Mikromodel polní nemocnice české armády

Mikromodel polní nemocnice české armády
Sdílej
 
Pokračování mikromodelu polní nemocnice české armády z čísel 23 a 24.

Mikromodely měřítku 1 : 250 jsou drobné a jednoduché modely, se kterými si můžete snadno vytvářet diorámata podle vlastních představ, udělat si jejich sbírku a nebo si s nimi prostě jen tak hrát. Svou koncepcí navazují na vynikající Miniboxy pana Milana Weinera, které se v ABC objevovaly po několik let.

Model zachycuje nemocnici během zahraniční humanitární mise. Výhodou modelu je, že si nemocnici můžete sestavit tak, jak sami uznáte za vhodné. Skutečná polní nemocnice se také totiž podobá spíše obří stavebnici, která se dá uzpůsobit podle momentální potřeby vojáků a lékařů.

Roland Havran

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Ke stavbě budeme potřebovat špičaté malé nůžky, disperzní bílé lepidlo, seříznutou špejli pro nanášení lepidla, pravítko, nepříliš ostrý nůž na rýhování hran a vodové barvy na zaretušování bílých hran a nepřesností.

2. Před lepením si narýhujeme všechny ohybové hrany. Ohybové hrany, které nejsou zřetelně rozpoznatelné, jsou naznačeny malými černými šipkami.

Místo které je třeba nastřihnout, je označeno malou červenou šipkou.

Modrá šipka na některých dílech, zpravidla nástavbách pro nákladní vozidla, označuje směr jízdy a z toho vyplývající orientaci ke kabině.

3. Po zhotovení každého modelu přetřete jeho hrany vhodným odstínem vodové barvy.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Kromě textového návodu ještě u každého prvku vystřihovánky najdete malou návodnou kresbu (dále NK) s barevně odlišenými částmi.

Tatra 815 a Tatra 815-7 29, 31, 49, 52

Tatra 815 je univerzální nákladní automobil české (dříve československé) výroby, který patří mezi světovou špičku. Tatra 815-7 je jejím moderním nástupcem s výrazně modifikovanou kabinou.

Model je tvořen jen jedním dílem, který správně vytvarujeme a slepíme. Podle popisku na spodku vozidla poznáme, jakou nástavbu na něj umístit.

Cisterna Citra-M 30

Jak vyplývá z nápisu na boku této nástavby, je Citra-M zásobárnou čisté pitné vody.

Nástavba je tvořena pouze jednoduchou krabičkou, kterou správně vytvarujeme, slepíme a umístíme podle popisku na příslušné vozidlo.

Modul EOD-IEDD 32

Kontejner s vybavením pro likvidaci výbušnin, min a nebo nástražných pastí s výbušninou. Ve výbavě kontejneru se nachází dokonce i malý dálkově ovládaný robot, který umožňuje zneškodnit bombu z bezpečné vzdálenosti.

Model je tvořen pouze jednoduchou krabičkou, kterou po slepení umístíme na příslušný podvozek.

Kontejnery ISO (platí pro všechny typy) 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 46

Kontejnery ISO se používají nejen pro přepravu nákladu, ale po malých úpravách se v nich dá i bydlet. Mohou se libovolně spojovat a umožňují tak vytvářet celé komplexy budov a zařízení. Není divu, že tvoří základ celé polní nemocnice a najdeme v nich vše potřebné, od skladu obvazů po supermoderní operační sály.

Každý kontejner je tvořen jen jedním dílem, který pouze vytvarujeme a slepíme.

Land rover 110 Ambulance s nástavbou 36, 37

Jedna z nejdůležitějších jednotek polní nemocnice. Sanitka postavená na podvozku terénního vozidla Land Rover umožňuje odvoz až čtyř raněných.

 

1. Nejdříve si pečlivě narýhujte a vystřihněte obě části. Poté vytvarujte podvozek s kabinou a opatrně slepte. Díl je drobný a má řadu ohybů, pracujte proto velmi pomalu a pečlivě.

2. Pozor si dávejte i u předního výstupku nástavby. Vzadu vám bude malý kousek přesahovat. Není to chyba, jde o znázornění zadního nárazníku. Po slepení nástavbu umístěte na podvozek.

Tatra 815-2 SOT 38

Unikátní vozidlo postavené "na míru" pro speciální jednotky. Jde vlastně o klasickou Tatrovku bez střechy, vybavenou přídavným pancéřováním a velkým množstvím zbraní.

1. Nejdříve slepíme základní trup, který je tvořen pouze jedním dílem.

2. Díl představující přídavné pancéřování na korbě si vytvarujeme a podle návodné kresby přilepíme na tři vyznačená bílá místa.

Tatra 810 a Tatra 810 Armoured (platí pro obě verze) 39, 44

Lehký nákladní automobil, který nahradil v české armádě dosluhující slavnou Pragu V3S.

Vytvarujeme a slepíme trup, který je tvořen jen jedním dílem. Na předku vozidla nám budou přesahovat malé výstupky. Není to chyba, výstupky znázorňují přední ochranný rám, který kryje světla.

Nástavba - valník nekrytý 40, 50, 53

Klasická valníková nástavba sloužící k přepravě osob a nebo materiálu.

 

1. Nejdříve si pečlivě narýhujeme a vytvarujeme hlavní díl. Spojíme ho tak, jako bychom lepili krabičku, pak všechny strany přehneme dovnitř a přilepíme ke spodku.

2. Následně vystřihneme obdélník představující podlahu a vlepíme ho na dno. Překryjeme tak spoje. Hotový valník umístíme na verzi Tatry 810 nebo 815.

Nástavba - valník krytý 47

Jde o totožnou nástavbu jako je valník nekrytý, pouze vybavenou plachtou.

 

Model se skládá jen z jednoho dílu, který správně vytvarujeme a slepíme. Umístíme ho na verzi Tatry 810.

Strážní věž US Army 48

Strážní věže a další struktury budují především americká vojska, která jsou hlavní silou během misí NATO. Věž však mohou využívat i vojáci ostatních států včetně našich.

Model je z celého souboru nejsložitější. Nejdříve si důkladně narýhujeme všechny hrany.

1. Stavbu začneme stojanem věže, dílem 1. Po slepení si ho dáme stranou.

2. Nyní připravíme ochoz věže - díl 2. Lepí se stejně jako valníková nástavba, tedy nejdříve spojením stran a poté přehnutím stěn dovnitř. Jediným rozdílem je mezera pro vchod na ochoz. Stejně i zde vlepíme na dno díl 3.

3. Pokračujeme strážní budkou, dílem 4. Jednoduchou krabičku po slepení nalepíme na vyznačené místo na dílu 3. Pozor, dveře na budce musí směřovat k mezeře na ochozu!

4. Nyní vytvarujeme a pečlivě slepíme díl 5, střechu. Umístíme ji na strážní budku tak, aby vysoká hrana střechy byla nad dveřmi budky.

Konstrukci zakončíme dílem 6, plechem na střeše. Modrá šipka ukazuje orientaci čar směrem ke dveřím budky a vysoké hraně střechy. Díl 6 záměrně malinko přesahuje okraje střechy.

5. Celou hotovou konstrukci umístíme na díl 1 a zbývá nám už jen díl 7 - schody. Schody se přehnou, slepí a vytvarují podle návodné kresby. Za malý výčnělek je poté přilepíme na spodek ochozu.

Stan ZS-1 51, 54

Starší typ vojenského stanu pro univerzální použití.

Nejdříve slepíme hlavní díl stanu, pečlivě vytvarujeme jehlanovitou střechu. Pak slepíme malou krabičku představující předsíňku stanu a přilepíme ji na vyznačené místo na hlavním díle.

Tatrapan T1 55

Vozidlo Tatrapan nepoužívá česká armáda. Jde o slovenský vůz užívaný slovenskou armádou. Jedná se o univerzální obrněný transportér postavený na základě Tatry 815. Do souboru jsme se rozhodli jej zařadit jako malý bonus a také jako ukázku toho, že v konfliktech a misích zasahují i další státy NATO.

Nejdříve slepíme základní trup, který poté oblepíme proužkem s podvozkem a nárazníkem.

Stan zdravotnický koridorový 56

Koridorový stan je křižovatkou, která umožňuje napojit další stany a kontejnery.

1. Nejdříve sestavíme základní díl stejně jako u běžného stanu.

2. Následuje příprava dvou postranních dílů, které pečlivě narýhujeme a vytvarujeme. Jako první přilepíme střechu k dílu se vchodem. Pak obě strany střechy podle černých linek ohneme lehce vzhůru.

3. Nyní velmi opatrně natřeme bílou horní plochu základního dílu lepidlem a přiložíme na ni boční díl tak, aby jeho horní hrana přesně lícovala s hranou střechy základního dílu. Po zaschnutí zasuneme chlopně rohů stanu do mezery, která vznikla mezi bočním a základním dílem. Touto mezerou chlopně zespoda zakápneme lepidlem. Stejný postup provedeme i na druhé straně a případné nepřesnosti zamaskujeme přetřením vodovou barvou.

Polní nemocnice Armády České republiky

ABC 25-26/2010
ŘADA technika
SÉRIE vojenská technika
NÁROČNOST 2
MĚŘÍTKO 1 : 250
KONSTRUKCE Roland Havran, Michal Tichý
SLEPENÍ Roland Havran

Klíčová slova:
nemocnice, polní