Záhada Jindřicha Libraria: Tajemné kosti patří někomu jinému

Záhada Jindřicha Libraria: Tajemné kosti patří někomu jinému
Sdílej
 
Je 19. července 1893 a zedník Johan Hamberger se chystá do zdi vložit poslední cihlu. Ještě předtím však zbývajícím otvorem dovnitř rychle vhodí přeložený papírek. Je na něm poselství budoucím generacím. Původně gotická nika v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích je pak definitivně zazděna. Během následujících 126 let postupně zcela upadne v zapomnění a s ní z lidské paměti „zmizí“ i v ní uložený dřevěný relikviář s domnělými ostatky Jindřicha Libraria.

 

Jindřich Librarius (zvaný též Heinrich Liberal) byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů a podle dochovaných legend byl zpovědníkem i důvěrníkem krále Přemysla Otakara II. Právě on měl králi poradit, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.

Librarius byl každopádně velmi váženou osobou a už za svého života byl považován za blahoslaveného. Zemřel v roce 1281. Z historických pramenů víme, že jeho ostatky by měly být pochovány někde v prostorách zmíněného kostela. Nikdo však dlouho nevěděl, kde přesně by to mělo být. Vše se změnilo až v lednu 2019.

Záhada Rožmberského řádu lebky odhalena: Pomohl objev zapomenuté hrobky

Záhada Rožmberského řádu lebky odhalena: Pomohl objev zapomenuté hrobky

Zpovědník konečně objeven?

Při geofyzikálním průzkumu interiéru kostela, byla v jižní stěně objevena zazděná prostora. Ukrývala malou dřevěnou truhlu s nečitelným nápisem a překrytou papírem. V popředí, kousek za cihlovou zazdívkou, pak vědci díky průzkumné kameře spatřili i malý přeložený papírek. Na první pohled na něm byl čitelný letopočet a název města „Budweis am 19 juli 1893“. Že by Librarius odpočíval právě zde?

Kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích skrývá minimálně jednu záhadu, kosti Jindřicha Libraria se tady nenašly •  GEO-CZ, Martin Frouz, Wikipedia

Vyjmutí kostí

V červnu 2019 byla schrána s ostatky vyjmuta. Pod vedením archeoložky Zuzany Thomové experti objevili i zcela nečekané dokumenty. Kromě lidských a na první pohled zvířecích kostí se totiž v zapomenuté kapli nacházelo také vydání novin Národní politika z roku 1893 a vázaná kniha básní Z hlubin od Jaroslava Vrchlického.

Okolí kláštera přitom v dané době bylo spíše německé a česky psané materiály zde tedy vědci neočekávali. Německy byl napsán i onen papírek od zedníků, kteří niku naposledy zazdívali.

Záhada novorozených pand: Proč jsou mláďata rekordně malá?

Záhada novorozených pand: Proč jsou mláďata rekordně malá?

Tři tajemní mrtví

Když byl letos v lednu dokončen antropologický výzkum nalezených kostí, bylo vědcům jasné nejen to, že nepatří Jindřichu Librariovi, ale že dokonce ani nejsou z jednoho člověka. Část kostry je totiž mužská, část ženská a některé kosti dokonce patří dítěti. A aby to nebylo tak jednoduché, pochází ze 14., 16. a 17. století. Ani jedinou kost vědci nedatovali do století třináctého, kdy Jindřich Librarius žil.

V popředí vzkaz od zedníků z roku 1893, v pozadí schrána s lidskými ostatky nalezená v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích •  GEO-CZ, Martin Frouz, Wikipedia

Záhada zůstává

Když naši předci, zřejmě již ve středověku, převorovy ostatky do schrány pietně ukládali, netušili, komu patří. Neměli potřebné antropologické vzdělání ani moderní přístroje, aby při jejich vyzvedávání z původního místa pohřbu dokázali poznat, jakého jsou původu.

Sesbírali tak všechny kosti, které dohromady zhruba daly kompletní kostru člověka. K tomu se jim připletly i některé zvířecí kosti, například z krocana. Místo pohřbu králova zpovědníka tak nadále zůstává záhadou. Je možné, že jeho ostatky skrývá zazděná dutina, kterou vědci odhalili při průzkumu přímo pod gotickou kaplí.

Vzkaz od zedníků z roku 1893 nalezený v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích •  GEO-CZ, Martin Frouz, Wikipedia

Krocan v kapli

Krocaní kosti se do českobudějovické schránky s lidskými kostmi mohly dostat až v 16. století. Tehdy byli krocani dovezeni z Ameriky a stali se vybranou a drahou pochoutkou na šlechtických dvorech především v Anglii a Francii. Během Librariova života se tedy v Evropě vůbec nevyskytovali.

Strašidelné hrady: Komu straší ve veži a kde duch kazí fotky?

Strašidelné hrady: Komu straší ve veži a kde duch kazí fotky?

Příběh jako z detektivky: Relikviář svatého Maura

Příběh jako z detektivky: Relikviář svatého Maura

Prokletá místa Česka: Kam se živí neodváží?

Prokletá místa Česka: Kam se živí neodváží?

 

Články odjinud