Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2019
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC 17/2019 vychází vystřihovánka predátorovy vesmírné lodě a papírový model další části obrněného vlaku. Tady najdete návody na slepení.

Vesmírný dravec

Predátor je populární filmová postava mimozemského lovce. První a dodnes nejlepší film s ním byl natočen již v roce 1987 a Predátorovou kořistí se málem stal Arnold Schwarzenegger. Od té doby se Predátoři objevili v řadě knih, komiksů a dalších filmových pokračování. Atraktivní a děsivý vzhled, dokonalé zbraně včetně neviditelnosti, dravost a zároveň i smysl pro loveckou čest, rozvinutá kmenová kultura a úžasné technologie. To z Predátora dělá vděčný cíl všech fanoušků. Na své lovecké výpravy se vydávají v elegantních vesmírných plavidlech. A jedno takové, inspirované prvním filmem, si můžete slepit.

Přípravné práce

1. Model má několik zvláštně tvarovaných částí, u kterých doporučujeme si je nejdříve dobře promyslet a složit nasucho, než je slepíte. Čísla dílů lodi jsou podloženy terčíky s oranžovou barvou, stojánek a figurka žlutou.

2. Ke zhotovení budeme potřebovat ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování a kulatá párátka. Vhod přijde i světle modrý nebo černý barevný papír na podlepování.

3. Pomocí pravítka a nožíku narýhujeme všechny ohybové hrany. Po slepení modelu přetřeme hrany příslušným odstínem vodové barvy pro zaretušování nepřesností.

Vystřihovánka predátorské lodi: Návod na slepení •  Roland Havran

Návod na slepení

TRUP

1. Stavbu zahájíme sestavením středu celé lodi 1. Poté vytvarujeme kulatou přední část trupu 2 a na ní správně přilepíme dobře vytvarovanou příď lodě 3.

2. Pokračujeme hlavní částí zádě, kterou zkompletujeme z dílu 4 a pásky 5. Nyní stejně postupujeme u dalších menších částí 6, 7 a ještě menších 8,9. Celky navršíme na hlavní díl zádě, aby vznikla jednotlivá patra. Na vrcholek lodi umístíme nástavbu 10.

3. Nyní se přesuneme ke spodní části. Vytvarujeme díl 11 a uzavřeme ho dílem složeným ze tří pruhů 12, 13 a 14. Celek by měl tvořit pěkně zakulacenou spodní část lodi, kterou přilepíme na vyznačené místo pod trupem. Na spodek poté umístíme podélný výstupek 15.

4. „Křidélka“ 16 (2×) pečlivě vytvarujeme a přilepíme na střední díl trupu. Zůstane v nich otvor, do nějž později vlepíme trysky. Nachystáme si ještě zadní části křidélek 17 (2×). Při tvarování a slepování postupujte pomalu a opatrně!

5. Loď osadíme několika nástavbami. Na zadní část trupu přilepíme boční trysky 18 (2×). Nad křidélka umístíme výstupky 19 (2×).

6. Kryt trupu 20 doporučujeme podlepit černým nebo alespoň obyčejným papírem. Tento díl přilepíme k zadní části křidélek tak, aby celý plynule obepínal trup lodi. Podobně si připravíme i spodní kryt 21, který také doporučujeme pro lepší vzhled modelu podlepit. Přilepíme jej na vyznačené místo na spodku modelu. K jeho spodní části ještě připevníme přehnuté křídlo 22. Model odložíme.

7. Pokračujeme bočnicemi 23 (2×). Patří ke složitější části modelu. Opravdu pomalu a přesně vytvarujeme zkosenou přední část a připravíme do ní otvor pro děla. Spodní část uzavřeme šedým proužkem a celek poté opatrně přilepíme po stranách přídě. Pozor – bočnice se mírně svažují a v přední části nejsou úplně spojené s přídí. Tvoří tak spíše jakási kusadla.

8. Trup dokončíme osazením výzbroje. Uřízneme si kulatinu z párátka podle žlutého proužku u dílů 24 (2×) a díly 24 omotáme jejich přední části. Natřeme párátka šedou nebo černou barvou, vlepíme je do otvorů bočnic a necháme zaschnout tak, aby směřovala rovně vpřed.

MOTORY

1. Motory budeme stavět dva. Začneme středy 25 (2×). Z obou stran je uzavřeme díly 26 (4×). Slepíme a vytvarujeme zadní části 27 (2×) a špice 28 (2×). Zadní části spojíme se středy tak, aby nakreslené proužky lícovaly.

2. Stejně postupujeme u předních částí z dílů 29 a 30. Do otvorů v předních částech vložíme díly 31 (2×) uzavřené díly 32 (2×). Celky opět spojíme se středy motoru, aby lícovaly proužky na boku. Motory přilepíme vyznačenou částí na otvory v křidélkách lodi.

STOJÁNEK A FIGURKA

1. Stojánek sestavíme z kruhu 33 a proužku 34. Pozadí 35 doporučujeme podlepit černým papírem. Poté jí přilepte na vyznačenou část stojánku.

2. Figurku Predátora přehněte a slepte. Pozor, abyste neslepili i spodní kulatou část. Po proschnutí postavu velice opatrně vystřihněte malými nůžkami. Kulatý stojánek doporučujeme podlepit tvrdším papírem. Figurka je úžasná v tom, že dovede být neviditelná, stejně jako filmový Predátor. Stačí, když ji otočíte druhou stranou proti pozadí džungle. Loď opatrně položte na pozadí stojánku a dioráma je hotové.

Predátorská loď

SÉRIE: Sci-fi

AUTOR: Roland Havran

NÁROČNOST: 3


Obrněný vlak

Plošinový vůz s tankem

Válka na železnici

Vystřihovánka plošinového vozu s tankem •  Pavel Dobrovský (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Během různých bojů v dějinách vyvstal problém rychlého a levného převozu nákladů, které nepotřebovaly žádnou vnější ochranu. Tak vznikly plošinové vozy. Jejich výroba byla časově i finančně nenáročná, a tím si rychle získávaly možnosti využití. U obrněných vlaků měly dvě funkce. Zařazovaly se úplně dopředu soupravy, kde fungovaly jako ochrana při najetí na železniční minu, protože zničení takového vagonu nezpůsobilo žádnou vážnou škodu a zachránilo celý vlak. Nebo se zařazovaly doprostřed vlaku, kde se na ně naložil tank nebo obrněné vozidlo, a pak vagony sloužily jako dělostřelecké. Plošinový vagon byl v podstatě jenom kovový rám s přepážkami a na něm byla dřevěná podlaha. Vozy byly většinou dvounápravové, neměly vlastní brzdy a byly součástí téměř všech vlaků, jak vojenských tak i civilních. Plošinový vůz s tankem je pátým modelem ábíčkovského vlaku.

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte. Hrany v dílech 3 (8×) označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

2. V dílech 5 a 8 jsou vyznačeny červené tečky. V jejich místě vytvořte dírky.

3. Díly 9 a 10 představují kulatá párátka seříznutá na délku nakresleného dílu.

Vystřihovánka plošinového vozu s tankem: Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Návod na slepení

PLOŠINOVÝ VŮZ

Slepte trup plošinového vozu 1. Podvozek 2 (2×) nalepte zespodu na díl 1. Z dílů 3 (8×) a 4 (4×) zkompletujte čtyři nárazníky. Nalepte je zepředu a zezadu na díl 1.

TANK

1. Slepte trup 5 (nezapomeňte v místě červené tečky vytvořit dírku). Sestavte pásy 6, 7 a nalepte je z obou stran na díl 5.

2. Po vytvoření dírek slepte tankovou věž 8. Hlaveň 9 natřete černým fixem a vlepte ji zepředu do dílu 8. Osu otáčení 10 vlepte zespodu do dílu 8.

Plošinový vůz s tankem

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1


Vystřihovánky vycházejí v ABC č. 17/2019

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 16/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 16/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2019

Papírový král: Legenda vystřihovánek Richard Vyškovský slaví

Papírový král: Legenda vystřihovánek Richard Vyškovský slaví