Kinetické hračky: Kuličkový tobogan

Kinetické hračky: Kuličkový tobogan
Sdílej
 
Kuličkový tobogan je jednoduchá hračka s relaxačním účinkem.

 

 

Video se připravuje ...

Jak funguje kuličkový tobogan • Zdroj: Milan Novobilský

 

Otáčením kličky se přes řemínkový převod uvede do pohybu válcový bubnový transportér, který dole nabírá kuličky ze sběrného žlábku a nahoře je vypouští na toboganovou dráhu. V provozu může být až 6 kuliček najednou.PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Vystřihovánka není složitá, ale je nutné pracovat přesně, aby přístroj fungoval spolehlivě a kuličky se pohybovaly v dostředné spirále k propadlišti. Doporučujeme jednotlivé komponenty před kompletací zpevnit přestříkáním bezbarvým lakem. Kdo chce, může si vystřihovánku zvětšit okopírováním a použít větší kuličky. Pohyb kuliček po toboganu bude samozřejmě delší. Také je možné některé díly nalepit na tenkou překližku a vyřezat lupínkovou pilkou. Tradičně jsou značeny čáry ohybu směrem k rubu papíru černými trojúhelníčky a směrem k sobě bílými trojúhelníčky.

2. Budete potřebovat zbytky kartonů silných 1 mm a 0,5 mm; dále 6 kuliček (skleněné, plastové, ložiskové) o průměru 8 mm, špejli o průměru 2,5 mm a menší plochou gumičku.

3. Na podlepování používejte disperzní lepidlo. Některé díly bude vhodné lepit vteřinovým lepidlem (dále VL). Potřebovat budete i ostrý modelářský skalpel na vyřezávání kartonu.

4. Díly vyznačené v kresbě vystřihovánky modrou barvou pozičních čísel podlepíte kancelářským papírem, šedě vyznačený podklad znamená podlepení kartonem silným 0,5 mm a červeně vyznačené podklady čísel podlepte na tloušťku 1 mm. Některé díly mají tloušťku 2 mm. V tomto případě si podlepený díl kartonem silným 1 mm obkreslíte na další karton silný 1 mm a po vyříznutí jej přilepíte k podlepenému dílu.

5. Nezapomeňte před kompletací do komponentů předem proseknout či provrtat příslušné otvory pro otáčivé osy (vyznačeny žlutě). Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s ostrými nástroji, aby nedošlo ke zranění. Raději pracujte pod dohledem dospělých.


Návod na slepení •  Milan Novobilský

 


NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve sestavte válcový transportér kuliček. Do vyříznutých otvorů v kruhu 1 vlepte zkompletované komůrky 2 tak, aby spád všech komůrek směřoval ven do pomyslné osy kruhu 1 (viz návodná kresba). Kuličky v dolní poloze dobře zapadnou do komůrky a v horní poloze z ní naopak zase snadno vypadnou. Pak přilepte k dílu 1 obvodový plášť 3 slepený chlopní 4. K celku přilepte zadní kruhovou plochu 5. Transportér nechte proschnout a pak ho přestříkejte lakem. Po dokonalém zatvrdnutí laku zabruste případné nedostatky kolem vstupních otvorů komůrek, aby kuličky nezadrhávaly.

2. Pokračujte sestavením základny s nosiči toboganové dráhy a bubnového transportéru. Podstavu základny 6 podlepte na celkovou tloušťku 2 mm a nechte zatíženou proschnout. Podlepte nosiče transportéru 7 a 8 kartonem na celkovou tloušťku 2 mm. Díl 7 podlepte nadvakrát s předem vyřezanými či vyseknutými otvory pro vstup a výstup kuliček v každé vrstvě. Slepený celek pak dokonale zabruste smirkovým papírem. Nyní můžete na vyříznutou podstavu 6 přilepit VL nosiče transportéru 7, 8. Ověřte si skutečnou šíři transportního bubnu a mezi oběma nosiči ponechte dostatečnou vůli pro volné otáčení válce. K čelu dílu 7 přilepte ztužující žebra 10. Dbejte, aby byl díl 7 kolmý k podstavě 6. Dále k sobě slepte obě strany nosiče toboganové dráhy 11 (celková tloušťka 2 mm) a přilepte nosič VL kolmo k podstavě 6. Vlepte žebro 12. V této fázi práce doporučujeme celou sestavu přestříkat bezbarvým lakem.

3. Po dokonalém zatvrdnutí laku vložte bubnový transportér do nosičů. Zasuňte osu ze špejle 10, na obou stranách nosiče ji zafixujte VL a vyzkoušejte otáčení bubnu. Transportér nesmí v žádné poloze drhnout.Dále vyřízněte dno žlábku 13 a k obvodové hraně přilepte ohrazení 14. Zkompletovaný žlábek nasuňte do drážky v dolním otvoru dílu 7 a zafixujte VL. Zaoblený konec žlábku přilepte VL k hraně nosiče toboganové dráhy 11.


Návod na slepení •  Milan Novobilský


4. Pokračujte toboganovou dráhou. Podlepte díl 15 kartonem silným 1 mm a nechte jej dokonale zaschnout. Vystřihněte obrys toboganové dráhy a zahnutými nůžkami na manikúru vystřihněte spirálu. Vystřižený díl pak upravte do roviny a z obou stran jej přestříkejte lakem. Díl nechte nejlépe přes noc dokonale proschnout. Při přilepování toboganové dráhy k jejímu nosiči postupujte takto: Nejprve nasuňte vyčnívající část dráhy svým koncem do pravé drážky v horním otvoru dílu 7, pak nasuňte výřezy v první vlně toboganu na horní odsazení v nosiči 11 a vše zafixujte VL. Následně fixujte VL každou vlnu v dalším odsazení až k výpustnímu otvoru. Velmi důležité bude upravení spirály tak, aby plynule sestupovala v pravidelných rozestupech směrem k výpusti (nikde nesmí být mezera, kterou by mohla kulička propadnout). Do levého výřezu v horním otvoru dílu 7 nasuňte část výpustné dráhy sestavené z dílů 16, 17 a zafixujte VL. Nyní vyzkoušejte, jak tobogan funguje. Položte podstavu 6 na rovnou plochu. Do sběrného žlábku vložte kuličku a prsty otáčejte válcovým transportérem, dokud kulička nevypadne z horního otvoru. Sledujte, co udělá. Poprvé Vám asi vypadne ven z toboganu či se zřítí dovnitř spirály, aniž by jí projela. Upravujte ohýbáním (vertikálně i horizontálně) část výpustné dráhy 16, 17 tak dlouho, dokud kulička neprojede plynule celý tobogan. Pak ještě jednou zpevněte spoj kapkou VL, nebo vyztužte malým trojúhelníčkem vystřiženým z kartonu (viz návodná kresba). Upozornění: Lehké kuličky mají špatnou setrvačnost a neprojedou vždy první vlnu toboganu. Čím těžší kulička, tím lepší. Zde budete muset trochu experimentovat.

5. Vytvořte bubnový převod z dílů 18–21 a zpevněte jej přestříkáním lakem. Po proschnutí jej vložte do zaobleného výstupku v nosiči transportéru a zasuňte osu 23, kterou disperzním lepidlem fixujte na buben (osa se otáčí s bubnem.) Na přečnívající konec osy přilepte VL páčku 22 s vloženou rukojetí ze špejle 23. Dále slepte válcové nožky z dílů 2426 a přilepte je k rubové straně podstavy 6.

6. Ke zprovoznění hračky již jen zbývá spojit bubnový transportér s bubnovým převodem řemenicí z ploché gumičky. Vhodnou plochou gumičku přestřihněte, jeden konec provlečte pod bubnovými převody a gumičku kolem nich opásejte. Zvolte vhodné vypnutí a přebytek gumičky odstřihněte. Oba konce v místě střihu spojte VL. Spoj je po zatvrdnutí pevný a nemusíte se obávat, že se provozem řemenice přetrhne. Nyní položte hračku na vodorovnou plochu, naplňte sběrný žlábek libovolným počtem kuliček (max. 6) a pomalým otáčením kličky ve směru šipky může zábava začít. Kinetické hračky: Tanečník

Kinetické hračky: Tanečník

Divná hračka: Obří nafukovací žralok na dálkové ovládání

Divná hračka: Obří nafukovací žralok na dálkové ovládání

Kinetické hračky: Dostihoví koně

Kinetické hračky: Dostihoví koně