Vojenská technika: Legionářský vlak Orlík

Vojenská technika: Legionářský vlak Orlík
Sdílej
 
Šikovní legionáři si upravili ukořistěné obrněné vlaky na mobilní pevnosti.PEVNOST NA KOLEJÍCH

Českoslovenští legionáři byli dobrovolníci bojující na východní frontě na straně Ruska v první světové válce. V Rusku ale došlo k bolševické revoluci a legionáři upadli v nemilost. Aby se dostali domů, museli se probojovat přes celou Sibiř na východ k moři. K tomu jim posloužily ukořistěné obrněné vlaky. Šikovní legionáři si je náležitě upravili na mobilní pevnosti. Model představuje jeden z bitevních vlaků, který je známý jako Orlík. S pomocí železných obrů se nakonec úspěšně dostali k moři, odkud se vydali na dalekou plavbu domů, do tehdy nového státu – Československa.

 

 

Návod na slepení •  Roland Havran

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model je rozsáhlý. Opatrný postup doporučujeme při lepení kulometných střílen. Jsou drobné a je do nich nutné zapíchnout i velké množství načerněných drátků jako imitací kulometu.

2. Vagony si můžete sestavit podle potřeby, jako to dělali sami legionáři. Pouze lokomotiva by měla být uprostřed, aby byla z obou stran chráněna dělovými vagony.

3. Budeme potřebovat bílé lepidlo na papír, ostré nůžky, pravítko a tupý nožík na rýhování hran, ostrý nůž, několik kulatých párátek či špejlí, drátky na kulomety a vodovky na závěrečnou retuš.

 

Legionářský vlak Orlík vyzbrojený až po komín •  Roland Havran


NÁVOD NA SLEPENÍ

Obrněná lokomotiva (podložit červenou)

1. Sestavíme podvozek 1.Připravíme kotel lokomotivy 2, do kterého shora vyřežeme kruhové otvory. Díl přilepíme k podvozku, šipka na obou dílech pomůže se správnou orientací. Pokračujeme nárazníkem 3, který připevníme pod přečnívající část kotle. Nyní z boků kotle přilepíme dvě nástavby 4. Za ně zkosení 5 (2x). Pozor, každý díl 5 je jinak dlouhý. Čáry na dílu 1 opět napoví, kam který patří. Na zbývající místo umístíme nástavbu 6. K celku zezadu připojíme kabinu 7.

2. Uřízneme dva kousky párátek 8 a vsuneme je do otvorů. Natupo na jejich konce přilepíme nárazníky 9. Vytvarujeme ruličku komínu 10, kterou shora zakryjeme dílem 11. Stejně postupujeme u dalších dvou nástaveb složených z dílů 12, 13 a 14, 15. Všechny válečky vsuneme do otvorů v díle 2.

Vůz s uhlím (podložit šedou)

Slepíme podvozek 1. Umístíme na něj těleso vozu 2. Po stranách podvozku přilepíme kryty 3 a dozadu nástavbu 4. Do ní vsuneme nárazníky tvořené párátky 5 a díly 6 stejně jako u lokomotivy. Na vrchol vozu umístíme ohrazení 7. Vůz spojíme s lokomotivou.

Obrněný vagon Chunchuz (podložit zelenou)

1.Sestavíme podvozek 1.Umístíme na něj plošinu vagonu 2. Nad kola osadíme čtyři kryty 3 a na každou stranu vagonu pluh 4. Do trupu vsuneme párátka 5 a na ně natupo nalepíme nárazníky 6. Na vagon přilepíme vytvarovanou železnou kabinu 7 s vyříznutým otvorem. Před ni umístíme díl 8. Do okének vlepíme střílny 9. Před díl 8 nalepíme přední část nástavby 10 s otvorem ve střeše.

2. Pokračujeme věží. Ke spodní části 11 vytvarujeme kužel 12 a uzavřeme ho dílem 13. Slepíme dvě uříznutá párátka 14, 15 a vytvoříme z nich dělo. Věž osadíme osou (v kresbě neočíslovaný díl osa věže) a umístíme na trup, aby se volně otáčela. Z dílu 16 uděláme trubičku a vsuneme ji do přední nástavby 10. Uzavřeme ji dílem 17. Stejně postupujeme u dílu 18 a vsuneme ho do zadní části 7. Opět ho zalepíme dílem 17. Na závěr celý vagon osadíme střílnami 19. Do každé střílny 9, 19 zapíchneme krátký kus drátku natřený na černo (v kresbě neočíslovaný díl kulomet 12x).


Legionářský vlak Orlík vyzbrojený až po komín •  Roland Havran


Obrněný automobil Austin (podložit žlutou)

1. Slepíme základní trup 1.Umístíme na něj pečlivě vytvarovanou kabinu 2. Díl 3 přehneme a vytvarujeme u něj blatníky, které zevnitř začerníme (např. temperou). Celek umístíme na záď vozidla a na něj přilepíme muniční bednu 4. Z dílů 5, 6, 7 vytvoříme kulometnou věž a osadíme ji střílnou 8. Celek navlékneme na osu (v kresbě neočíslovaný díl osa věže) a usadíme.

2. Pokračujeme koly 9. Ideální je podlepit jednu stranu kol kartonem o síle 12 mm. Osu z párátka (v kresbě neočíslovaný díl osa kol 2x) zapíchneme do kartonu a zakápneme lepidlem.Po zaschnutí kol umístíme na vozidlo vytvarované blatníky 10. Střílnu ve věži a v kabině osadíme kulomety z drátků (v kresbě neočíslovaný díl kulomet 2x).

Obrněný vagon Zaamurets (podložit fialovou)

1. Sestavíme díl 1.Díly 2 vlepíme do nástavby 3. Celek umístíme na díl 1. Před něj nalepíme tvarovanou příď 4. Na střed vagonu umístíme nástavbu 5 s vyřezanými otvory. Vrátíme se k přední části vagonu a umístíme na ni výčnělek 6 a pluh 7. Z kulatin 8 a dílů 9 vytvoříme čtyři nárazníky. Po stranách umístíme střílny 10.

2. Připravíme si základnu věže 11. Na ni umístíme pečlivě vytvarovanou kopuli 12 a na ni ještě pozorovatelnu 13. Do kupole vsuneme dělo vytvořené ze párátek 14 a 15. Nyní si připravíme dvě trubičky 16 uzavřené díly 17 a jednu tenčí trubičku 18 uzavřenou dílem 19. Celky vsuneme do otvorů ve střeše. Opačnou část vagonu sestavíme stejným postupem.

Plošinový vagon (podložit modrou)

Slepíme podvozek 1 a umístíme na něj plošinu 2. Zpárátek 3 a dílů 4 vytvoříme nárazníky. Na vůz libovolně poklademe bedny 5 a umístíme na něj jedno z vozidel.

Obrněný automobil Armstrong (podložit oranžovovou)

Sestavíme díl 1. Umístíme na něj nástavbu 2. Na díl 1 nalepíme kapotu 3. Kola 4 zpracujeme stejně jako u Austinu. Mezitím co budou schnout, si připravíme dvě kulometné věže z dílů 5, 6 a 7. Na každou umístíme střílnu 8. Věže vylepšíme pomocí drátků (v kresbě neočíslovaný díl kulomet 2x) a po navléknutí na osy (v kresbě neočíslovaný díl osa věže 2x) je usadíme na model.


Více ze série Vojenská technika:


Vojenská technika: Nacistický drak zkrocený Čechoslováky

Vojenská technika: Nacistický drak zkrocený Čechoslováky

Vojenská technika: Panavia Tonado GR.Mk1

Vojenská technika: Panavia Tonado GR.Mk1

Vojenská technika: Pražské povstání 1945

Vojenská technika: Pražské povstání 1945