Závodní auto

Sdílej
 
Vystřihovánka autíčka, kterou vám nabízíme, není složitá, a proto je určená začínajícím modelářům. Před stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodné kresby.

Přípravné práce
Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany ohýbané z rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-). Přerušovanou čárou (-----) jsou značeny obrysy ploch, na něž budete jednotlivé díly lepit. Výřezy jsou značeny červenou úhlopříčkou. Na osy kol, díly 2x 26, použijte kulaté párátko o průměru 2 mm. Délka obou os bude 54 mm. Pokud bude vystřihovánka vytištěna na slabém papíře, doporučuji větší díly podlepit slabým kancelářským papírem.
Stavba modelu

Foto
Začněte sestavením a slepením karoserie. Vystřihněte a vytvarujte boky auta 1 a 2. Na tyto boky postupně přilepte přední kapotu - díl 3. Pokračujte čelním sklem 4, které po vytvarování nejprve přilepte na chlopně boků 1, 2 a dále na chlopně kapoty 3. Pokračujte přilepením zadního skla - díl 5. Zadní část karoserie ukončete vlepením vytvarovaného zadního čela 6.
Vystřihněte střechu automobilu 7, kterou nejprve nanečisto usaďte a v případě, že všude dobře sedí, ji postupně přilepte na chlopně čelního skla, dále na boky 1, 2 a nakonec k dílu 6. K dokončení karoserie zbývá vlepit vytvarované přední čelo - díl 8. Nyní nechte hotový celek řádně proschnout.
Vystřihněte zadní blatníky 2x 9, které po pečlivém vytvarování vlepte do boků karoserie 1 a 2. Stejným způsobem zpracujte a přilepte přední blatníky 2x 10.
Foto
Pokračujte podvozkem automobilu. Vystřihněte a vytvarujte podvozek 11, ke kterému přilepte podle návodné kresby držák přední osy 12 a zesílení podvozku 13. Stejně tak osaďte a přilepte zadní držák osy 14 a zesílení 15. Hotový podvozek nechte proschnout. Po dokonalém proschnutí usaďte hotovou karoserii na podvozek a postupně ji přilepte.
Pokračujte zadním nárazníkem, který sestavte z pláště 16 a boků 2x 17. Hotový nárazník přilepte na vyznačená místa na zadním čele 6 a na boky karoserie 1 a 2. Zpracujte přední nárazník z dílů 18, 2x 19 a také ho přilepte na přední čelo 8 a na boky 1 a 2. Na vyznačená místa na spodním dílu nárazníku 19 usaďte a přilepte vytvarovaný přední spoiler - díl 20.
Nyní slepte kola automobilu. Všechna kola jsou stejná, a proto budu popisovat stavbu pouze jednoho kola.
Vystřihněte, stočte a spojkou 4x 30 slepte plášť kola 4x 21. Jednu stranu pláště uzavřete přilepením zadního čela 4x 22. Dále stočte a slepte plášť ráfku 4x 23 a vlepte do něj čelo disku 4x 24. K ráfku dále přilepte vnější čelo kola 4x 25. Nyní obě části kola přilepte k sobě a nechte proschnout.
Připravené osy kol 2x 26 nasuňte do držáků 12 a 14. Osy zajistěte proti vysunutí zákolníky 4x 29. Pozor, zákolníky přilepte pouze k osám - musí se v držácích volně otáčet. Hotová kola nasaďte na vyčnívající konce os a napevno je zalepte.
Tím je podstatná část automobilu hotová a můžete se pustit do dokončovacích prací.
Vystřihněte přední reflektory 4x 27 a přilepte je na vyznačená místa na přední masce - díl 8.
Dále zpracujte koncová světla 2x 28 a přilepte je na zadní čelo 6 a na boky karoserie 1 a 2.
Stočte a slepte výfuky 2x 31 a přilepte je na vyznačená místa na podvozku 11 a na spodním dílu zadního nárazníku 17.
Foto
Na čelní sklo usaďte a přilepte stěrač 32 a na zadní sklo stěrač 37. Zpracujte zpětná zrcátka 2x 33 a přilepte je na vyznačená místa na bocích automobilu 1 a 2. Na přední kapotu - díl 3 - osaďte lapač vzduchu - díl 34. Na vyznačená místa na plášti předního nárazníku 18 přilepte blikače 2x 36.
Jako poslední vystřihněte a vytvarujte zadní spoiler - díly 2x 35 -, který usaďte a přilepte na vyznačená místa na zadním okně - díl 5.
Tím je model závodního vozu hotov a věřím, že jste ho zdárně dokončili. Pro zpevnění a zvýraznění barev doporučuji model natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, kola lakujte zvlášť.
Hezkou zábavu s novým modelem vám přeje