Tajemství prastarých umělých ostrovů

Tajemství prastarých umělých ostrovů
Sdílej
 
Na ostrovech Vnější Hebridy byly objeveny umělé ostrovy vybudované kolem roku 3600 př. n. l. Mnohem dříve, než se zatím předpokládalo.

 

O existenci záhadných umělých ostrůvků víme už dlouho. Říká se jim crannog a vznikaly především ve Skotsku a Irsku až do 17. století. Nešlo o žádné obří ostrovy a jejich průměr se pohyboval mezi deseti a třiceti metry. Tyto památky jsou opředeny tajemstvím a kolují o nich různé teorie vysvětlující jejich původ.

Pravěké ostrovy

Dosavadní výzkumy předpokládaly, že crannogy vznikaly především v průběhu doby železné, tedy zhruba od roku 600 př. n. l. Nové výzkumy prováděné na materiálech, z nichž byly umělé ostrovy budovány, ovšem ukazují, že crannogy spatřily světlo světa už o pár tisíc let dříve. Proč byly ostrůvky budovány v době kamenné, o tom vědci zatím jen spekulují.

Bezpečí především

Jednou z variant možného vysvětlení je, že na ostrovech lidé bydleli. Vesnice už od pravěku mívaly kruhový tvar a přesně takový kruh tvoří crannogy. Dnes z nich často zůstává viditelná pouze část, ale v době svého vzniku byly obehnány náspem. Násep je označení budovy, která převyšuje okolní terén a slouží jako bariéra, například proti vodě. Proto se mnozí archeologové a historici dohadují, že crannogy sloužily jako obydlí a útočiště, kam bylo možné dostat se z pevniny a přečkat tam například nájezd nepřátelského kmene.

Nalezení fragmentu nádoby z doby kamenné poblíž crannogu v jezeru Langabhat •  D. Garrow

Luxusní Hebridy

Drobné ostrůvky byly často cestou spojeny s břehem, která usnadňovala dávným lidem dopravu na místo obklopené vodou. Svým kruhovým tvarem crannogy napovídají, že mohlo jít také o rituální místa a někteří vědci si je spojují i se vznikem kultů. Možná tak crannony bývaly domovem šamanům nebo náčelníkům vesnice. Ti všichni si mohli dopřávat významného místa uprostřed posvátných vod. Odborníci pracují také s hypotézou, že ostrovy bývaly shromaždištěm pro obyvatele z přilehlých vesnic.

Nalezení fragmentu nádoby z doby kamenné poblíž crannogu na jezeře Unstan •  C. Murray

Dozvíme se pravdu?

Některé crannogy vznikaly postupně a dlouho. Nejprve lidé vybudovali základy samotného ostrůvku a až za desítky nebo až stovky let později na něm postavili budovy. Celková podoba se tak utvářela napříč staletími a je možné, že se časem měnilo i samotné využití ostrovů. Bohužel ani potvrzení stáří zbudovaných ostrůvků nám ale nedokáže říct víc o přesném účelu.

Podobně jako spousta jiných památek, byly i crannogy při průzkumných pracích poškozovány, a tak nám často chybí informace kvůli zničenému okolí. Odhalit pravdu, k čemu crannongy sloužily a jak je vnímali tehdejší lidé, nebude jednoduché. O to lákavějš ale pro historiky i širokou veřejnost jsou.


Pravěká detektivka: Vražda v době kamenné

Pravěká detektivka: Vražda v době kamenné

Čínská mumie: Příběh mnicha zamčeného ve zlatě

Čínská mumie: Příběh mnicha zamčeného ve zlatě

Spider-Man, pavouci a bakterie: Co mají společného? Všichni umí vyrábět pavučiny!

Spider-Man, pavouci a bakterie: Co mají společného? Všichni umí vyrábět pavučiny!

Autor

Pavel Skoták

 

Články odjinud