Vystřihovánky v ABC č. 22/2019

Vystřihovánky v ABC č. 22/2019
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 22/2019 vychází papírový model fúzního reaktoru Tokamak Golem a vystřihovánka papouška aratingy sluneční jménem Andy. Tady najdete návody na slepení.

Kup si ABC s vystřihovánkami >

Fúzní reaktor Tokamak Golem

Fúzní reaktor Tokamak Golem je jako hvězda uprostřed Prahy. Stojí v přízemí Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Simulují se v něm procesy fúzních jaderných reakcí, které probíhají v nitrech hvězd. V ABC č. 1/2019 jsme si sami vyzkoušeli, jak funguje. A natočili jsme k tomu tohle pěkné video.

Video se připravuje ...

ABC TV: Navštívili jsme jaderný reaktor Golem! • Zdroj: ABC

Návod na slepení

1. Nejprve podlepte a nechte proschnout díly 7, 14 a 15.

2. V první fázi z části 1, rámu, odstraňte vložené části a naohýbejte ho. Potom k sobě slepte díly 2 a 3 tak, aby tvořily vnitřní stranu rámu s barevnou stranou směrem dovnitř. Rám pak slepujte po jednotlivých chlopních ze všech těchto tří částí a nakonec uzavřete oba boky.

3. Následně slepte díly 4, 5 (oba 2×) do krabiček a připevněte je na určená místa rámu. Pak vždy ze dvou částí 6, 7 a 8 sestavte podložku pod rám a po slepení celou konstrukci na obě podložky upevněte. Díl 9 slepte a prozatím odložte stranou.

Návod na slepení vystřihovánky fúzního reaktoru Tokamak Golem •  Robert Navrátil

4. Díl 10 na jednom z kratších konců osaďte chlopní 11 a pak jej vytvarujte do kruhového tvaru. Obě okruží 13 spojte pomocí válce 12 kresbou směrem dovnitř tak, aby dvě malé červené značky na dílech 13 byly přímo naproti sobě. Od červených značek začněte celek z dílů 12 a 13 lemovat dílem 10 s chlopní 11. Střed chlopně 11 musí navazovat na červené značky obou okruží 13.

5. Slepený válec reaktoru společně s dílem 9 zasuňte na střed rámu a pojistěte lepidlem. Na reaktor shora nalepte podlepené díly 14 (4×), 15 (2×) a ze stran 16, 17 (oba 4×) a 18, 19 (oba 2×). Na závěr model pečlivě vyretušujte (především na ohybových hranách) příslušnými barvami. 

Golem

SÉRIE: Vynálezy

AUTOR: Robert Navrátil

MĚŘÍTKO: 1 : 50

NÁROČNOST: 3

Papouškové

Aratinga sluneční: Andy

Vystřihovánka papouška aratingy sluneční vyšla vyšel v ABC č. 22/2019 •  Pavel Dobrovský (slepení Tomáš Svoboda)

Papoušek aratinga sluneční si pro své zářivě žluté až žlutooranžové zbarvení vysloužil i české jméno aratinga zlatý. V tropických pralesích Jižní Ameriky je ohrožený vyhynutím, ale v chovech v zajetí se mu daří tak, že patří k nejčastěji chovaným a snadno dostupným papouškům. Dorůstá délky až 30 cm. (text: Zdena Martinová)

V sérii vystřihovánek papoušků už vyšel žeko šedý.

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čárkovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 1, 3, 4, 6, A a C.

3. Díl 11 (2×) zhotovte ze špejle o průměru 3 mm.

4. Vyřízněte otvory pro osy v dílech 2 (2×), 9 a 10.

Návod na slepení vystřihovánky papouška aratingy sluneční •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu modelu zahajte slepením těla papouška. Dle bokorysu v návodné kresbě (dále NK) vymodelujte díl 2 a přilepte k němu díly 1 a 3.

2. Zobáček je možné zhotovit ve dvou variantách. Těžší je složena z dílů 4, 5, 6 a snazší z dílů A, B, C. V obou případech se celek skládá ze středu a dvou boků, které dohromady pasují na vyznačené místo na hlavě papouška.

3. Ocásek vnikne spojením dílů 7, 8. Při lepení se ujistěte, že chlopeň dílu 8 zůstane volná a ohnutá směrem ven tak, aby se za ní mohl ocásek přilepit k dílu 2.

4. Pokračujte slepením nohou z vrchních dílů 9 a 10, středových částí 11 (2×), 12 (2×) a pařátů 13, 14. Nejprve dle NK vymodelujte díly 9, 10 a připevněte je na místa vyznačená na dílu 2. Okolo konců špejlí 11 obmotejte díly 12 tak, aby část s texturou zůstala na povrchu. Neobmotané části potřete lepidlem a vsuňte do otvorů v dílech 9 a 10. Na spodek špejlí dle NK přilepte prsty 13 a 14.

5. Křídlo 15 slepte k sobě a v místě označeném přerušovanou čarou jej ohněte směrem dovnitř do pravého úhlu. Zbytek dílu vytvarujte tak, aby se co nejvíce podobal tvaru skutečného křídla. Vytvarované křídlo připevněte k tělu papouška a stejným způsobem postupujte u dílu 16.

Aratinga sluneční: Andy

SÉRIE: Zvířata

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 2

NÁROČNOST: 2

Kup si ABC s vystřihovánkami >

Papírová historie: Statek jako světový rekord

Papírová historie: Statek jako světový rekord

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2019

Papírová historie: Packard Landaulet z časopisu ABC slaví půl století

Papírová historie: Packard Landaulet z časopisu ABC slaví půl století