Muzeum vystřihovánek: Bouda u sněžných jam

Muzeum vystřihovánek: Bouda u sněžných jam
Sdílej
 
Vystřihovánka v ABC 6/2016.

 

 

Vystřihovánku krkonošské turistické boudy publikovalo zaniklé vydavatelství Herma. Působilo v severních nebo východních Čechách na území Sudet pravděpodobně ve 20. až 40. letech 20. století. Do dnešní doby se dochovalo jen několik archů ze čtyř 100kusových sérií v různých formátech. Model Boudy u Sněžných jam měl reálnou předlohu stejně jako některé další vystřihovánky.

Modely představovaly různé stavby z celého světa – kostely, mešity, továrny (na obrázku), mlýny, selské usedlosti apod. Archy obsahovaly kromě loga a čísla také německý a český název. HERMA často pro svá vydání používala, podobně jako jiná tehdejší vydavatelství, původně německé vystřihovací archy, které barevně pozměnila.

www.papirovaarcheologie.cz

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vystřihovánky vydavatelství HERMA neměly žádné návodné texty ani kresby. Hotový model představuje malý obrázek na vystřihovánce. Na některých arších byl výjimečně zobrazen půdorys pro usnadnění orientace při stavbě. Model není složitý, ale i tak si pečlivě prostudujte jednotlivé díly. Narýhujte hrany pro snadnější ohýbání, vystříhejte nebo vyřežte postupně všechny díly a naohýbejte je. Jednotlivé díly zaretušujte a postupně je slepte k sobě v pořadí od jedné do pěti. Hotový model přilepte na pevnou podložku s barevně řešeným terénem a doplňte precizně vyřezanými figurkami, lavičkami a stromy.

 

Muzeum vystřihovánek: Kominíček pro štěstí

Muzeum vystřihovánek: Kominíček pro štěstí

Muzeum vystřihovánek: Zvěřinec

Muzeum vystřihovánek: Zvěřinec