Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2019
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC 14/2019 vychází vystřihovánky rodného domu Jana Žišky z Trocnova, pancéřového vagonu PL-43 z obrněného vlaku a házedla Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >>. Tady najdete návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >>

Stavby

Žižkův dvorec v Trocnově

Defenestrace 1419

Na počátku července 1415 se v Kostnici, v krásném německém městě na břehu Bodamského jezera, odehrála událost, která výrazně poznamenala české, ale i celosvětové dějiny. Šlo o upálení Jana Husa, mistra pražské univerzity a horlivého propagátora reformace katolické církve. Následující čtyři roky to v Čechách doslova vřelo. Zastánci Husova učení vymáhali po králi Václavu IV. společenské a náboženské změny. Král jim v mnohém vyhověl, ovšem tím se sám dostával pod tlak katolické církve i svého bratra, římského krále Zikmunda Lucemburského. Z toho důvodu čeští reformisté (dnes známí jako husité či kališníci) o většinu svých nově nabytých výhod zase přišli.

Krize vyvrcholila 30. července 1419, kdy dav nespokojených Pražanů pod vedením kazatele Jana Želivského dorazil na novoměstskou radnici a všechny radní vyházel z oken a povraždil. Akce je známá jako první pražská defenestrace. Tento okamžik odstartoval husitské války. Nejvýraznějším husitským vojevůdcem na jejich počátku byl Jan Žižka z Trocnova. Velmi pravděpodobně byl zemanem, tedy nižším venkovským šlechticem. Jeho zemanský dvorec v jihočeském Trocnově se sice nezachoval, ale existuje archeologická rekonstrukce. A ta se stala podkladem pro naši vystřihovánku. Uveřejňujeme ji ke kulatému šestistému výročí pražské defenestrace.

Vystřihovánka Žižkova dvorce v Trocnově •  Pavel Havránek

Návod na slepení

1. Stavbu zahájíme kompletací hlavní věže 2, do které přilepíme díly oken 7 (2×) a 8. Dále osadíme dveře 9.  

2. Sestavíme střechu hlavní věže, díly 4, 5 a 6. Hotovou střechu následně přilepíme k hlavní věži 2. Celek pak spojíme s terénem 1.

3. Zpracujeme roubenou část 10, ke které přilepíme zkompletované dveře 12 a okno 11. Sestavenou roubenou část přilepíme k dílu věže a k terénu.

4. Sestavíme střechu roubené části z dílů 13, 14 a celek přilepíme k dílu 10 a hlavní věži.

5. Nakonec zpracujeme díly komínů: Velký komín 3 připojíme k hlavní věži a malý komín 15 k roubené části. Model je dokončen, zbývá jen zaretušovat bílé hrany ohybů vodovými barvami v příslušných odstínech.


Žižkův dvorec v Trocnově 

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 150

NÁROČNOST: 3


Obrněný vlak

Pancéřový vagon PL-43

Válka na železnici

Vystřihovánka pancéřového vagonu PL-43 •  Zdeněk Ležák (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Čtvrtým modelem k obrněnému vlaku je vagon s typovým označením PL-43, dvounápravový pancéřový plošinový vůz. Vagony tohoto typu měly ocelový trup s jednou nebo dvěma tankovými kanonovými věžemi. Vagon se skládal z rámu s podvozkem, pancéřové korby s tankovou věží a panceřování boků. Pancéřování mělo tloušťku od 20 mm do 45 mm. Na starších modelech se kanonová věž uchycovala k železné kostře plošiny, později byly vagony osazovány otočnými věžemi z tanků, které umožňovaly vést kruhový obstřel. Dostřel z kanonů byl až 8 km. Pro nastupování posádky a zásobování střelivem sloužily dveře na korbě, na bocích byly ještě nouzové výstupy. Na obou bocích korby byly střílny pro kulomety. Třetí kulomet byl v zadní části tankové věže.

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

2. V dílech 2 a 5 jsou vyznačeny červené tečky. V jejich místě vytvořte dírky.

3. Díly 6 a 7 představují kulatá párátka seříznutá na délku nakresleného dílu.

Návod na slepení vystřihovánky •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška/ABC

Návod na slepení

1. Stavbu začněte trupem 1. Slepte pancéřovou nástavbu 2 a přilepte ji shora na díl 1. Pancéřové bočnice 3 (2×) přilepte po obou stranách k dílu 1.

2. Slepte přední a zadní čelo 4 (2×). Nalepte je zepředu a zezadu na díl 1, zelenými ploškami k dílům 3.

3. Slepte dělovou věž 5 a zespodu do ní vlepte osu otáčení 6. Hlaveň 7 natřete černým fixem a vlepte ji zepředu do dílu 5.

4. Slepte podvozky 8 (2×) a nalepte je zespoda na díl 1. Z dílů 9 (8×) a 10 (4×) zkompletujte nárazníky a nalepte je zepředu i zezadu na díly 4.


Obrněný vlak: Pancéřový vagon PL-43

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1


Házedlo

Bell P-39 Airacobra

Návod na slepení

1. Díly vystřihněte a slepte trup. Křídla a výškovky na koncích ohněte směrem k sobě a slepte bez ohnutých částí. Zatěžkejte a nechte proschnout.

2. Výškovky nalepte do bíle vyznačených částí trupu na ocasu vodorovně a kolmo k trupu. Křídla nalepte v úhlu podle kresby a podložte krabičkami od zápalek. Nechte proschnout.

3. Připevněte dvě kancelářské sponky na příď trupu a hoďte.

Pokud házedlo letí přídí nahoru, přidejte ještě sponku, pokud letí přídí dolů a neklouže, sponku odeberte nebo sponky posuňte směrem vzad.


Házedlo Bell P-39 Airacobra

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Oldřich Sova

NÁROČNOST: 1


Vystřihovánky vychází v ABC č. 14/2019

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >>

Nové číslo časopisu ABC 14/2019: Spider-Man

Nové číslo časopisu ABC 14/2019: Spider-Man

Papírová historie: Legendární vystřihovánky

Papírová historie: Legendární vystřihovánky

Plastikové modely 3: Lepíme Marmon Herrington

Plastikové modely 3: Lepíme Marmon Herrington

VIDEO Série vystřihovánek Já, budovatel

Video se připravuje ...

ABC TV: Budoucnost naší vystřihovánkové série Já, budovatel • Zdroj: redakce ABC