Letohrádek hvězda

Letohrádek hvězda
Sdílej
 
Lovecký zámeček stojící v Praze v oboře na Bílé hoře jsme připravili u příležitosti 455 let od položení základového kamene (27. 6. 1555).

Stavbu o půdorysu šesticípé hvězdy údajně navrhl císařský místodržitel v Čechách arcivévoda Ferdinand Tyrolský. Prováděli ji Juan Maria del Pambio a kameník Giovanni Lucchese pod dozorem dvorského architekta Hanse Tirola. Během jednoho roku byla stavba dokončena. Roku 1556 nastoupil na Pražském hradě nový vedoucí architekt Bonifác Wohlmut, který areál doplnil o sallu terenu a celek obehnal hradbou s bastiony.

Richard Vyškovský

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

2. Na ruby některých dílů si přenesete rysky vyznačené krátkými úsečkami na okrajích dílů písmeny tiskací abecedy. Tyto úsečky spojíte na rubu dílů čarou. Rysky A-A přenesete na rub dílu 1, rysky B-B na díl 2, C-C na díl 1, D-D na díl 2, E-E na díl 33 a F-F na díl 35.

3. Upozorňujeme, že v návodné kresbě nebylo možné vykreslit všechna okna, ať již lepená na líc některých dílů nebo na jejich rubovou stranu.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vlastní práce na modelu začnete osazením oken a dveřních ostění na jednotlivé díly, tj. stěny objektu. Většina oken má okenice a budete je tedy na příslušné díly lepit jen jejich střední částí. Okenice zůstanou volné a po postavení modelu je od stěn jen nepatrně odtáhnete tak, aby nebyl vidět jejich rub. Některá okna budete lepit na rubovou stranu stěn. Na díl 1 přilepíte okna 18 (8x), 19 (4x), 20 a 22 a na rub dílu 1 ještě okno 21. Na díl 2 přilepíte okna 18 (8x), 19 (3x), 19• a 20 a ostění dveří, tj. díl 23. Na díl 3 přilepíte okna 18 (4x) a 19 (2x) a na rub dílu 3 okno 21. Na díl 4 přilepíte okna 18 (4x) a 19 (2x) a z rubu dílu okno 21. Na díl 5 to budou okna 18 a 19 a z rubu okno 22•, na díl 6 okna 18, 19 a 20, na díl 7 také okna 18, 19 a 20, na díl 8 okno 18, na díl 9 okna 18, 19 a 20, na díl 10 okna 18, 19 a 20 a na díl 24 ostění dveří 25.

2. K dílu 1 přilepíte z rubu na rysku A-A žebro 11 a na rysku C-C žebro 12, potom ke všem třem dílům připojíte i díl 2. Ten lepíte nejprve na díl 11 (vedle již přilepeného dílu 1), pak k dílu 2 připojíte na rysku B-B žebro 11, dále na rysku D-D žebro 12 a nakonec díl 2 přilepíte zvenčí na žebro 12, vedle dílu 1.

3. Tím jste vytvořili základ budovy o čtyřech cípech hvězdy, který ještě doplníte zbývajícími dvěma cípy, tj. dílem 3, který lepíte na vyznačená místa na dílu 1, a dílem 4, který lepíte na vyznačená místa na dílu 2. Do úžlabí mezi cípy hvězdy vlepíte krátké, jednopatrové stěny, a to díly 5 (lepíte na vyznačená místa dílů 2 a 1), díl 6 (lepíte mezi díly 1 a 3), díl 7 (lepíte mezi díly 3 a 1), díl 8 (lepíte mezi díly 1 a 2), díl 9 (lepíte mezi díly 2 a 4) a díl 10 (lepíte mezi díly 4 a 2). Na horní, šikmou část dílů 5-10 osadíte a přilepíte ke stavbě šest zkompletovaných dílů 17 - jedná se o dolní části komínů. Celek zatížíte středně těžkou zátěží a necháte na naprosto rovné a pevné podložce dokonale proschnout, nejlépe přes noc.

4. Dále sestavíte střechu. Postupně spojíte čtyři díly 13 a dva díly 14 následovně: začnete dílem 13 nad dvěma částmi dílu 1, pokračujete dílem 13 nad dílem 3, dalším dílem 13 nad dílem 1, posledním dílem 13 nad dílem 2, dílem 14 nad dílem 4 a nakonec dílem 14 nad dílem 2. Hotovou střechu osadíte na stavbu, tj. na horní, římsové chlopně.

5. Zkompletujete vikýře, tj. díly 15 (24x), a osadíte na vyznačená místa střechy. Samostatně zpracujete horní části komínů, tj. díly 16, a osadíte do úžlabí střech. Na střešních dílech nejsou místa pro přilepení vyznačena, protože při sebenepatrnějším posunu při sestavování střechy by vyznačení místa pro přilepení bylo viditelné. Proto se při osazování komínů orientujte podle návodné kresby a fotografie tak, aby horní části komínů byly umístěny jako protažení dolních částí.

6. Pokračujete vstupem do budovy. Díl 24 zakryjete dílem 26, na ten osadíte střechu 27 a hotový vstup připojíte k celku, tj. lepíte na díly 1, 8 a 2, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Před přilepením vyhnete okenici dílu 19•, která se nedá doširoka otevřít.

7. Tím je objekt letohrádku hotov. Zatím jej odložíte a zpracujete hradbu s branou a terénem před ní i za ní. Vytvarujete a zkompletujete díl 31, přilepíte na jednu stranu rozloženého dílu 30, ten uzavřete a osadíte na něj zpracovanou stříšku 32. Celek odložíte a sestavíte obě části hradby. Zpracujete šest střílen 43 a přilepíte je po třech na rozložené díly 33 a 35, které zkompletujete a přilepíte z obou stran k bráně, tj. dílu 30, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Sestavíte stříšky 34, 36 a osadíte: stříšku 34 na díl 33 a k bráně 30, stříšku 36 na díl 35 a k bráně 30. Do brány můžete osadit buď otevírací mříž, tj. dva díly 44, které lepíte na vyznačená (nabarvená) místa na dílu 31, nebo vrata dřevěná. Mříž je novodobá úprava, dřevěná vrata odpovídají době, kdy byl letohrádek postavený.

8. Dále sestavíte terén 37 před vstupem do budovy a připojíte jej k hradbě, tj. nasunete pod vnitřní stranu hradby a přilepíte k bráně 30 a k rubu vnějších hradebních stran, tj. dílů 33 a 35. Zpracujete terén před branou, tj. díl 42, a připojíte k hradbě i bráně, tj. k dílům 33, 30 a 35, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Celek odložíte a sestavíte vnitřní terény: díl 38 připojíte ke stavbě, tj. k dílům 1 a 3 a díl 39 k dílům 2 a 4. Do úžlabí v zadní části objektu přilepíte díl 40 a k němu a k dílům 38 a 39 připojíte terénní díl 41. A teď už můžete ke stavbě a vnitřním terénům připojit hradbu s branou a přilehlými terény. Terénní díl 37 přilepíte na díly 38, 1, 24, 2 a 39. Vytvarujete díl 28, připojíte k němu díl 29 a vyrovnávací stupně osadíte na terén 37 a přilepíte i k vstupu, tj. k dílu 24.

Letohrádek hvězda

ABC 25–26/2010
ŘADA architektura
SÉRIE zámky
NÁROČNOST 5
MĚŘÍTKO 1 : 250
ROZMĚRY V CM D 17 V 14 Š 20 (i s terénem)
DOBA PŘÍPRAVY ± ?? hodin
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst

Klíčová slova:
hvezda, letohrádek