Muzeum vystřihovánek: Zvěřinec

Muzeum vystřihovánek: Zvěřinec
Sdílej
 
Další skvělá vykopaná vystřihovánka.

 

 

Arch vystřihovánky zvěřince od neznámého vydavatelství nebyl označen žádným logem.O původu vystřihovánky nevíme nic. Vodítkem zůstává pouze český název vedle chybějícího kousku okraje, kde byl patrně i název německý. K určení stáří archu a jeho vydavatele nám pomůže totožný aršík s vystřihovánkou zvěřince pocházející ze stokusové série vydavatelství HERMA. Důležité pro další identifikaci jsou také dochované díly a figurky z původního archu vydaného J.F. Schreiberem na přelomu 19. a 20. století (na obrázku). Vydavatelství HERMA na počátku své vydavatelské činnosti tisklo vystřihovánky vydané tímto německým vydavatelem, které barevně upravilo.

Základem zjišťování původu zůstává znalost tvorby známých vydavatelů a srovnávání s neznámými. O pátrání po historii vystřihovánek se můžete dočíst v knize Kouzelná historie papírových vystřihovánek, která vám kromě zajímavého čtení nabídne i další vystřihovánky z našeho muzea.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Staré vystřihovánky běžně nemívaly žádné návodné texty ani kresby. Na aršících bývaly pouze malé obrázky hotového díla. Díky dochovaným slepeným modelům víme, že vždy nebylo dosaženo dokonalého výsledku.

Model zvěřince vypadá velmi jednoduše, přesto doporučujeme jednotlivé díly před započetím stavby pečlivě prostudovat. Narýhujte hrany, pak vystříhejte nebo vyřezejte všechny díly a naohýbejte je. Sestavený model nalepte na obarvenou podložku a doplňte přesně vyřezanými figurkami. Zručnější modeláři si vyrobí a vyvěsí dvě vlaječky, které ve vystřihovánce chybí.

Vystřihovánku najdete v ABC 24. Více ze série Muzeum vystřihovánek:

Vystřihovánka ke stažení: Zvěřinec

Vystřihovánka ke stažení: Zvěřinec

Muzeum vystrihovanek: Automobil

Muzeum vystrihovanek: Automobil

Muzeum vystřihovánek: Horská usedlost

Muzeum vystřihovánek: Horská usedlost