Stavby: Chata Terezka

Stavby: Chata Terezka
Sdílej
 
Postavte si turistický skvost.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou čarou. Pokud se má díl v nařezávané části ohnout o 180°, je k hraně navíc přidán symbol plné šipky. Čerchovaná čára značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou úhlopříčkou. Retuš hran provádějte nejlépe vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění a lepší vzhled modelu díly 1, 5, 6, 20, 22 a 36 podlepte.

3. Díly 9, 30 a 40 zhotovte z kuchyňské špejle o průměru 3 mm, kterou podle potřeby lehce začistěte brusným papírem. U dílu 30 a 40 nezapomeňte šedě a černě vyznačenou část natřít podobnými odstíny barev.


Návod na slepení •  ABC

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. V dílech 1, 2, 3 a 4 vyřízněte otvory pro okna. V dílu 1 udělejte navíc i otvor pro lampu. Před zkompletováním dílu 1 podle návodné kresby (dále jen NK), na něj přilepte hotové díly 2, 3, 4, štítek 5, dveře 6 a lištu 7.

2. Zpracujte lampu z dílů 8, 9 a 10. Lampu zhotovíte omotáním dílu 8 na konec špejle 9 a osazením její přední části dílem 10. Pro snazší lepení proveďte zkrácení špejle až nakonec.

3. Pokračujte verandou hlavní budovy. V dílu 12 vyřízněte červeně vyznačený otvor pro zasazení sedačky. Vytvarujte podlahu z dílů 11, 12 a osaďte ji nábytkem. Krátkou sedačku 14 přilepte na bok sestavené skříňky 13 a celek připevněte na podlahu. Stůl zhotovte z dílů 15 a 16. Velkou sedačku 18 pouze sestavte a odložte stranou. Při tvarování dílu 17 postupujte opatrně, je náročný. Nejprve díl „nahrubo“ vystřihněte, v místě vyznačeném šipkou přehněte a přilepte stěny verandy k sobě. Teprve potom vyřízněte okna. Hnědá palubková část představuje strop verandy. Připevněte sedačku 18 a celek spojte s podlahou a nábytkem podle NK. Přidáním střechy 19 verandu dokončíte a můžete ji spojit s hlavní budovou 1.

4. Z dílů 20 a 21 vyřízněte otvory pro okna. V dílu 20 je nutné ještě proříznout červeně vyznačené otvory pro sedačku 23, kterou do nich následně vsuňte a společně s okny přilepte ještě před zkompletováním obvodových zdí. Jakmile vše proschne, můžete na verandovou část přidat dveře 22 a okenice 45, 46. Zbylé čtyři okenice zatím nepřidávejte. Spojte vedlejší budovu 20 s hlavní budovou 1. Přidejte králíkárnu 43 a dřevník 44.


Návod na slepení •  ABC


5. Následují střechy. Vystřihněte díl 24, trám a sloupky zpevněte

vlepením čtvrtky. Pokračujte vytvarováním střechy z dílů 25, 26 a 27 tak, aby se ostrý úhel chlopní dílu 26 nacházel u podstavy a tupý na vrcholu střechy. Pak spojte díly 24, 25 a společně je připevněte na obvodové zdi dílu 20 (začnete chlopní nad verandou). Mansardovou střechu 28 hlavní budovy lepte postupně. Nejprve ji připevněte k chlopním vedlejší střechy 25 a poté pokračujte jejím spojení s dílem 1 až do vrcholu budovy. Druhou polovinu střechy si nechte volnou pro přístup do nitra modelu.

6. Komín hlavní budovy sestavíte z dílů 29, 30, 31, 32 a 33. V dílu 29 vyřízněte otvor pro špejli. Díl 31 omotejte na vyznačenou část špejle 30 a celek upevněte do dílu 29. Díly 32 a 33 vytvarujte pomocí kuželové špičky tužky a spojte. Celek dokončíte nasunutím dílu 32 na špejli 30. Komín vedlejší budovy tvoří díly 39, 40, 41 a 42. Vyřízněte otvory pro špejli v dílech 39, 41 a 42. Tmavý díl 41 vlepte do dílu 42. Celek upevněte na díl 40 tak, aby černě nabarvený konec špejle nevykukoval z pod dílu 42. Druhý, nenabarvený konec špejle, vsuňte do vytvarovaného a slepeného dílu 39. Nyní můžete komín přilepit na střechu 25.

7. Kůlnu sestavíte z dílů 34, 35, 36, 37 a 38. Nejprve vyřízněte mříže 37 a otvory v dílech 34, 35. Spojte je dohromady a přidejte dveře 36 a střechu 38. Po připojení kůlny k dílu 1 nebude nadále přístup do vnitřku modelu potřeba. Přilepte tedy zbytek střechy 28 a přejděte k doplňkům. Podle NK připevněte k modelu zbylé okenice 45, 46, 47, 48 a 49. Jako poslední umístěte na štít hlavní budovy paroží 50.


Vystřihovánku najdete v ABC 23. Více vystřihovánek:


Stavby: Chata dědek

Stavby: Chata dědek

Dioráma: Korunovace Jířího z Poděbrad

Dioráma: Korunovace Jířího z Poděbrad

Automobily: Maximum Destruction monster truck

Automobily: Maximum Destruction monster truck

Klíčová slova:
vystrihovanka, abc 23, chata, Terezka