Letiště RAF ze II. světové války (část 1/2)

Letiště RAF ze II. světové války (část 1/2)
Sdílej
 
Tentokrát se s mikromodely vypravíme do minulosti, do Druhé světové války (naposledy jste si stavěli polní nemocnici Armády ČR).

Tehdejší Československo bylo obsazeno nacistickými vojsky. Hitler postupně dobývá celou Evropu a jediným vzdorujícím územím se stává Anglie. Právě sem prchá řada našich pilotů. Neprchají ovšem ze strachu, ale proto, aby se zde znovu usadili do kokpitů stíhaček a spolu s Angličany se postavili nacistům. Můžete si postavit typické anglické letiště spolu s veškerou technikou, kterou užívali angličtí a českoslovenští piloti. Modelem se pochlubte i ve škole při dějepisu!

Roland Havran

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Ke stavbě budeme potřebovat špičaté malé nůžky, disperzní bílé lepidlo, seříznutou špejli pro nanášení lepidla, pravítko, nepříliš ostrý nůž na rýhování hran, ostrý nůž (nebo řezák na koberce) na prořezávání otvorů a vodové barvy na zaretušování bílých hran a nepřesností.

2. Před lepením si narýhujeme všechny ohybové hrany. Ohybové hrany, které nejsou zřetelně rozpoznatelné, jsou naznačeny malými černými šipkami. Místo které je třeba nastřihnout, je označeno malou červenou šipkou nebo popiskem. Modrá šipka na některých dílech, zpravidla nástavbách pro nákladní vozidla či křídlech, označuje směr jízdy - letu a z toho vyplývající orientaci ke kabině.

3. Pracujte pomalu a pečlivě. Mikromodely jsou sice jednoduché, ale drobné a prověří vaši šikovnost. Slepení jednoho modelu vám navíc nezabere více jak 10-20 minut, tudíž není ani nutné spěchat.

4. Po zhotovení každého modelu přetřete jeho hrany vhodným odstínem vodové barvy.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Kromě textového návodu ještě u každého prvku vystřihovánky najdete malou návodnou kresbu (dále NK) s barevně odlišenými částmi.

BEDFORD GL 950 - cisterna s leteckým palivem

1. Nejprve sestavíme podvozek 1. Pokračujeme kabinou

2, kterou přilepíme na vyznačené místo na podvozku tak, aby kopírovala zahnutí podvozku.

2. Díl 3 představující chladič dvakrát podlepíme silnou čtvrtkou, aby plasticky vyčníval z kabiny.

3. Zkompletujeme cisternu 4. Připojíme k ní díl 5 představující nástavbu s čerpacími hadicemi. Obdélníkovou část nástavby s červenou tečkou přehneme a slepíme. Pak ji připevníme k cisterně podle NK. Vrchní část nástavby by měla být nahnutá směrem ke kabině.

4. Model dokončíme stojanem na hadice 6. Opět ho přehneme, slepíme a pomocí přečnívající části s poklopy přilepíme na vrchol cisterny. Nástavba s hadicemi by se o něj měla opírat - viz NK.

BISON - pojízdný betonový bunkr

Sestavíme jednoduchý obdélníček podvozku 1 a na vyznačená místa přilepíme kabinu 2 a betonovou nástavbu 3.

AEC MATADOR 6x6 - cisterna s leteckým palivem

Sestavíme podvozek s kabinou a na něj umístíme cisternovou nástavbu.

QUONSET HUT - víceúčelová plechová budova

Model se skládá jen z jediného dílu. Lepíme pečlivě, abychom zachovali pěkný oválný tvar.

B-24 LIBERATOR - těžký bombardér

1. Sestavíme hlavní trup 1. Ještě před jeho slepením vyřízneme otvory na křídla vyznačené přerušovanou linkou a do přídě vlepíme malé závaží (olůvko, kus gumy, dřívka či kartonový papír).

2. Pokračujeme sestavením křídla 2 ze dvou polovin, které slepíme, a necháme pod zátěží dobře proschnout. Stejně postupujeme i u zadního křídla 3. Zde ovšem pozor! Slepíme pouze středovou rovnou část a oválné směrovky musí zůstat neslepené. Po proschnutí směrovky podle NK ohneme a přilepíme k nim jejich vnější polovinu 4. Hlavní křídlo 2 prostrčíme trupem a zajistíme malou kapkou lepidla. Zkontrolujme si hlavně, aby místa A, B pro motory směřovala dopředu. Můžeme přilepit i zadní křídlo se směrovkami, a opět dbáme, aby bylo správně orientováno podle modrých šipek.

3. Přejdeme k sestavení motorů 5 a 6. Motory stačí jen přehnout a slepit. Opět si dáme pozor, abychom neslepili i chlopně, jejichž pomocí připevníme motory ke křídlu. Motory s podvozkem označené písmenem B patří blíže k trupu (viz značení na modelu).

4. Pokračujeme vrtulemi 7. Opatrně v nich prořízneme malý otvor, navlékneme je na špice motorů a zajistíme kapkou lepidla. Kdo si troufá, může odstranit modrou plochu. Letadlo zakončíme umístěním předního podvozku 8.

AUSTIN K2Y - ambulance

Sestavíme pečlivě trup sanitky, pak vytvarujeme přední část a připevníme ji na vyznačená místa. Boky kapoty pouze přehneme podle NK dolu, abychom získali imitaci oválného krytu motoru u starých vozidel.

UBIKACE - ubytovna pilotů a personálu letiště

Jednoduchý velký model budovy z jediného dílu, který pouze správně naohýbáme a slepíme. Můžeme si ho ozdobit vlaječkou Royal air force nebo si ji schovat na budovu v pokračování mikromodelů v ABC č. 20.

AEC MATADOR 4x4 - nákladní automobil

Sestavíme podvozek s kabinou a umístíme na něj valníkovou nástavbu.

SKLADIŠTĚ

Nejdříve sestavíme hlavní část a na ni umístíme střechu tak, aby nám na všech stranách trochu přečnívala.

VICKERS WELLINGTON - střední bombardér

1. Nejprve prořízneme trup 1 na vyznačených bílých přerušovaných linkách. Pak celý trup opatrně sestavíme.

2. Hlavní křídla 2 přehneme a necháme je pod zátěží dobře proschnout. Stejně postupujeme i u zadních křídel 3. Obě křídla poté protáhneme trupem a zajistíme kapkou lepidla.

3. Na zadní část trupu připevníme kormidlo 4, které přehneme a slepíme, ale dbáme, abychom neslepili i spojovací chlopně.

4. Pokračujeme sestavením motorů. Popis jejich připojení je pro větší názornost přiložen přímo u vystřihovánky i s detailní kresbou.

Po připevnění motorů si připravíme vrtule 6. Opatrně v nich prořízneme malý otvor, navlékneme je na špice motorů a zajistíme kapkou lepidla. Kdo si troufá, může odstranit modrou plochu. Letadlo zakončíme umístěním zadního podvozku 7.

Klíčová slova:
3decko, vystrihovanky, letiště