Vysokozdvižný vozík DFG/TFG 25

Sdílej
 
Dokončení návodu a vystřihovánky z minulého čísla

Vysokozdvižný vozík DFG/TFG 25K podvozku jen stručně: sestavení všech čtyř kol je shodné, třebaže vpředu je dvojice kol větších, vzadu jsou řiditelná kola menší. Rozpis dílů a jejich umístění je srozumitelně vyobrazeno na návodné kresbě. Pokyny k montáži se týkají pouze postupu. Obě nápravy s koly si postavte a připravte, ale na model je instalujte až nakonec, po stavbě celého stroje včetně montáže zdvihacího zařízení a stanoviště řidiče. Nejdříve sestavte disky z dílů 17 a kotoučů 18, 19 a 20. Roztřiďte si disky na vnitřní a vnější, opatřete je pneumatikami 21 a 22 a zkompletujte s páskovými plášti 23 a 24. Na vnitřní disky předních kol přilepte trubičková ložiska stočená z pásků 25, na zadní kola ložiska 26. Ložiska je nutné navinout na stejném průměru špejle nebo párátka, z kterých vyrobíte osy náprav 13 a 14. Kolo navlékněte volně na osu, stejně jako kotoučovou zarážku 27 a vše zajistěte válečkem z pásků 28. S lepidlem zde pracujte opatrně, abyste nezalepili kola za zarážkami. Délku pásků přizpůsobte průměrům kotoučků 2x 29 a 2x 30, jimiž náboje kol nakonec přelepte. Zadní nápravu tvoří hranol 15, který provlékněte a vycentrujte v panelu 8. Přilepte ho zálepkami na panelu a zespodu přiložte dvě pomocné zálepky 16. Hranolem provlékněte osu 14 a kola instalujte již popsaným způsobem. Vysokozdvižný vozík DFG/TFG 25Zdvihacímu zařízení musíte věnovat největší pozornost. Každá ze tří částí rámové konstrukce je tvořena vždy levým a pravým speciálním profilem, které jsou spojeny příčnými tvarovkami. Nejprve si postavte nosný sloup, v jehož drážkách se bude pohybovat výsuvný rám. Tvarování jednotlivých profilů si musíte opět důkladně prostudovat na návodné kresbě: podle označených linií naohýbejte správně hrany u nosného dílu 1 (vnější stěna) a 2 (vnitřní stěna profilu), stěny přiložte k sobě v místě pantů a snažte se je vyprofilovat podle návodné kresby. Orientaci při sesazování profilů usnadňují modré kulaté body nakreslené u spodních konců. Každý profil doporučuji vyztužit kulatou špejlí, jejíž délku a potřebný počet určuje oranžový pás v kresbě profilu. Při montáži profilů rovněž zjistíte, že oranžový pás současně označuje drážky, v nichž se bude pohybovat profil dalšího dílu. Proto je nutné zejména u drážek dodržet stejnou rozteč, aby tření papíru mezi posouvajícími se díly bylo co nejmenší. Toho dosáhnete opravdu jen přesným rýhováním linií a trpělivým sestavováním profilů. Nosné sloupy zpevněte v zadních rozích špejlemi, které natřete černou barvou - a pak oba profily zkompletujte nahoře dvojicí příčných tvarovek 3-4 s výztuhami 5-6 (hranol 5 vyplňte dvěma špejlemi), dole tvarovkami 9, 10, 11, nad nimi pak třmenem 7-8 s panty 7a. Nosný sloup nechte řádně proschnout, zatím smontujte podobným způsobem výsuvný rám. Na boční profily použijte vnější stěny 12 L-P, které slepíte s vnitřními stěnami 13 L-P, a po vytvarování vyztužte čtyřmi špejlemi. Rám sestavte pomocí zadního dílu 14 v rozteči tvarovek 15 vyztužených třemi špejlemi. Horní část rámu zakryjte příčkou 16, pod niž instalujte dva díly tvarovek 17. Rám také nechte důkladně proschnout, než ho zasunete do drážek nosného sloupu a ověříte si kvalitu své práce. Pokud jste postupovali správně, rám by se měl v drážkách sloupu posunovat a pohybovat s nepatrným odporem alespoň ve třech čtvrtinách jeho délky. Vysokozdvižný vozík DFG/TFG 25Rám vyjměte ze sloupu a dokončete stavbu výložníku s nosnými vidlicemi z dílů označených modrým číslováním. Díl 18 složte do třmenu s dvěma oky po stranách, do nichž zalepíte špejle, jejichž délku zjistíte opět podle oranžových úseček. Třmen založte do drážek výsuvného rámu vodicími hranolky nahoru a opatrně ho vyztužte jakýmsi "oknem" ze čtyř hranolků, díly 2x 19 a 2x 20 vyplněné špejlemi. Toto lze provést jedině se třmenem založeným v rámu, později byste třmen do drážek bez poškození už nedostali. Díl 21 a lišty vidlice 2x 22 podlepte před tvarováním aspoň na tloušťku 1 mm, po vytvrzení lepidla nalepte tyto součásti na výložník podle návodné kresby. Rozteč vidlic zvolte podle vlastní úvahy. Všechny prvky třídílného zdvihacího zařízení zaretušujte černou barvou, odložte a pokračujte stavbou motoru a kabiny řidiče. Kryt motoru vytvarujte z dílu 31, oblé hrany bočnic z dílů 33 L-P. Pečlivě zpracujte vzájemné sesazení oblé zádi kapoty s horním krytem 34. Na boky umístěte podlepené mřížky 32 L-P. Zespodu slepte stykovou plochu, která je rozměrově shodná s plochou nárazníku, ale kapotu sem zatím nenalepujte. Připravte si díly 36, 37 a 38. Na rovné podložce nejdříve sestavte díl 37, na který umístíte horní plochu 38 s vyvýšenými stěnami na bocích a vzadu. Celek umístěte do výřezu v oblém bloku dílu 36. Zde vytvořte sníženou základnu pro sedadlo řidiče, vše potom zkompletujte s krytem motoru a nakonec s podvozkem. Umístění jednotlivých dílů, hlavně bočnic krytu 31, kapoty 36 a podlahy 40, je vyznačeno na horní ploše dílu 1. Vždy si vyzkoušejte montáž členité sestavy na sucho, než začnete lepit. Dbejte na souměrnost každé části modelu - vzdušná a skutečně křehká papírová kabina tohoto vozíku ji obzvlášť vyžaduje. Díly 53 L-P a 55 musíte podlepit opět na tloušťku min. 1 mm a pečlivě vyřezat. Kartonem podlepte také díl 57. Z těchto dílů sestavte konstrukci, v rozích pod stropním roštem spojenou podélnými zálepkami 2x 56 a vpředu zpevněnou rámovou lištou 57. Na levou stranu přilepte ruční úchytku 54 a konstrukci zaretušujte černou barvou. Vysokozdvižný vozík DFG/TFG 25Samostatně zpracujte podlahu 40, která v horní (černé) části přechází do řidícího panelu - ten pomocí postranních zálepek sestavte nejdřív. Potom umístěte po obou stranách podlahy tvarovky 39 L-P, které ji nejen zvýší, ale také doleva rozšíří. Musíte se správně orientovat při tvarování podlahy a přilepování dílků 39 - k tomu opět slouží modré body, které označují spodní hranu podlahy. Vpředu vytvarujte oblý čelní kryt - plát - a přiklopením panelu díl uzavřete. Do otvoru v panelu zalepte šikmo kulisou volantu 42. Celek nyní pečlivě zalepte mezi přední nohy kabiny tak, aby díl kopíroval jejich oblý profil. Po zaschnutí lepidla doplňte panel spouštěcí pákou 45 a volantem 44 na středovém válečku 43. Na podlahu přilepte nožní páky plynu a brzdy, 2x díl 41. Než umístíte kabinu na vozík, musíte dokončit stavbu sedadla 49 a ovládacího panelu 52 se třemi pákami. Díly sedadla vhodně podlepte, olemujte páskem 50, opěrku sedačky 51 mírně prohněte do oblouku a vše sestavte na zvýšený silenblok 47 s podlepenou deskou 48. Červené šipky ukazují polohu sedadla směrem dopředu. Ovládací páky 45 zhotovte ze špendlíků s kulatou hlavičkou, na které můžete ještě navléknout trubičky z dílků 4x 46, aby tloušťka dříků odpovídala měřítku. Zabudujte konstrukci kabiny, za pravou zadní vzpěru postavte výfuk 35, proveďte závěrečnou retuš nebo přelakování modelu a dokončete celkovou montáž příslušenství v pořadí: 1 - dva písty 12a připevněte do třmenů na nosném sloupu osičkou 12b. 2 - závěsná oka nosného sloupu vložte vpředu mezi bočnice vozíku, současně zasuňte písty do válců pod podlahou vozíku. 3 - osou 12c ukotvěte nosný sloup k podvozku. Pro snadnější práci lze osičku rozdělit na dva čepy, které po instalaci lehce zakápnete zvenku lepidlem. 4 - již popsaným způsobem zabudujte do vozíku obě nápravy 13, 14 a všechna kola. Zde opatrně pracujte s lepidlem, aby se na osičkách nezalepila. 5 - do nosného sloupu zasuňte výsuvný rám s výložníkem a vidlicemi - a tím jste s vozíkem hotovi. Věřím, že se vám podaří tento model postavit, přestože práce s papírem je u modelu tohoto druhu skutečně náročná. O to větší bývá radost z hotové vystřihovánky. Na příští modelářskou spolupráci se těší

SOUTĚŽ PRO MODELÁŘE!

Zastoupení firmy ČR, k.s. vyhlašuje soutěž o nejlépe zhotovený model. Pět nejlepších modelářů bude mít jedinečnou příležitost navštívit sídlo firmy, vyzkoušet si ovládání opravdového vysokozdvižného vozíku a odnést si další hodnotné ceny. Hotové modely zasílejte na adresu Jungheinrich, k.s., Čestlice 104, 252 43 Průhonice, nejpozději do 30. 11. 2001 Hodnocení modelů proběhne v týdnu od 3. 12. do 7. 12. 2001. Jména výherců budou uveřejněna v některém z následujících čísel ABC.