Vystřihovánky v ABC č. 5/2019

Video se připravuje ...
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 5/2019 vychází vystřihovánka kinetické hračky automata kytaristy a dokončení papírového modelu ze série Vývoj hradu. Tady najdete návody na slepení, návodné kresby a video.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Kinetické hračky

Automata kytarista

V sadě papírových kinetických hraček pokračujeme po bubeníkovi uveřejněném v ABC č.1/2019 rockovým kytaristou. Hračka věrně imituje hru muzikanta, který se kývá v pomyslném rytmu vpřed a vzad. Přitom levačkou jezdí po hmatci kytary a pravou rukou vybrnkává melodii.

Jak to funguje?

Nejlépe princip mechanizmu hračky pochopíte, shlédnete-li GIF animaci a video. Výstředný kruh (vačka) umístěný na otáčivé hřídeli pohybuje pákou spojenou s levou nohou kytaristy. Ta se střídavě pokrčuje a vzpřimuje. K ní je přes ohebné papírové chlopně připojen trup, který následuje pohyby nohy. K noze je ještě upevněn tvarovaný drátek, který ovládá posuv levé ruky po hmatci kytary. Pravá noha je pevně připojena k podlaze pódia. K ní připevněný další tvarovaný drátek zdvíhá a pouští pravé předloktí v závislosti na pohybu trupu. Tím je vytvořena iluze brnkání ruky na struny.

Vystřihovánka kinetické hračky atomata kytaristy •  Milan Novobilský

Přípravné práce

1. Čára zakončená černým trojúhelníčkem značí ohyb směrem od strany tisku a čára zakončená bílým trojúhelníčkem značí ohyb směrem ke straně tisku. Značka % znamená, že část dílu bude přilepena k sobě samému. Červené odkazové čáry s číslem značí díl, který bude do vyznačeného místa přilepen k rubové straně. Červená čísla označují díl, který bude přilepen k lícní straně.

2. Konstrukce hračky není složitá na sestavení. Důležité ale bude pečlivě vyladit správnou funkci hračky. A to bude chtít určitou trpělivost. K tomu vám dopomůže pečlivé sledování instrukcí v návodu. Před stavbou si raději celý návod pročtěte a ujistěte se, že všemu dobře rozumíte.

3. Budete potřebovat karton o síle 1 a 2 mm, několik rovných špejlí o průměru 2,5 mm, tenkou pružnou gumičku a měděný či jiný snadno ohebný drátek o průměru cca 1 mm. Lepte převážně disperzním lepidlem. Drátky přilepíte k papíru vteřinovým lepidlem.

4. Díly ve vystřihovánce označené čísly s černým podbarvením podlepte kartonem na sílu 2 mm a díly se šedým podbarvením podlepte na sílu 1 mm. Žlutě podbarvená pole značí, že díl bude podlepen tenkým kancelářským papírem. Díly označené bíle podbarveným polem pozičních čísel nepodlepujte.

5. Pro bezchybnou funkci mechanizmu hračky je nutné zatížit obě předloktí rukou vložením matiček, šroubků nebo kousků pájky do jejich otevřených dutin. Osvědčilo se rozmíchání matiček M3 s disperzním lepidlem. Po vyschnutí lepidla zátěž nevypadne. U dílů, které slouží jako ohebná spojení (6, 8, 9, 11, 12, 18, 20) doporučujeme pro zpevnění papíru přetřít lícní i rubovou stranu v okolí ohybu řidším roztokem disperzního lepidla. Ohebné papírové chlopně můžete také nahradit jiným odolnějším, ale dobře ohebným materiálem (igelit z tašky apod.), který nejlépe přilepujte chemoprenovým lepidlem.

Vystřihovánka kinetické hračky atomata kytaristy •  Milan Novobilský

Návod na slepení

1. Podlahu pódia 1 s předem vyříznutým obdélným otvorem a vypilovanými kruhovými otvory (otvory vytvořte předem u všech dílů před jejich slepováním) nalepte na (ne mezi) bočnice 2 a 3. Boční kouty kytaristova pódia vyztužte díly 4 (4×).

2. Slepte trup 5 a odložte ho zatím stranou.

3. Zkompletujte pravou nohu 6, k ní přilepte botu 7. K horní části nohy přilepte ohebnou chlopeň 8. K levé noze 9 přilepte ohebné chlopně 11 a 12. Pozor na správné přilepení chlopní - viz návodná kresba s vyznačením míst ohybu. K chlopni 11 přilepte botu 10. Obě nohy přilepte spodní stranou bot k pódiu 1.

4. Pokračujte kompletací hlavy 13. Nejprve slepte boční strany hlavy k vytvarovanému plášti se světle žlutými chlopněmi. Pak podle tečkované čáry na obličeji vyhněte spodní část obličeje vzhůru a přilepte růžové chlopně bradové části k lícním plochám. Nyní můžete tuto část obličeje ohnout zpět a přilepit ji na vyznačené místo %. Kolem špejle namotejte a postupně slepujte válec krku 14 na průměr 6 mm. Žiletkou odřízněte z válce plošku pro přilepení k hlavě 13. Hlavu s přilepeným krkem doplňte nasazením krempy klobouku 15, přilepením vousů 16 a nosu 17. Hlavu přilepte k trupu v požadovaném natočení a dále pokračujte kompletací rukou.

5. Slepte levou končetinu 18 a vložte do předloktí zátěž. Pak přilepte k zápěstí vytvarovanou ruku 19. Pokračujte pravou končetinou. K paži 20 přilepte k chlopni předloktí 21. Do předloktí 21 také vložte zátěž a končetinu zakončete přilepením ruky 22. Zatím paže nepřilepujte k trupu.

Vystřihovánka kinetické hračky atomata kytaristy •  Milan Novobilský

6. Slepte k sobě obě strany kytary 26 a 27. Do otvoru v zadní části vlepte kolmo ke kytaře osu 28. Přebytky lepidla vytlačené z otvoru okamžitě očistěte. Pak prostrčte osu s kytarou otvory v dolní části trupu 5. Kytara se musí v trupu vlastní vahou zcela volně otáčet. Poté můžete zajistit kytaru proti vypadnutí z trupu přilepením kolečka 29 ke konci osy 28. Prověřte, zda se v trupu kytara nadále volně otáčí. Pokud chcete, můžete k pravému rameni přilepit nárameník 23 a k levému rameni nárameník 24.

7. Nyní přilepte trup k volným koncům ohebných chlopní 8 a 12 umístěných na horních koncích spodních končetin. Poté můžete přilepit k trupu obě horní končetiny s mírnou korekcí tak, aby obě ruce nedrhly o tělo a krk kytary. Je to velmi důležité pro správnou funkci hračky. Do spodní části trupu ještě přilepte překryt 25 a k zadní straně dolní pravé nohy ztužující díl 30. Poté, co lepidlo ohebných spojů zatvrdne, jemně rozhýbejte celou postavu a zkontrolujte, zda se vše pohybuje zcela volně. Pokud tomu tak není, je možné dalším opatrným rozhýbáváním ohebných spojů případnou zatuhlost odstranit.

8. Vytvořte páku ovládající pohyb levé nohy slepením dílů 31 a 32 k sobě. K dolní hraně páky přilepte opěrnou plošku 33, o kterou se bude třít výstředné kolečko 34. Zespoda pódia 1 prostrčte výřezem páčku k levé noze a přilepte ji do vyznačeného místa v díle 9 (páka musí být souběžná s dolní částí nohy). Vystřihněte nebo vyřízněte kartonem podlepené výstředné kolečko 34 a jeho obvod hladce obruste smirkovým papírem. Osu ze špejle 35 nasuňte do otvoru v čele pódia a na špejli navlečte výstředné kolečko 34. Špejli pak prostrčte otvorem na zadní straně pódia. Osu ze špejle zajistíte proti posunu na přední straně kolečkem 36 a na zadní straně kličkou 37 opatřenou rukojetí 38. Dbejte, aby do otvorů pro osu nezateklo lepidlo. Pak výstředné kolečko 34 posuňte do polohy, ve které se bude nacházet proti plošce 33, a z obou stran jej zafixujte ke špejli lepidlem. Nyní musíte zajistit, aby ve všech polohách výstředného kolečka k němu doléhala ploška páky. To zajistíte tenkým pružným plastovým proužkem 60 x 12 mm, o síle 0,3 mm. Konec pásku přitlačte prstem k spodní straně pódia 1 a zároveň otáčejte kličkou. Sledujte, zda výstředné kolečko doléhá ve všech polohách k páce a kličkou jde otáčet bez nápadného odporu v rozsahu jedné otočky. V optimální poloze přilepte konec pásky nejlépe chemoprenovým lepidlem a spoj můžete ještě jistit přilepením proužku kartonu silným 1 mm kolmo přes konec pásky. Přítlak zbytečně nezvyšujte, jinak budou nadměrně namáhány ohebné papírové chlopně (klouby) a začnou se brzo odtrhávat.

9. Do základny pódia 1 vlepte stojánek mikrofonu 39 a opatřete jej vzpěrami 40. Na konec lomené části stojánku 42 natočte za postupného lepení mikrofon 41. Špejli 42 přilepte ve vhodné poloze ke svislé části stojánku 39 vteřinovým lepidlem.

10. Nyní z připravených drátků vytvarujte podle kresby ve vystřihovánce dvě páčky 43, 44 a vteřinovým lepidlem je přilepte do vyznačených míst v obou nohách 6, 9. Pevnost spoje můžete ještě zesílit přelepením dílky P6 (pravá noha) a L9 (levá noha).

11. Můžete začít oživovat kytaristovy ruce. Stejně jako u nohou opatrně rozhýbejte papírové „klouby“. Pak za pomalého otáčení kličkou hřídele sledujte vodorovné konce drátků 43, 44 jak doléhají za současného pohybu trupu k oběma rukám a v jaké se nacházejí poloze. Pečlivým a opatrným ohýbáním dosáhnete optimální polohy rukou, při které pravá ruka napodobuje drnkání a levá se pohybuje volně po hmatníku. Pokud jste s pohyby kytaristy spokojeni, můžete završit stavbu přilepením reproboxu 45 se zesilovačem 46 a pedálu kytarového efektu 47 na podlahu pódia 1. Ti pilnější mohou ještě z barevné bavlnky vytvořit kabelové propojení kytary s pedálem a zesilovačem. Pokud jste stavbu tohoto kinetického muzikanta úspěšně dokončili a práce vás bavila, můžete se těšit na dalšího hráče do sestavy kapely – tentokrát saxofonistky.


Automata kytarista

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Milan Novobilský

NÁROČNOST: 3


Já budovatel

Vývoj hradu 2017

Pokračování modelu z ABC č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019

Vývoj hradu: rok 2017 •  Milan Weiner

Model sestává ze situace, terénu, městských domů, městského divadla, mostů přes řeku a kostela. Všechny díly vyšly postupně v č. 2/2019 (situace, 2 strany), v č. 3/2019 (kostel, mosty s nábřežními zdmi, část městských objektů a návodné kresby, 3 strany), v č. 4/2019 (městské objekty a návodné kresby, 2 strany) a v č. 5/2019 (přelepová situace, městské objekty a doplňky, 2 strany).

Objekt městského divadla je pevně spojen s terénem, ostatní domy a kostel je možné realizovat ve trojím provedení – napevno s přilepením k situaci, volným položením nebo volně s fixováním pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodní strany objektu. Protikusem může být celoplošný plech nebo jeho zlomky vlepené do situace v místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK). Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Některé ohyby jsou opačné – viz NK. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Vzhledem ke členitosti modelu jsou pro přehlednost jednotlivé kroky barevně odlišeny. Žlutě podložené díly označují díly terénu, městských domů a kostela. Modře podložené díly označují konstrukci střechy bloku s divadlem. Oranžově podložené díly označují střechy bloku domů s divadlem.

TERÉN

Postupujte podle NK. Celou situaci přilepte plošně, pomocí lepicí tyčinky, k přířezu z vlnité lepenky vysoké asi 3 mm. Vlnitá lepenka může být například z použitých obalů. Z podlepené situace vyřízněte řeku – dva díly (v NK výška A = 0 mm). Ostatní části situace poslouží jako šablony pro další přířezy z vlnité lepenky. První přířezy slepte s řekou – z rubové strany lepicí páskou. Přilepte další přířezy a dva přířezy se situací v rozích modelu terénu, viz NK. Ze zbylé podlepené situace vyřízněte výšku C. Odříznutá část opět poslouží jako šablona pro další přířezy výšky C. Část s ulicí přilepte k situaci do výšky B = 7 mm a přilepte další přířezy výšky C. Ze situace výšky C odřízněte výšku D. Odříznutá část opět poslouží jako šablona pro další přířezy výšky D. Přilepte situaci výšky C = 17 mm a přířezy výšky D. Nakonec přilepte zbytek situace do výšky D = 49 mm. Tím je terén a korpus bloku domů s divadlem připraven k dalšímu postupu. Čím přesnější bude výška a tvar jednotlivých úrovní, tím snadnější bude jejich následné polepení. Pro snadnější dosažení požadované výšky lze vlepit mezi přířezy z vlnité lepenky i přířezy z kartonu a jiných materiálů různé výšky.

STAVBY

Mosty a nábřežní zdi 19–28

1. Slepte rub a líc zábradlí všech dílů. Vytvarujte chlopně a na vyznačených místech (části dílů, které jsou v obloucích) nastřihněte.

2. Mosty a zdi přilepte pomocí chlopní k terénu.

Sestavení bloku domů s divadlem

1. K připravenému základu terénu nejprve přilepte žlutý díl 46 (první část fasády bloku domů s divadlem). Následně přilepte další fasády 47 a nakonec 48. Vlepte fasádu nádvoří 49.

2. Připravte si díly s modře podloženými čísly, konstrukční díly střechy. Na pozice na situaci přilepte nejprve díly se sudými čísly, následně párové díly s lichými čísly. Doporučené pořadí lepení je vhodné pro následné přesné přilepení dílů střechy. Přetřete styky párových dílů a rubu chlopní barvou podobnou barvě krytiny.

3. Oranžově podložené střechy 1–11 přilepujte postupně na vyznačené pozice v pořadí čísel.

4. Pokračujte věží 51–57. Díl 51 zaoblete a pomocí chlopní přilepte k dílu 46. Horní část věže 52 stočte a pomocí chlopně slepte. Nařežte si proužky papíru široké 4 mm. Stočte je a zevnitř vlepte k okraji horní části věže. Sestavený celek zasuňte a vlepte do dílu 51, zároveň ho nasaďte na přilehlou střechu, ke které ji pomocí chlopně přilepte. Postupně přilepujte díly střechy 53, slepený díl 54, 55 a slepený díl 56. Díly 57 jsou volitelné.

5. K dílu 47 a k terénu přilepte sestavený vstup a vjezd do divadla 50.

Schodiště a pevnostní zeď 30–36

Sestavte díl 31 a přilepte jej k situaci a dílu 50. K terénu a situaci přilepte zeď se zábradlím 32. Přilepte schodišťové rameno s podestou 33. Následně lepte díly 34, 35 a 36. K situaci a terénu přilepte vytvarovanou pevnostní zeď 30 a opěrnou zeď 29.

Kostel sv. Jiří 2017 (D5 008)

1. Tvarově je totožný s kostelem z roku 1817. Fasády jsou potřeba opravit. Jižní fasáda je již opravena, západní je připravena k opravě. Součástí modelu je lešení 17 a 18. Lešení je možné přilepit nebo připevnit pomocí magnetu.

2. Připravte si díly 1, 12, 13, 14 a 15. Na díle 1 přilepte rubové části štítů. Odstřihněte šedomodré části štítů. Přilepte rubové části nároží 12–15. Pomocí chlopně slepte obvodový plášť 1. V případě magnetického přichycení lešení přilepte k rubu západní fasády magnet, k rubu lešení 17 přilepte plechový protikus.

3. Díl 2, 3 nalepte na vlnitou lepenku a vyřízněte jej. Podle této šablony nařežte přířezy z vlnité lepenky. Nemusí být zcela přesné, stačí o cca 2 mm menší, volně vložitelné do slepeného obvodového pláště. V případě použití magnetů (1–4 kusy, podle jejich velikosti) k přichycení kostela k situaci vyřízněte nejprve do prvního přířezu z vlnité lepenky (díl 2) otvory. Vložte díl 2 do obvodového pláště a pomocí chlopní jej přilepte.

4. Připravte si střechu 4–6. K dílu 3 s vyznačením pozice střechy a věže přilepte nejprve díl 4 a následně díly 5 a 6. Slepte věž 7 a vlepte ji do střechy na vyznačené pozice. V této fázi stavby ještě nepřilepujte báň. Následně vložte do obvodového pláště ostatní přířezy. Správné výšky docílíte vkládáním či odebíráním různě vysokých přířezů. Čára na čelní straně věže lícuje s horní stranou štítu 1. Vložte sestavenou střechu a přilepte ji ke štítům.

5. K dílu 1 přilepte na vyznačená místa vytvarované díly 8 a následně 9.

6. Sestavte báň. V dílu 10 prořízněte kříž pro vložení chlopní dílů 11. Slepte rub a líc dílů 11 (2×). Odstřihněte šedomodré plochy, díly vytvarujte a vzájemně bodově slepte v místě ohybu. Chlopně vsuňte do připravených otvorů, ohněte a přilepte je. Celek zaklopte a přilepte rub dílu 10. Sestavenou báň přilepte k dílu 7 nebo ji ponechte volně k naaranžování její instalace pomocí přiloženého autojeřábu.

7. Díl 16 je přelep trávníku kamennou dlažbou podle vlastního uvážení. V případě magnetické varianty vyřízněte v místech magnetů do situace otvor(y) pro protikusy. Po vložení protikusy přelepte slabým papírem.

Městský dům č. p. 55 Quardovi 71–74 (C1 042)

1. Pomocí chlopně slepte obvodový plášť 71. Spodní stranu 72 přilepte na vlnitou lepenku a vyřízněte. V případě magnetického přichycení domu k situaci před přilepením dílu 71 vytvořte v lepence otvory pro magnety. Podle této šablony vyřízněte další přířezy z vlnité lepenky. Spodní stranu vlepte do obvodového pláště. Ostatní přířezy vložte tak, aby byl celý vnitřní prostor vyplněn. Poslední přířez přilepte k horním chlopním.

2. Přilepte spodní strany štítů domu 73 k horním chlopním a následně střechu 74. Posledním úkonem je přilepení štítů ke chlopním střechy.

Ostatní domy

č. p. 56 houslař Jan Fabio 75-78 (C1 043),

č. p. 57 Zelenohorská pivnice 79–82 (C1 044),

č. p. 58 Taneční škola Violka, díly 38–41 (C1 045),

č. p. 122 CP sport 59–63 (C1 046) a

č. p. 54 Kučerovi, 42–45 (C1 048) viz C1 042.

č. p. 123 bistro U Žluté brány 64–70 (C1 047)

1. Pomocí chlopně slepte obvodový plášť 64. Horní stranu 65 přilepte na vlnitou lepenku a vyřízněte. Podle této šablony vyřízněte další přířezy z vlnité lepenky. Spodní stranu vlepte do obvodového pláště. V případě magnetického přichycení domu k situaci před přilepením spodní strany vytvořte v lepence otvory pro magnety. Ostatní přířezy vložte tak, aby byl celý vnitřní prostor vyplněn. Poslední přířez přilepte k horním chlopním.

2. Přilepte spodní strany štítů domu 68 a 69 k horním chlopním. Pozor, štíty nejsou stejné. Z dílů 66 a 67 sestavte střechu. Střechu přilepte na vyznačená místa. Posledním úkonem je přilepení štítů ke chlopním střechy.

Archeologický průzkum

Na přelepové situaci v č. 5 jsou vyznačeny základy Hostince U Zlatého hroznu a domu pana Kašpara von Jankowitz a zdivo studny (Hrad 1417). Dále je na situaci již málo zřetelná stopa srubu žrece Svetislava a srubu služebníků (Hrad 717). Situace je volitelný díl, doplněný díly s hnědě podloženými čísly:

díl 1 – základy hostince U Zlatého hroznu,

díl 2 – bok výkopu, přelep (po vyříznutí otvoru v základní situaci),

díl 3 a 4 – oplocení archeologické lokality, před slepením obou polovin vložte špendlík pro přišpendlení k terénu,

díl 5 – plachta s logem Národního památkového ústavu pro umístění na lešení.

Archeologická lokalita je doplněna pojízdnou obytnou a skladovacími buňkou pro volné umístění. Buňky slepte v pořadí čísel na chlopních.

Autojeřáb Tatra AD 28, oranžově podložené díly 1-7 (H6 005)

1. Díly narýhujte a vystřihněte, propíchněte otvory v dílech 1 a 4. Podvozek 1 slepte v pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Před zaklopením spodní strany vlepte na její rub závaží, např. malou matičku. Slepte obě kabiny 2 a 7.

2. Do otvoru v plošině jeřábu 4 vložte malý hřebíček a přilepte horní stranu dílu. K plošině přilepte držák ramene 5. Slepte rameno 6 a vlepte je do držáku. Podle NK model zkompletujte.

Auta

Narýhujte ohyby a modely vystřihnete. Slepte je v pořadí čísel v kroužcích na chlopních.

Povozy

Modrý a červený kočár jsou určeny pro Hrad 1617. Zásobovací vozy pro pevnost, poštovní dostavník a poštovní vůz patří k Hradu 1817.

1. Díly narýhujte a vystřihněte, propíchněte otvory pro oje. Slepte je v pořadí čísel v kroužcích na chlopních.

2. Před zaklopením zadní strany (krok 3) vsuňte do otvoru v čelní straně zevnitř oj. Například hřebíček o délce asi 25 mm, s uštípnutou špičkou. Hlavičku přilepte ke chlopním zadní strany. Přilepte zadní stranu.

3. Modrý kočár může být otevřený nebo uzavřený pomocí přelepu.

Koně

Obě poloviny slepte pomocí chlopní. Odstřihněte horní černou část nad hřbetem koně.

Ploty

Jsou určeny k přilepení do situace mezi sousední pozemky. Slepte obě poloviny a podle vlastního uvážení je umístěte.


Já budovatel

Vývoj hradu - rok 2017

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2


Tyto vystřihovánky najdete v ABC č. 5/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Nové číslo časopisu ABC 5/2019: Captain Marvel

Nové číslo časopisu ABC 5/2019: Captain Marvel

Nintendo Labo: Papírový hardware

Nintendo Labo: Papírový hardware

Na co mobil? Tužka a papír: To byla hra!

Na co mobil? Tužka a papír: To byla hra!

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů