Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 22/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si autonomní studentskou formuli eForce z ČVUT nebo papírový model Prašné brány ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Automobily

Formule eForce

Autonomní studentská formule

Co je nového s autonomní studentskou formulí eForce z ČVUT se dozvíte v článku v časopisu ABC č. 22/2022.

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení dané plochy.

2. Na osy náprav a osu volantu budete potřebovat špejle o průměru 2 mm. Díly 9, 26, 27L, 27P, 40L, 40P, 42L a 42P podlepte černým papírem. Rubovou plochu dílů 13L, 13P, 24, 28L, 28P, 29L, 29P, 30L a 30P zabarvěte na černo.

Nová formule eForce •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu začněte vytvořením karoserie. K dílu 1 přilepte díly 2L, 2P a k dílu 3 díly 4L, 4P. Vytvarujte boční díly 5L, 5P a na chlopně postupně přilepte zepředu celek z dílů 1, 2L, 2P a zezadu celek z dílů 3, 4L, 4P. Do kokpitu 17 přilepte díl 18, kokpit slepte a chlopněmi přilepte k celku (hrany kokpitu nechte zatím nepřilepené pro snazší přilepování dílů 11L, 11P). Na osu připevněte volant 19 a vložte do otvoru v kokpitu. Zezadu přilepte díl 6, zepředu pod čumák přilepte celek z dílů 7, 8 a karoserii přilepte na díl 9.

2. Zpracujte boční kryty. Na zpracované díly 12L, 12P přilepte postupně díly 11L a 11P, 13L a 13P, 14L a 14P. Takto zpracované celky přilepte na vyznačená místa na dílech 5L, 5P a doplňte křidélky z dílů 15L, 16L a 15P, 16P. Nyní scelte hrany kokpitu 17 s díly 5L a 5P. Na chlopně dílů 20L, 20P přilepte díl 21 a z rubu 22. Slepte žebra 23 (4×), přilepte je na tupo (tzn. bez chlopní) na bílé linie na díle 21 a celek přilepte zezadu na spodek formule. Nad to, na díl 6, přilepte kryt 24.

3. Následuje přední křídlo. K dílu 26 přilepte 27L a 27P. Držení křídla, díly 25L a 25P, přilepte ke křídlu chlopněmi, doplňte díly 28L, 28P a spojte s bočnicemi 29L, 29P. Křídlo doplňte křidélky z dílů 30L, 31L a 30P, 31P. Celek připojte k formuli.

Nová vystřihovánka formule eForce v ABC •  Tomáš Hrebík

4. Díly zadního křídla 34, 35 s boky 36L, 36P slepte a nechte proschnout. K dílu 32 přilepte 33a, díl 32 slepte a z rubu doplňte 33b. Jednotlivé díly vytvarujte a přilepte k bočnímu dílu 36L, po proschnutí i k 36P. Zespodu přilepte držení křídla 38L, 38P. Na přečnívající chlopničky přilepte vrchní část držení 39L, 39P. Na vertikální chlopně dílů 38L, 38P přilepte přední část konstrukce 37 a celé křídlo přilepte ke karoserii na díl 3.

5. Stavbu zakončíte nápravami s koly. Přední nápravy 40L, 40P přilepte na krátkými úsečkami vyznačená místa zepředu na dílech 5L, 5P. Doplňte dva díly 41 a díly 42L, 42P zezadu (část se přilepí na díly 20L, 20P), dále doplňte díly 43, 44 (obojí 2×). Přes otvory provlečte osy přední a zadní nápravy. Do slepených plášťů 45 (4×) vložte stočené, stejně široké pásy z papíru. Ze stran přilepte bočnice kol 46 a 47 s 48 (vše 4×). Celky nasuňte na osy náprav.

SÉRIE: Automobily

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 18

SLOŽITÉ


Zábava

Prašná brána

Muzeum vystřihovánek

Papírový model Prašné brány v časopisu ABC •  Josef Kropáček

Letos v srpnu uplynulo 100 let od vydání ojedinělého souboru vystřihovánek. Vydavatelství Jos. F. Kotrby, působící v Praze na počátku 20. let minulého století, vydalo pod názvem Pražské historické Kotrbovy archy sešit s modely pražské architektury. Předcházela jim série vystřihovacích archů s diorámaty inspirovanými slavnými událostmi z dějin Československé republiky.

Celkem osm modelů (Staroměstská radnice, Prašná brána, Belveder, Letohrádek Hvězda, Míčovna, Vila Amerika, Clam-Gallasův palác a Národní divadlo) reprezentovalo čtyři stavební slohy. Na obálce sešitu se dočteme, že vystřihovánky byly schváleny výnosem Ministerstva školství jako učební pomůcka pro školy. Učitelé dějepisu a ručních prací jistě jásali, jaká skvělá věc se dětem dostala do rukou. (Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz)

Historické vystřihovánky •  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky:

Nejprve si model pečlivě prostudujte – jak a kam jednotlivé díly patří. Narýhujte ohybové hrany a poté jednotlivé díly vystříhejte, případně vyřežte. Průběžně díly před lepením retušujte. Stavbu začněte zdmi brány, kterou doporučujeme ve spodní části před slepením zevnitř začernit, případně podlepit černým papírem. Vlepte zkompletovanou střechu, kterou doplňte ochozem a rohovými věžičkami se stříškami. Věž přilepte na čtvercovou základnu. Z boku nalepte přístavbu schodiště a hřeben střechy ozdobte kováním.

VYDAVATELSTVÍ:  J. F. Kotrba

ROK VYDÁNÍ: 1922

AUTOR: Vladimír Schiller

FORMÁT: 47 × 42 cm

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vostok v ABC: Dobrodružná historie

Vostok v ABC: Dobrodružná historie

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2022