Betonové obrněné vozidlo Bison

Betonové obrněné vozidlo Bison
Sdílej
 
V letech 1941 - 1945 používala armáda Velké Británie k ochraně letišť RAF před možným útokem německých výsadkářů „pojízdné pevnůstky“ Bison. Protože na některých letištích (například na letišti v Hawkingu) byly umístěny i čs. perutě, zařadili jsme prostorový model tohoto vozidla v měřítku 1:50 do našeho seriálu historické bojové techniky armády Československé republiky.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Způsob úpravy vystřihovánky je stejný jako u předešlých modelů našeho seriálu, a proto hned začneme s vlastní stavbou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Zkompletujete díly 1 a 23 (2x). Dva díly 23 zalepíte do rámu 1, ten zatížíte a necháte proschnout. Zkompletujete díl 10, přilepíte na díl 1, ke kterému ještě připojíte zpracované díly 2 a 3. Sestavené díly 17 (2x), 18 a 19 přilepíte z rubu na díl 11, ten zkompletujete a doplníte ve spodní části díly 12 a 13. Vytvarujete díl 8, přilepíte ho na díl 7, doplníte vytvarovaným dílem 9 a vzniklý prostorový útvar připojíte k celku, tj. lepíte na díly 11, 2, 3 a 10. Z dílů 15 a 16 (2x) sestavíte plátěnou střechu kabiny a osadíte ji na celek, tj. na díl 11. Teď už můžete díl 11 osadit na rám, tj. na díl 1, a motor, tj. díl 8, připojit k dílu 10. K dílu 7 připojíte zkompletovaný díl 20. Dílem 14, který lepíte na díly 11, 12, 13 a 15, uzavřete kabinu. Přední část vozu doplníte zpracovanými díly 4 (lepíte na díly 2 a 3), dílem 5 (lepíte na díl 4) a dvěma díly 6 (lepíte na vyznačená místa na dílu 1). Zkompletujete díl 22 a osadíte ho na vyznačená místa na rámu vozu, tj. na díl 1.
Pokračujete zpracováním podvozku. Začnete zadními nápravami. Díl 35 (2x) vytvarujete, zalepíte do dílu 34 (2x) a hotová pera osadíte na rám, tj. na díl 1, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Zpracujete dva díly 36 a připojíte je k celku, tj. lepíte na vyznačená místa na dílech 34. Orientujte se při tom podle návodné kresby, abyste je vzhledem k osazení dalších dílů na díly 35 osadili správně. Vytvarujete a uzavřete díl 46 (2x), přilepíte ho na díl 47 (2x) a uzavřete dílem 45 (2x). Vzniklé dva prostorové prvky připojíte k celku, tj. k nápravám 36 (2x) - opět se orientujte podle návodné kresby. Ze špejle o průměru 2,5 mm si vyrobíte díly 52 a 53 (délka je vyznačena ve vystřihovánce) a oba díly osadíte na celek: díl 52 nasunete do dílů 10 a 36, kde je přilepíte, a díl 53 do dílů 47 a 36, kde je rovněž přilepíte.
Zadní nápravy jsou hotovy a samostatně vyrobíte a osadíte přední nápravu. Vytvarujete díl 44 (2x), zalepíte ho do zkompletovaného dílu 43 (2x) a hotová pera osadíte na rám vozu, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Zpracujete díl 21 a připojíte ho k celku, tj. na díly 43 (2x), 2 a 3.
Samostatně zpracujete palebné postavení vozidla. Zkompletujete plošinu 25 a necháte ji pod zátěží proschnout (alespoň 12 hodin). Pokračujete zkompletováním osmi traverz, tj. dílů 24, které přilepíte na dolní část plošiny, kde jsou místa pro osazení vyznačena. Zpracujete díl 26, připojíte ho k plošině 25 a ke vzniklému celku ještě přilepíte díl 27 (2x) - lepíte na 25. Plošinu zatím odložíte a sestavíte vlastní pevnůstku. Zkompletujete střílny a přilepíte je z rubu na stěny: dvě střílny 30 přilepíte po jedné na díly 28 a 50; dvě střílny 48 po jedné na díly 29 a 51; čtyři střílny 49 po dvou na díly 28 a 50. K dílu 28 připojíte postupně díl 29, k němu díl 50, dále díl 51 a tím obvod pevnůstky uzavřete, lepíte jej na díl 28.
Z dílů 31, 32 a 33 sestavíte plátěné zakrytí a to osadíte na stěny pevnůstky - orientujete se přitom podle návodné kresby. Hotovou pevnůstku osadíte na vyznačené místo na plošině a plošinu přilepíte díly 25, 26 a traverzami 24 (8x) na rám vozu, tj. na díly 1 a 22.
Zbývá vyrobit a osadit kola. Vytvarujete a uzavřete díl 39 (6x), přilepíte ho z rubu na díl 38 (6x) a uzavřete dílem 40 (6x). Vytvarujete a uzavřete díl 41 (6x), přilepíte ho na díl 42 (6x) a na kolo, tj. na díl 40 (6x).
Tři hotová kola navlečete na osy ze špejlí, tj. na díl 37 (3x), a podle návodné kresby je k osám přilepíte. Po dokonalém zaschnutí navlečete osy, tj. díly 37 (3x), do přední i zadních náprav, prostrčíte je nápravami a z druhé strany nasadíte na osy zbylá tři kola a přilepíte. Osy se musí v nápravách volně otáčet.
Volné místo jsme využili pro ty z vás, kteří si dělají diorámata. Připravili jsme několik ohořelých trámů, kterými můžete doplnit i předchozí modely.

Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC

stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007

Slepení modelu Michal Kunst