Vystřihovánky v ABC č. 4/2019

Vystřihovánky v ABC č. 4/2019
Sdílej
 
V ABC č. 4/2019 najdete vystřihovánky polárního výzkumného vozidla Arzcech a další budovy ze série papírových modelů Já budovatel - Vývoj hradu.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Polární technika

Polární výzkumné vozidlo Arzcech

V sadě Polární techniky ještě vyjde traktor a vrtulník

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čerchovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27 a 28.

3. Díly 21 (2×) a 26 (8×) zhotovte ze špejlí o průměru 3 mm. Díl 31 vyrobte z kulatého párátka o průměru 2 mm. Šedě označené části natřete podobným odstínem barev nebo černou barvou.

4. Vyřízněte otvory pro osy v dílech 18 (2), 19 (2×), 22 (8×), 24 (12×), 25 (12×), 27 (32×), 28 (16×), 30 (4×), 32 (4×), 36 (4×). Skalpelem vytvořte čtvercové otvory v dílu 29. V dílu 5, 35 (2×) a 33 (2×) propíchněte díru pomocí jehly na místě označeném červenou tečkou.

5. Díl 16 představuje drátek či špendlík s odštípnutou hlavičkou. Díl 34 není v kresbě vystřihovánky, vyrobíte jej z černé nitě dlouhé 20 cm.

Návod na slepení vystřihovánky polárního výzkumného vozidla Arzcech •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu modelu začněte nalepením světel 2 (2×) a stěračů 3, 4 na předek vozidla 1. Díl 5 nejprve doplňte o střešní žebrování 6 a 7 (4×) – díly nezapomeňte natočit tak, aby odpovídaly malbě na karoserii. Díl 5 pak dle návodné kresby (dále jen NK) slepte s dílem 1.

2. Zadní část vozidla se skládá z dílů 8, 9, 10, 11, 12. Celek slepte samostatně a teprve poté přidejte ke zbytku modelu.

3. Maják 13, 14 patří na díl 5 shora, zatímco aretační díl pro anténu 15 se připevňuje z vnitřku modelu, a to tak, aby jeho poloha souhlasila s dírou připravenou pro díl 16. Anténu zatím není třeba připevňovat, jen se přesvědčte, že půjde do modelu lehce zasunout.

4. Podvozek vytvoříte slepením dílů 17, 18, 19 a 20. Celek odzadu přilepte ke karoserii a model tak zespodu uzavřete. Osy 21 (2×) vsuňte volně do boků podvozku 18 a 19 tak, aby všechny vyčnívající konce byly stejně dlouhé. Následně osy dle NK zajistěte díly 22 (4×).

5. Sestavte nosníky kol z dílů 23 (2×), 24 (2×) a 25 (2×). Na okraj os 26 (8×) napevno přilepte kola 27 (8×). Nechte zaschnout a poté osy zasuňte do spodních osmi otvorů v nosnících (viz NK). Osy ukotvěte na jejich druhém konci připevněním zbylých osmi kol.

6. Z dílů 28 vytvořte osm tažných kol, čtyři z nich nasuňte na konce os 21 (2×) v podvozku a zatím je nepřilepujte. Přidejte z levé i pravé strany nosníky a ty pak zajistěte nepoužitými čtyřmi tažnými koly. Otočte koly tak, aby zuby všech párů souhlasily a bez problému zapadly do otvorů v pásech, teprve poté je připevněte k osám. Věnujte přitom pozornost i odsazení nosníků od středu podvozku naznačeným na osách 21 a v NK. Pokud si nejste jisti, počkejte s přelepením kol až po vyhotovení pásů.

7. Pásy 29 (2×) vymodelujte samostatně a následně je opatrně navlečte na tažná kola. Pro snazší nasazení doporučujeme nenasouvat je ihned dírami na zuby kol, ale naopak koly párátkem pro zapadnutí otočit až v momentě, když budou pásy na svém určeném místě.

8. Zbývá model osadit doplňky. Zepředu na díl 17 patří naviják z dílů 30, 31, 32 (2×), 33, 34. Nejprve sestavte držák 30, do kterého volně zasuňte osu 31. Tu z obou stran zajistěte pomocí dílů 32 (2×). Díl 34 upevněte třemi uzlíky ke středu osy 31 a obtočte jej kolem ní, dokud vám nezbyde zhruba 5 cm od konce. Pomocí jehly provlečte nit skrze červenou tečkou vyznačené místo v háku 33 a opět ji upevněte několika uzlíky. Přebytečnou nit odstřihněte a hák namotejte co nejblíže k navijáku. Na zadní část dílu 17 přidejte úchyt pro vlečku z dílů 35, 36 (2×). Zástěrky 37 (2×) pasují na podvozek 20 a zástěrky 38 (2×) na čelo 1. Mříž 39 spojuje spodek dílu 5 se střechou. Na díl 5 nalepte zrcátka z dílů 46 (2×), 47 (2×) a ohrádku. Tu vyrobíte z dílů 40 (2×), 41, 42, 43 (4×), 44 (4×), 45 (2×). Přidejte anténu 16.


Polární výzkumné vozidlo Arzcech

SÉRIE: Automobily

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 32

NÁROČNOST: 3


Já budovatel

Vývoj hradu 2017

Pokračování modelu z ABC č. 2/2019 a 3/2019

Dokončení modelu v ABC 5/2019

Papírový model ze série Já budovatel - vývoj hradu rok 2017 •  Milan Weiner


Já budovatel

Vývoj hradu - rok 2017

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2


Tyto vystřihovánky najdete v ABC č. 4/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Nové číslo časopisu ABC 4/2019: Lego příběh 2

Nové číslo časopisu ABC 4/2019: Lego příběh 2

Soutěž s ABC a filmem Jak vycvičit draka 3

Soutěž s ABC a filmem Jak vycvičit draka 3

Papírová historie: 40 let papírového hradu Litice

Papírová historie: 40 let papírového hradu Litice

Papírová historie: 25 let Sedmi divů světa

Papírová historie: 25 let Sedmi divů světa