Vynálezy Leonarda da Vinci: Vrtulník

Vynálezy Leonarda da Vinci: Vrtulník
Sdílej
 
Vrtulník za časů středověké renesance? A tak proč ne?

 

 

Nefunkční návrh

V době, kdy uznávaní vědci tvrdili, že létání není možné, studoval Leonardo da Vinci ptáky. Chtěl se od nich naučit létat, napodobit jejich křídla. Sen se mu nepodařilo naplnit. Zřejmě jeho nejznámější návrh vrtulníku nefunguje, protože nemá potřebný vztlak. Jeho kresbou se však nechal inspirovat Igor Sikorskij při vývoji prvního funkčního vrtulníku na světě. První úspěšný let proběhl až v roce 1940, 421 let od smrti Leonarda da Vinci.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny rovněž plnou čarou, ale s bílou šipkou. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou čárou se symbolem nůžek.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.


Stáhněte si návodnou kresbu ve formátu PDF.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu modelu začněte stabilní částí. Vystřihněte díl 1 a do jeho středu vytvořte špejlí otvor. Skružte díl 2 a shora k němu připojte díl 1. Vystřihněte díl 3 a odstraňte vnitřní část označenou červenou čárou. Vzniklým otvorem provlečte hotový základ vrtulníku a pomocí lepidla napevno zafixujte. Skružte díl 4. Z jedné strany k němu připojte díl 3 a z druhé strany díl 5 s předem vytvořeným otvorem pomocí špejle. Skružte díl 6. Zespodu připojte základnu 7 a shora uzavřete hotovým celkem vytvořeným z dílů 1–5.

2. Uřízněte špejli dlouhou 115 mm a z jedné strany na ni naviňte pruh kancelářského papíru široký 102 mm tak, aby výsledný průměr špejle i s návinem činil 6 mm – viz díl 12. Volný konec špejle bez návinu natřete lepidlem a zasuňte do otvoru v dílu 1 až po návin. Dbejte přitom, aby byl díl 12 kolmý k základně. Celek prozatím odložte a pokračujte rotující částí vrtulníku.

3. Vystřihněte díly 8, 11 a odstraňte vnitřní část označenou červenou čárou. Skružte díly 9, 10 a připojte je k dílu 8. Z druhé strany uzavřete připraveným dílem 11. Pracujte přesně, aby se tato část volně otáčela na stabilní části modelu. Z dílu 13 vytvořte tubus, který by se měl volně otáčet na špejli s návinem. Vystřihněte díly 14, 17 a odstraňte vnitřní část označenou červenou čárou. Skružte díly 15, 16 a připojte je k dílu 14. Z druhé strany uzavřete připraveným dílem 17. Otvorem provlékněte připravený tubus a zafixujte na vyznačeném místě. Postupně zpracujte čtyři vzpěry – díly 18 a pravidelně je rozmístěte dle návodné kresby.

4. Nyní můžete přistoupit ke stavbě šroubovice. Je tvořena třemi horními díly 19, 22, 24 a třemi spodními díly 20, 21 a 23. K hornímu dílu 19 přilepíte rubovou stranou spodní díl 20, k němu zase přilepíte rubovou stranou horní díl 22 a tak budete postupovat až k dílu 23. Neušpiňte šroubovici zbytky lepidla! Před zaschnutím vytvarujte díl do požadovaného tvaru. Po vytvrdnutí navlékněte šroubovici na tubus 13 a pevně připojte lepidlem ve správné výšce. Rotující část nasuňte na stabilní a proti vysunutí ji zajistěte kuželem vytvořeným z dílů 25 a 26. Nakonec zbývá vytvořit čtyři madla 27 a rovnoměrně je rozmístit na tubus rotující části vrtulníku.