Příběh jako z detektivky: Relikviář svatého Maura

Příběh jako z detektivky: Relikviář svatého Maura
Sdílej
 
Mezi největší poklady v Česku patří zlatem, stříbrem a drahými kameny zdobený relikviář svatého Maura. Když se po druhé světové válce na několik desetiletí ztratil, hledali ho detektivové, zlatokopové i hledači pokladů.

 

Relikviář, tedy schránka na ostatky svatých, byl původně uložen v klášteře v belgickém městě Florennes. Tam v něm po staletí mniši uchovávali relikvie svatého Jana Křtitele a později i svatého Maura.

Když pak po Velké francouzské revoluci (1789) vláda klášter zrušila, relikviář z počátku 13. století věřící přenesli do nedalekého kostela. Byl však při revolučních nepokojích poškozen a církev neměla v té době peníze na jeho opravu.

Proto roku 1838 církevní rada památku prodala za dva a půl tisíce zlatých panu Alfredu de Beaufort, který nechal poničený relikviář za další tři tisíce zrestaurovat. Poté ho přemístil na svůj zámek v Bečově nad Teplou.

NEJZÁHADNĚJŠÍ ZÁMKY v Česku

NEJZÁHADNĚJŠÍ ZÁMKY v Česku

Relikviář se ztratil na 40 let

Tam nedaleko Karlových Varů památka v klidu odpočívala dalších sto let. Pak přišla druhá světová válka, a protože Beaufortové sympatizovali s nacisty, po jejím konci z Bečova uprchli. Vzali si sebou jen nejnutnější věci. Relikviář ještě předtím zakopali pod podlahu hradní kaple.

Zámek byl po válce znárodněn a vzácná památka se ztratila z očí. Jenže lidé, kteří relikviář ukrývali, na něho nezapomněli. Po čtyřiceti letech usoudili, že už je vzduch čistý a také už asi nechtěli déle čekat.

Relikviář má délku 140 cm, široký je 42 cm a vysoký 65 cm. Horní část připomíná sedlovou střechu. Je to vlastně dřevěná truhla celá ozdobená množstvím reliéfů a sošek z pozlaceného stříbra a s drahými kameny •  joanbanjo

Roku 1984 kontaktovali československé úřady ve Vídni s tím, že by za čtvrt milionu dolarů rádi koupili jednu historickou památku, která je prý zakopaná kdesi v západních Čechách. Při jednání vyšlo postupně najevo, že vzácný předmět je velký přibližně jako konferenční stolek a je ukrytý méně než 100 kilometrů od Norimberku.

Policie, kterou čeští diplomaté okamžitě upozornili, proto začala intenzivně pátrat, o jaký předmět by mohlo jít. Podle staré inventurní fotky pak detektivové usoudili, že hledaná věc může být relikviář, který by mohl být stále ještě ukrytý v Bečově. Tato úvaha byla správná a policie nakonec památku během několika měsíců našla.

Vzácná památka z počátku 13. století je vystavená na zámku v Bečově •  joanbanjo

Svatý Maur na Bečově

Československo nakonec Relikviář svatého Maura do ciziny za 250 tisíc dolarů nevydalo. Odborníci, kteří ho zkoumali, ohodnotili silně zlacenou skříňku jako památku nevyčíslitelné hodnoty. A to přesto, že po čtyřech desetiletích ve vlhké zemi, byl relikviář značně poškozen.

Po znovuobjevení památky začaly soudní spory (Československo versus Beaufortovi). Teprve po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů, když mezinárodní soud přiřkl relikviář státu, mohly započít restaurátorské práce. To bylo roku 1991.

České přízraky: Tajemství zapomenutého relikviáře

České přízraky: Tajemství zapomenutého relikviáře

Byla to náročná a pomalá práce: Restaurátoři museli například vyjmout všechny drahé kameny a vyčistit je, obnovit dřevěné jádro skříňky a napravit i chyby svých předchůdců  z 19. století, kteří památku zpevňovali sádrou. Oprava relikviáře trvala více než deset let – až roku 2002. V květnu 2002 se relikviář vrátil na „místo činu“ a je od té doby vystaven na Bečovském zámku.

Dřevěná soška svatého Maura. Pochází z roku 1559 a najdete ji ve španělském městě Cartagena •  KaszankaPL

Hodnota k nezaplacení

Relikviář svatého Maura je považován za druhou nejcennější památku v České republice (hned po korunovačních klenotech). Historickou hodnotu mají i vlastní relikvie. Uvnitř se nacházejí lidské kosti (kromě sv. Maura připisované také sv. Timotejovi) a zbytky textilií a kůže.

Když obsah schránky zkoumali kriminalisté pomocí moderních metod včetně testu DNA, zjistili, že ostatky – včetně jednoho dětského mléčného zubu – náležely čtyřem osobám. Přiložený kus látky pocházel z Egypta z osmého století.

Kdo byl svatý Maur

Svatý Maur nebo také Maurus žil v 6. století. Narodil se v bohaté římské rodině, ale svůj život zbožně prožil v klášterech. Protože prý zázračně uzdravoval své bližní, stal se později patronem nemocných epilepsií nebo revmatiků. Jeho ostatkům v relikviáři se proto přisuzovala značná léčivá moc.

Relikviář svatého Maura poprvé ve 3D: Digitalizace neviditelného

Relikviář svatého Maura poprvé ve 3D: Digitalizace neviditelného

Záhada Jindřicha Libraria: Tajemné kosti patří někomu jinému

Záhada Jindřicha Libraria: Tajemné kosti patří někomu jinému

Co hledali na Sovinci nacisté?

Co hledali na Sovinci nacisté?

 

Články odjinud