Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 23/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si kamion celní správy nebo pokračování miniboxu sídliště Janov. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 23/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Miniboxy

Kamion celní správy

Velkokapacitní mobilní rentgen

Přípravné práce

1. Model lze sestavit ve třech provedeních, liší se náročností stavby. Od základního provedení se složeným rentgenem (modré podložení a díl 45) přes model s jednoduchým krabičkovým podvozkem a rozloženým otočným rentgenem až po model s funkčním podvozkem a rozloženým otočným rentgenem.

2. Prohlédněte si návodné kresby (dále NK). Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Model kamionu celní správy v základním provedení •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky

KABINA (díly 3 a 4)

Kabina je pro všechna provedení společná. Šedé chlopně na přední a zadní straně dílu 4 jsou zpevňující. Otočte je o 180° a přilepte k rubu dílu.
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ (díly 1, 3, 4, 5, 6, 7 s modrým podložením a díl 45)

Návod na slepení •  Milan Weiner

Díly neupravujte a slepte je. K dílu 1 nejprve přilepte díly 3 a 5, následně díly 4, 6, 7 a 45. Volitelné jsou klimatizační jednotky 47 (2×) a schůdky 46. Pro schůdky prořízněte v boku podvozku vyznačený otvor.

JEDNODUCHÝ KRABIĆKOVÝ PODVOZEK S ROZLOŽENÝM OTOČNÝM RENTGENEM (díly 1–4, 30, 31, 32, 36, 46 a 48)

Návod na slepení •  Milan Weiner

1. V dílu 1 vyřízněte vyznačené otvory pro zasunutí dílů 36 a 46. Díl 1 slepte kroky 1–4 a před zaklopením krokem 5 vlepte zpevňující díl 2. Na špejli přilepte stočený díl 48, zbytek špejle odřízněte a díl přilepte k podvozku.

2. Příprava nosného prvku otočného rentgenu, díl 31: Slepte díly 30 a 32. Díl 30 vlepte do dílu 32, lepidlo nechte důkladně zaschnout. Stočený díl 31 vsuňte do sestaveného celku. Je potřeba, aby se smotek volně protáčel. Vyjměte jej, slepte a přilepte na vyznačené místo podvozku.

FUNKČNÍ MODELOVÝ PODVOZEK S ROZLOŽENÝM OTOČNÝM RENTGENEM (díly 3, 4, 8–26, 31 a 48)

Návod na slepení •  Milan Weiner

1. V dílech 8, 9, 10 a 13 vyřízněte vyznačené otvory. Slepte rub a líc dílu 10. Na označená místa přilepte spodní strany dílů 8 a 9. Přilepte horní strany dílu 10, zasunutím chlopní do dílu 8 fixujete jejich polohu. Přilepte díly 11 a 12. Vše přelepte dílem 13. Přilepte díly 14 a 15, následně 23, 24, 25, 26.

2. Připravte si kola, osy a pružící prvky podle NK. Osy kol jsou 30 mm dlouhé přířezy ze špejle, kterou důkladně vyhlaďte. Ohyby pružících prvků 17 rýhujte tupým nožem. Do otvorů v podvozku nejprve vsuňte pružící prvky a následně osy, na které nasaďte kola z dílů 18–22.

Návod na slepení •  Milan Weiner

3. V dílu 16 vyřízněte otvor, sestavte jej a přilepte k podvozku. Přilepte díl 31, viz výše, a díl 48.

MODELOVÁ NÁSTAVBA (díly 27–29)

Návod na slepení •  Milan Weiner

Slepte díly 27 a 28. Přilepte rubové části dílu 29 a přilepte je k oběma dílům. Celek přilepte k dílu 1 nebo 16, podle zvoleného podvozku.

MODELOVÝ OTOČNÝ RENTGEN (díly 30, 32–45)

Návod na slepení •  Milan Weiner

Návod na slepení •  Milan Weiner

1. Slepte díly 30 a 32. Díl 30 vlepte do dílu 32, lepidlo nechte důkladně zaschnout. Slepte díly 33, 34, 42, 43 a 44. K dílu 42 přilepte díly 32, 43, 44 a 35. K celku přilepte díly 33, 34 a bez lepení nasuňte na díl 31 přilepený k podvozku. Celek by se měl volně otáčet.

2. Výsuvné rameno: V dílu 7 vyřízněte vyznačený otvor. Díl slepte kroky 1–4 a před zaklopením krokem 5 vlepte díly 37. Do otvoru vlepte slepený díl 36, dbejte na kolmost v obou rovinách. K dílu 39 přilepte pant 40 a jeho druhou stranu přilepte k dílu 7. Přilepte kapsu 38 k dílu 7, lepte jen na vyznačených místech! Do kapsy zasuňte slepený díl 41 a jeho konec přilepte k dílu 39. Sestavené rameno zasuňte bez lepení do dílu 33.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 100

SNADNÉ


Miniboxy

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Rodinné domy na sídlišti Janov •  Milan Weiner

Z ABC č. 23 můžete slepit rodinný dům Jedličkovi C2 abc 022 a autoservis Jedlička D3 abc 003. Buď si situaci slepíte jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021 a č. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16 a 20/2022.

Návod na slepení miniboxu:

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe, podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Volitelné díly mají modře podložená čísla.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Stavby

Rodinný dům, volitelné provedení: V dílech č. 1, 2, 4 a 5 vyřízněte otvory pro komíny, díly č. 3 a 6. V díle č. 1 prořízněte otvory pro střechu, díl č. 5. Slepený díl č. 1 přilepte k situaci. Nejprve jednu chlopeň (krok 7), následně všechny ostatní. Obdobně přilepte k situaci díl č. 4. Vystřižené komíny přehněte na polovinu a pomocí chlopně slepte. Po dotvarování přilepte obě čela. Zasuňte chlopně střechy č. 5 do otvorů dílu č. 1 a střechu přilepte. Následně přilepte střechu č. 2. Nakonec vlepte oba komíny.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Rodinný dům, základní provedení: Nevyřezávejte otvory pro komíny, dále viz volitelné provedení.

Autoservis, volitelné provedení: V dílu č. 7 prořízněte vyznačené otvory a ve střeše – díl č. 10 – vyřízněte otvor pro vložení větracího pásu – díl č. 8. Ke slepenému dílu č. 7 přilepte díl č. 8, následně střechu, díly č. 10 a nakonec č. 9.
Autoservis, základní provedení: Neprořezávejte otvory a díly č. 8 a 9 odložte.

Oplocení: Slepte obě poloviny dílů č. 11, podle návodné kresby díly pokraťte a bodově přilepte k situaci. Díly č. 12, 13, 14, brány a branky, přelepte přes plot v místě vjezdu a vstupu.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Ulice: Lze je použít podle uvážení například k přelepení asfaltových ulic, apod.
Osobní automobily: Vystřižený díl s koly přehněte na polovinu a pomocí chlopně (krok 1) slepte. Poté přilepte čela, kroky 2 a 3. Střechu zpevněte přilepením chlopní k rubové straně. Chlopně se překrývají. Střechu přilepte na vyznačená bílá místa.

Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2022