Vystřihovánka v ABC 17: Předchůdce kinematografu

Vystřihovánka v ABC 17: Předchůdce kinematografu
Sdílej
 
Snaha vytvořit iluzi pohybu je stará jako lidstvo samo.

 

 

PDF s dalšími filmovými pásy (ve formátu A3) ke stažení tady.

 

 

Snaha vytvořit iluzi pohybu je stará jako lidstvo samo. Ale teprve v 19. století vznikly první přístroje, které dokázaly rozpohybovat statické obrázky. Jedním z nich byl zoetrope. Principem hračky je pozorování sekvence obrázků rozfázovaných do dílčích pohybů na papírový pás. Papírový pás se umístí dovnitř bubnu opatřeného po obvodě pozorovacími štěrbinami. Buben se uvede do otáčivého pohybu a pohledem skrze štěrbiny vznikne dokonalá iluze plynulého pohybu již při sekvenci 10 obrázků, které projdou před vaším okem za 1 sekundu. Základní princip zoetrope nastínil počátkem třicátých let matematik William George Horner. V roce 1867 si jej jako hračku nechal patentovat W. E. Lincoln. Název zoetrope vznikl složením dvou řeckých slov zoe – život a tropos - otáčení.

 

 

Předchůdce kinematografu •  ABC

 

 

Pro jasný a dobře pozorovatelný obraz je důležité dostatečně silné světlo. Hračku zkoušejte nejlépe pod lampičkou. Šikovnější si mohou vytvořit ze zbylého kartonu víčko, do kterého umístí super svítivé LED diody s malým napájecím článkem, kterým se překryje ústí bubnu. Navíc se tak zvýší hmotnost bubnu a buben získá větší otáčivou setrvačnost. Jednou rukou si přidržte stojánek a prsty druhé ruky uveďte buben do otáčivého pohybu rychlým potažením nejbližšího žebra. Obraz pozorujte z vhodného úhlu a vzdálenosti. Na stránkách www.abicko.cz si můžete stáhnout a vytisknout několik dalších „filmových“ pásů, které se do tištěného ábíčka nevešly. Můžete si zahrát i na animátora a vytvořit si vlastní pohyblivé sekvence. Mnoho námětů získáte na internetu po zadání klíčového slova zoetrope v sekci obrázky.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Černý trojúhelníček připojený k čáře značí ohyb z líce tisku. Značka % upozorňuje na slepení dvou symetrických polovin dílu k sobě nebo slepení části dílu k sobě samému. Žlutě jsou vyznačeny otvory a plochy, které budou vyříznuty nebo vyvrtány. Červené čáry napomáhají určit, který díl bude lepen k rubu jiného dílu či k jeho hraně. Podlepujte a lepte disperzním lepidlem, např. značky Herkules.

2. Na podlepení některých dílů budete potřebovat karton o síle 0,5 mm, 1 mm a 2 mm (lze slepit dvě vrstvy silné 1 mm k sobě). V kresbě vystřihovánky je uvedeno, jak silným kartonem máte příslušný díl podlepit. Podbarvení čísel dílů šedou a černou barvou upozorňuje na podlepení kartonem. Žlutě podložená čísla dílů podlepte ještě jednou vrstvou papíru podobné gramáže, jakou mají stránky vystřihovánek. Nepodceňujte podlepení všech dílů bubnu kartonem. Musí mít určitou hmotnost, aby měl dostatečnou otáčivou setrvačnost.

3. Opatřete si špejli a vhodný korálek, který půjde navléci na špejli.

 


Předchůdce kinematografu •  ABCNÁVOD NA SLEPENÍ

1. Podlepte plášť bubnu 1 kartonem silným 0,5 mm. Karton nechte na jedné kratší straně přečnívat o 1 cm pro vytvoření chlopně, ke které přilepíte druhý konec pláště. Po dokonalém proschnutí lepidla vyřízněte ostrým skalpelem všechny žlutě označené výřezy. Plášť bubnu skružte přetáhnutím přes hranu stolu a slepte oba konce k sobě.

2. Kruh 2 podlepte kartonem silným 1 mm a k rubové straně přilepte podlepené okruží 3. Po dokonalém zaschnutí lepidla pod zátěží jej zkusmo vložte dovnitř pláště bubnu až k jeho dnu. Pokud to půjde moc těsně, obruste okruží po obvodě smirkovým papírem. Propíchněte středový otvor okruží a nejlépe kulatým jehlovým pilníkem vypilujte otvor na průměr špejle. Pak potřete spodní okraj pláště po jeho obvodě lepidlem a vsuňte okruží. Prověřte, zda je spodní část okruží v jedné rovině se spodní hranou pláště 1. Než lepidlo zaschne, upravte vzájemnou polohu obou dílů.

3. Slepte podlepený kužel 4 a přilepte jej ke spodní straně bubnu. Pak nasuňte buben na připravenou špejli a roztočte jej. Pokud bude buben „házet“, upravte otvor ve špičce kuželu. Pak ještě ke spodní straně bubnu přilepte natupo do vyznačených míst vytvarovaná podlepená žebra 5, která budou sloužit pro roztáčení bubnu prsty. Lepidlem nešetřete, aby byly spoje pevné a vydržely větší námahu.

4. Podlepte spodní část stojánku 6 kartonem silným 2 mm a rubovou plochu přelepte kancelářským papírem. Vyrovnáte pnutí lepidla a podstava stojánku se nezkroutí. Po zaschnutí lepidla přesně vypilujte středový otvor. Slepte k sobě podlepené díly 7 a 8. Vytvořenou nožku přilepte k podstavě 6 a na horní úzkou část nožky přilepte podlepený díl 9. Propíchněte a dopilujte otvor vyznačený v tomto díle.

5. Do stojánku nasuňte špejli a lepidlem ji zafixujte. Na spodní straně stojánku špejli zařízněte, případně zabruste, aby byla v jedné rovině s jeho spodní plochou. Na přečnívající část špejle nasuňte připravený korálek, který sníží tření bubnu při jeho otáčení. Následně nasuňte buben (špejli na konci zařízněte do špičky, aby šla lépe prostrčit otvorem v okruží bubnu) na stojánek a špejli odřízněte asi 1 cm nade dnem bubnu. Konec špejle broušením zaoblete.

6. Zbývá podlepit „filmový“ pás 10 kartonem silným 0,5 mm. Po vystřižení vyrovnejte mezi prsty jeho pokroucení, vzniklé pnutím lepidla, a přetáhněte jej přes hranu stolu, aby se částečně skroužil. Pásek vložte do bubnu až ke dnu. Oba konce případně upravte zastřižením tak, aby konce pásku k sobě přiléhaly na sraz (hrana k hraně). Další „filmové“ pásy najdete na www.abicko.cz.

 

 

Video se připravuje ...

Předchůdce kinematografu • Zdroj: ABC

 

 

Hry: Šplhající opičák

Hry: Šplhající opičák

Co je v ABC 17: Fantastická čtyřka + vstup do akvaparku

Co je v ABC 17: Fantastická čtyřka + vstup do akvaparku

Kinetické hračky: Kočka a myš

Kinetické hračky: Kočka a myš

Klíčová slova:
kineticke hracky