Kinetické hračky: Kočka a myš

Kinetické hračky: Kočka a myš
Sdílej
 
Hračka představuje kocoura, který se marně snaží lapit myšku pobíhající v kruhu.

 

 

Past sklapne vždy naprázdno, protože myška proklouzne dřív, než dopadne kocourova tlapka. Principem hračky je podélná hřídel uložená v maketě stolku. Hřídel je osazena různě tvarovanými vačkami (díly zajišťující převod otáčivého pohybu na posuvný), které zdvihají kocourovu packu a ovládají vrtění ocásku. Na konec hřídele je připojeno jednoduché kolmé ozubené soukolí, které zajišťuje kruhový pohyb myšky. Zájemci si mohou po určitých úpravách některých dílů nalepit skládanku na tenkou modelářskou překližku a po jejich vyříznutí sestavit bytelnější hračku.

 

Sklapne past? •  ABC

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Konstrukce hračky není složitá, přesto je nutné pracovat pečlivě a dbát pokynů v návodu, aby hračka fungovala spolehlivě a bez chyby. Zejména je důležité zabezpečit dostatečnou vůli otáčivých spojení a zamezit i minimálnímu tření pohyblivých dílů. Velmi dbejte, aby lepidlo nevteklo do otáčivých spojů. Pokud se tak stane, budete to obtížně a pracně napravovat. Otvory nejlépe vysekněte malým průbojníkem a opatrně je zakápněte vteřinovým lepidlem (dále VL). Po vytvrdnutí lepidla zabruste veškeré otřepy. Při sesazování dílů kruhovým jehlovým pilníkem dolaďte vůli otvorů. Takto vytvořené otvory se provozem hračky nevydřou.

2. Opatřete si karton silný 0,5 mm, na který nalepíte disperzním lepidlem všechny díly vystřihovánky, jejichž poziční čísla jsou podbarvena černě a šedě. Díly s černě podbarvenými pozičními čísly podlepíte navíc ještě jednou vrstvou kartonu, abyste dosáhli celkové síly 1 mm. Podlepené díly nechte pod zátěží dokonale proschnout, aby se nezkroutily. Žlutě podbarvená poziční čísla dílů znamenají, že tyto nepodlepujete vůbec (myška).

3. Čepy a hřídele jsou ze špejle. Ještě budete potřebovat tenký měděný drátek o průměru asi 0,5 mm a drátek na ocásek myšky. Pokud chcete povrch hračky nalakovat, pamatujte, že budete muset lakovat některé díly či sestavy před jejich kompletací. Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s ostrými nástroji a raději pracujte pod dohledem dospělých.

 

Sklapne past? •  ABC


NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Ostrým skalpelem vyřízněte vyznačené otvory v konstrukčních dílech sestavy stolku 1, 2, 3 a 6. Zkontrolujte, zda do nich půjdou volně (ale bez větší vůle) zasunout ozuby příslušných dílů, dříve než začnete stolek lepit. K desce 1 přilepte bočnici 2 a vnitřní přepážku 3. Mezi ně vlepte rozpěrnou desku 5. Na opačnou stranu dílu 1 přilepte bočnici 4. Nakonec přilepte čelní stranu stolku 6. Stolek nechte dokonale proschnout.

2. Slepte obě části těla kocoura 7, přední pravé tlapky 9 a ocásku 11 k sobě a nechte zatížené proschnout. Konce výstupků dílů 9 a 11, které budou dosedat na vačky, potřete VL a po jeho zatvrdnutí obruste styčné plochy smirkovým papírem a zaoblete hrany (je to důležité, aby nedošlo k drhnutí o vačky). Tělo kocoura 7 zasuňte do výřezu v desce stolu 1 a dokonale ho zafixujte lepidlem. Přilepte k tělu 7 zadní nohy 8 a přední levou tlapku 10, které přiměřeně vyhněte do stran.

3. Následuje nasunutí přední pravé tlapky 9 a ocásku 11 na otáčivé čepy vytvořené z kousků špejlí a fixace proti vypadnutí kolečky 13. Dříve než budete lepit, prověřte, zda se tyto díly opravdu zcela volně pohybují ve výřezech desky 1 a zda čepové spoje nedrhnou. Musejí po zdvihnutí vlastní vahou volně dopadnout k desce 1. Při konstrukci hračky se ukázalo, že je vhodné ještě zatížit konec ocásku 11 přilepením bambulky 12.

4. Vytvarujte a slepte tělíčko myšky 14. K hlavičce přilepte ouška 15 a do propíchnutého otvoru v zadečku vlepte VL ocásek 16 vytvořený z vhodného kousku drátu. Z tenkého měděného drátku o průměru 0,5 mm vytvořte otočné rameno 17 a čtvercové zakončení přilepte VL ke spodní straně myšky.

5. Pokračujte v kompletaci vnitřního otáčivého mechanismu. Slepte k sobě párové díly vaček 21 a 22. K jedné straně vaček přilepte kroužky 23. Obvod vaček potřete VL a po jeho zatvrdnutí ho obruste smirkovým papírem. Ozubená kola 20 podlepte na celkovou sílu 1 mm. Po vyříznutí ozubení přilepte kroužky 23. Na osu 18 vytvořenou ze špejle si z kresby vystřihovánky na str. 33 přeneste fixem značky pro rozmístění vaček a kroužků. Pak osu prostrčte otvorem v bočnici 4, a ještě než ji zasunete do otvoru v přepážce 3, na ni navlékněte kroužky 23 a vačky 21, 22 v pořadí, ve kterém budou rozmístěny na ose 18 (sledujte návodnou kresbu). Pozor! Vačka 21 pro ovládání pohybu přední tlapky musí být nasunuta tak, aby šipka na ní vyznačená byla v souhlasném směru se šipkou vyznačenou na díle 4. Osu zajistěte proti podélnému posuvu krajními kroužky 23. Do předem vyznačených míst na ose 18 přilepte vačky 21 a 22 (kolmo k ose). Obdobně vytvořte ozubené soukolí na hřídeli 19. Horní dva kroužky 23 lepit nemusíte. Než vše zafixujete VL, vyzkoušejte, zda do sebe ozubené soukolí dobře zapadá. Mírné drhnutí nevadí, kola se časem zaběhnou.

6. Zbývá přilepit na volný konec osy 18 rameno kličky 24 s vlepenou rukojetí 25. Prověřte správnou funkci kompletního mechanismu otáčením kličky výhradně ve směru šipky. Pokud je vše v pořádku, otočte pomalu kličkou do polohy, ve které přední kocourova tlapka dopadne na stůl. Těsně za ní se musí nacházet zadeček myšky. Do středu průměru osy 19 vyvrtejte nebo jehlou vypalte přiměřeně hluboký otvor pro vložení konce ramene 17 nesoucího myšku. Konec drátku opatrně fixujte VL. Dbejte, aby lepidlo nezateklo do otáčivého uložení. Po zatvrdnutí lepidla můžete ještě polohu myšky doladit vyhnutím drátku.

 

 

Co bude v ABC č. 23: Vystřihovánka Jak vycvičit draka 2

Co bude v ABC č. 23: Vystřihovánka Jak vycvičit draka 2

Vystřihovánky v ABC č. 23

Vystřihovánky v ABC č. 23

Dioráma k filmu Jak vycvičit draka 2

Dioráma k filmu Jak vycvičit draka 2

Klíčová slova:
vystrihovanky