, 2022). Slavín při lepení podsuňte pod zvýšenou část situace. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Vystřihovánka - minibox pražského Vyšehradu •  Milan Weiner

V ABC č. 1/2023 vyšla na prostředním dvoulistu situace k vystřihovánce Vyšehradu v Praze. Bohužel se stala chyba při grafickém spasování jednotlivých stran, takže k sobě nesedí. Je proto nutné situaci rozdělit a strany sesadit znovu. Grafický návod najdete tady. Stavitelům modelu se omlouváme.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: snadné

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC