Vystřihovánky v ABC č. 6/2019

Vystřihovánky v ABC č. 6/2019
Sdílej
 
V ABC č. 6/2019 vychází nové vystřihovánky. Slepte si papírové modely polárního vznášedla Arczech a lokomotivu obrněného vlaku, který nakonec bude metr dlouhý. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Polární technika

Polární vznášedlo Arczech

V sadě Polární techniky ještě vyjde vrtulník.

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čerchovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 2, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 44 a 46.

3. Díly 31 zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Oranžově značené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory pro osu 32 v dílech 30, 31, 33, 34, 36.

Vystřihovánka polárního vznášedla Arczech: Návod na slepení •  Tomáš Svoboda/ABC

Návod na slepení

1. Stavbu modelu začněte vytvořením kokpitu. Na nosný díl 1 přilepte vyvýšení střechy 2 a poté dle návodné kresby (dále jen NK) přidejte okna 3, 4. Celek zpředu doplňte o kapotu z dílů 5, 6, 7 a zezadu o spojovací díl 11.

2. Kryt vrtule se sestává z dílů 8, 9, 10. Vymodelujte základní díl 8 do požadované podoby a z jedné strany do něj vlepte vnitřní plášť 9 tak, aby byl spojem otočen dolů a vycentrován. Vnější plášť 10 kryt z boků a shora uzavírá, přidejte jej na stejnou stranu dílu 8, na kterou jste přilepili vnitřní plášť a nechte lepidlo ztvrdnout. Jakmile to bude možné, připevněte k plášťům i druhou stranu dílu 8 a kryt tím dokončete.

3. Spojte kryt vrtule s karoserií prostřednictvím dílu 11 a celek vlepte do obroučky 12, kterou následně ještě dle NK rozšiřte o díly 13 a 14 (2×).

4. „Polštář“ z dílů 15–28 nejprve zkompletujte samostatně, teprve pak jej napasujte na zbytek modelu. V tomto kroku velmi záleží na délkové odchylce, která spojováním jednotlivých částí vzniká, proto se snažte postupovat co nejpřesněji. Dle NK sestavte oba boky z dílu 15 a odložte je stranou. Špičku polštáře tvoří celek z dílů lepených k sobě v pořadí 16, 17 (5×), 18, 19 (4×) a 20. Zadek pak slepte v pořadí z dílů 21, 22 (4×), 23, 24, 25, 26 (4×) a 27. Dílem 28 ze spodu spojte všechny části polštáře a vzniklý celek dejte dohromady s karoserií.

5. Vrtuli postavte z dílů 29–37. Slepte listy 33, 34 a ohněte jejich konce do tvaru vrtule. Uzavřete motor 29 s pomocí dílů 30, 31 a napevno do něj vsuňte osu 32. Ujistěte se, že nikde není zbytek lepidla a volně přidejte vrtuli tak, aby se po fouknutí zpředu otáčela ve směru hodinových ručiček. Špičkou 35, 36 vrtuli zajistěte. Díly 37 (3×) slouží k ukotvení motoru do pláště krytu 9. Před připevněním do krytu se ale ujistěte, že spojnice nepřekáží vrtuli v otáčení. Pokud ano, ohněte jednotlivé listy více směrem ven.

6. Na závěr stavby doplňte model o směrovky 39, 41 (2×) pasující na obroučku 12 a za pomoci dílů 38, 40, 42 pasující na kryt vrtule 8. Radar 43, 44, 45, 46 patří na vyvýšenou střechu 2.


Polární vznášedlo Arczech

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 32

NÁROČNOST: 3


Vojenská technika

Lokomotiva

Obrněný vlak

Vystřihovánka lokomotivy obrněného vlaku •  Pavel Dobrovský (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Letos si v září připomeneme 80. výročí začátku 2. světové války. Jedněmi z bojových prostředků této války byly obrněné vlaky. První se objevil již v roce 1882 a jejich rozvoj v konstrukci a ve stavbě vyvrcholil právě začátkem 2. světové války. Obrněné vlaky byly nasazovány všemi válečnými stranami a plnily bojové, průzkumné i ochranné mise. Každý vlak měl svoji vlakovou četu, bojovou posádku, kuchaře, zdravotníka, zbrojíře. Vezl sebou také zásobu uhlí a vody, munice, stavebního materiálu pro případ poškození trati a na plošinovém vagonu i tank. Součástí vlaků byl i obrněný automobil. Často se stávalo, že vlak, který padnul do rukou nepříteli, byl jenom přemalován a znovu použit vítěznou stranou. Obrněné vlaky sloužily ještě asi deset let po skončení 2. světové války a pak byly staženy z výzbroje. Model obrněného vlaku, který vám předkládáme, není modelem konkrétního vlaku. Z každého typu vlaku jsme zvolili to nejzajímavější, abyste si udělali představu o tom, jak vlak vypadal. Protože celý model je v měřítku 1 : 72 skoro metr dlouhý, bude v ABC vycházet průběžně. Postavíte si lokomotivu, tendr na uhlí a čtyři bojové vagony.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Vystřihovánka lokomotivy obrněného vlaku: Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška/ABC

Návod na slepení

1. Stavbu začnete slepením opláštění parního válce 1. Pokračujte kabinou strojvůdce 2 a přilepte ji k dílu 1.

2. Zpracujte spodní část komínu 3 a horní část 4. Díly 3 a 4 slepte na sebe, celek nalepte na díl 1.

3. Slepte díl 5 a nalepte ho na díl 1. Zpracujte díl 6, budete ho lepit na díly 1 a 2.

4. Vystřihněte nárazníky 7 (4×). Jejich hrany ohněte k sobě podle červených šipek a po dvou slepte k sobě. Vystřihněte přední části nárazníku 8 (2×) a nalepte je zepředu na díly 7. Celky nalepte zepředu na díl 1.

5. Slepte kryty nárazníků 9, 10 a nalepte je z obou stran na díl 1.

Zpracujte podvozek 11 a nalepte ho zespodu na díl 1.


Obrněný vlak:  Lokomotiva

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1


Obě vystřihovánky vychází v ABC č. 6/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Pilot a modelář: Václav Šorel

Pilot a modelář: Václav Šorel

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Nové číslo časopisu ABC 6/2019: Formule 1 2050

Nové číslo časopisu ABC 6/2019: Formule 1 2050

ATS Boeing: Robot pilotem stíhačky

ATS Boeing: Robot pilotem stíhačky