Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2019
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 8/2019 vychází nové vystřihovánky. Slepte si papírové modely polární helikoptéry Arczech a velikonoční stojánek na vajíčka. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Letadla

Helikoptéra Arczech

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čárkovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 5, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42 (a, b), 43 (a ,b, c), 44 (a, b), 45 (a, b), 46, 51 (3×), 53, 54, 55, 58. Díly 39, 47, 48, 49 podlepte 2×.

3. Díly 34 a 52 zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Černě značené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory pro osy v dílech 6, 27 (2×), 36 (2×), 37, 38, 39, 40, 42 (2×), 44 (2×), 46 (2×), 47, 48, 51 (3×), 54, 55. Vytvořte dva průřezy v dílu 29, naznačené červenými úsečkami.

Návodná kresba vystřihovánka polární helikoptéry Arczech, která vychází v časopisu ABC č. 8/2019 •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu zahajte slepením čela helikoptéry. Vymodelujte díl 1 a postupně na něj připevněte díly 2, 3 a 4. Plochy ohýbejte do požadovaného tvaru pomocí tužky s kuželovým hrotem. Dílem 5 celek uzavřete a odložte stranou.

2. Na díl 6, hlavní část trupu, přilepte díly 7 a 8 tak, aby jejich poloha odpovídala návodné kresbě (dále jen NK) – z pohledu zpředu patří díl 8 na levý bok helikoptéry a díl 7 na pravý. Postranní části čelního skla z dílů 9–13 a 14–18 sestavte nejprve samostatně a teprve pak je vpasujte do dílu 6. Věnujte přitom pozornost lícování rámu okna, které by mělo hladce navazovat.

3. Spojení čela helikoptéry s trupem provádějte v krocích a nejlépe od středu, aby nedošlo k vyosení a zkroucení modelu. Potom celek prodlužte o díl 19. Zadní část trupu uzavírají díly 20 a 21. Dle NK je slepte k sobě a připojte.

4. Střešní nástavba s motorem nosné vrtule se sestává z dílů 22, 23, 24, 25, 26, 27. Začněte přípravou dílu 22 a jeho doplněním o boční díly 25, 26. Díl 23 s naznačenými sacími otvory pasuje na vršek dílu 22. Díl 24 nástavbu prodlužuje a díl 27 vše zastřešuje. Celek přilepte shora ke zbytku modelu.

5. Zpracujte ocasní křidélko 30, 31 – konce naznačené čárkovanou čarou neslepujte (viz NK). Pomocí dílu 28 vymodelujte ocas helikoptéry 29 – konec bez barvy a s označením pasuje do trupu, opačná část patří ke konstrukci s vyrovnávací vrtulí. Ocas nechte proschnout a do vyříznutých otvorů vsuňte křidélko zalomenými konci směrem dozadu. Vycentrujte ho a upevněte zevnitř nanesením lepidla pomocí dlouhé špejle nebo štětce. Teprve nyní lze konce křidélek ohnout a po stranách doplnit díly 32, 33. Dalším krokem je vlepení tubusu ocasu do trupu.

6. Obtočením dílu 35 okolo osy 34 zahájíte stavbu části s vyrovnávací vrtulí. Osu volně ukotvěte do pouzdra 36 tak, aby delší konec vyčníval na straně s vrtulí (viz NK). Pouzdro 36 z obou stran doplňte o boky 37, 38. Díl 39 představuje spojnici mezi bokem pouzdra 38 a kýlovkou 40, 41. Samotnou vrtuli zatím nepřidávejte. Celek připevněte k ocasu 29.

7. Nosná vrtule zároveň slouží jako protiváha k ocasu, měla by tedy vážit co nejvíce. Důkladným podlepením jednotlivých částí lze zároveň předejít jejímu zkroucení. Stavbu zahajte slepením listů 42a, 42b a 43a, 43b dle NK. Potom listy shora zajistěte dílem 43c, otočte o 90° a následně doplňte o obdobně sestavenou sadu listů z dílů 44a, 44b a 45a, 45b. Osu 52 napevno vsuňte do kopule z dílů 46, 47, 48, 49, nosné vrtule a rotoru složeného z dílů 51 (2×), 50. Vrtule je hotová a zbývá ji ze spodu ukotvit do trupu helikoptéry pomocí třetího kusu dílu 51.

8. Pokračujte přilepením přední části spodku trupu 53 k modelu. Zadní část zatím nechte nepřipevněnou, pro případ, že by bylo potřeba vrtulník vyvážit. K ose 34 nyní přilepte podle NK vyrovnávací vrtuli.

9. Přistávací ližiny se skládají z dílů 56, 57, 58, 59, 60 (vše 2×). Vymodelujte nosníky z dílů 56 a obtočte kolem nich díly 57. Pomocí stupínků 58 nosníky propojte a zespoda osaďte ližinami z dílů 59, 60. Celek připevněte k trupu modelu a vyzkoušejte jeho rovnováhu. Pokud je ocas pořád těžký, vlepte do nitra helikoptéry dřevěný kolíček. V případě, že model stojí správně, dolepením dílu 53 trup uzavřete.


Helikoptéra Arczech

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 32

NÁROČNOST: 3


Vystřihovánka ke stažení: Velikonoční stojánek na vajíčko

Vystřihovánka ke stažení: Velikonoční stojánek na vajíčko

Muzeum vystřihovánek

Stojánek na vajíčko

(zahraniční modely)

Velikonoční vystřihovánka stojánku na vajíčka •  Josef Kropáček

Velikonoční vystřihovánka pochází z 30. let minulého století od německého výrobce barev pro domácnost Wilhelma Braunse. Továrnu na výrobu anilínových barev založil ve městě Quedlinburg již v roce 1874 a druhou nechal postavit v Liberci. Odtud pocházejí aršíky s vystřihovánkami stojánků, jež mají podobu zvířátek, dětí a květinových zahrádek. Jde o propagační letáčky na barvicí papíry na velikonoční vajíčka. Výroba Braunsových barev pokračovala i v bývalém východním Německu, kam Quedlinburg po poválečném rozdělení Německa v roce 1949 patřil. Z přelomu 60. a 70. let známe podobné kartičky s vystřihovacími stojánky. Tvořily je například postavy z pohádek. Se značkou Brauns se můžeme setkat dodnes. (www.papirovaarcheologie.cz)

Návod na slepení

Návod je uveden u vystřihovánky.


Muzeum vystřihovánek

Stojánek na vajíčko

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1

VYDAVATELSTVÍ: Brauns, Liberec

ROK VYDÁNÍ: 40. léta 20. století

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 11,5 x 17 cm


Tyto vystřihovánky najdeš v ABC č. 8/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Papírová historie: Packard Landaulet z časopisu ABC slaví půl století

Papírová historie: Packard Landaulet z časopisu ABC slaví půl století

Papírová historie #29: Legendární Prométheus z komiksu Vzpoura mozků slaví 40. let!

Papírová historie #29: Legendární Prométheus z komiksu Vzpoura mozků slaví 40. let!

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

Nové číslo časopisu ABC 8/2019

Nové číslo časopisu ABC 8/2019