Katedrála sv. Víta na pražském hradě

Sdílej
 

Pokračování z předchozích čísel

Foto
Zpracujte střechy východní části kostela a osaďte na celek: dvě střechy 72 na díl 79 a jednu střechu 72 na díl 68; tři střechy 73 na díl 68 a další tři střechy 73 na díl 79; pět střech 86 na díl 85 a střechu 71 na díl 68. Již zpracované a připravené díly 9 a 10 připojte k celku: díl 10 k dílům 6 a 78, díl 9 k dílům 6 a 42. K dílům 78, 10 a na terén přilepte díl 99 a připravené schody 12 připojte na jižní straně k dílům 4 a T. Připravených osm dílů 25 připojte k celku: jeden díl k dílům 24, 39 a T; druhý na díly 24, 41, T; další čtyři na západní průčelí, tj. díly 24 a T, a nakonec jeden na jižní stranu, tj. na díly 24 a T. Při osazování dílů 25 dbejte na to, abyste je nepřeházeli. Na všech jsou vyznačeny díly, ke kterým je budete lepit.
Zkompletujte stavbu, která kryje archeologické vykopávky, tj. díl 97, osaďte ji na terén a připojte současně ke kostelu - k dílům 39 a 38. Zpracujte schodišťovou věž 36, připojte ji ke kostelu, tj. k dílu 24, kde je místo pro přilepení vyznačeno, a na terén T.

Další část v příštím čísle