F1 Sauber-Petronas C20

Sdílej
 
Vystřihovánka modelu v měřítku 1:24 vám představuje formuli 1 Sauber-Petronas C20, ve které loni jezdil nadějný finský pilot Kimi Raikkonen. Stavba není složitá, ale řada drobných dílů vyžaduje přesnost a trpělivost při lepení. Pozorně si proto přečtěte tento návod a prostudujte návodnou kresbu.

Vystřihovánka je rozdělena do dvou etap: I. kola s brzdami, podvozek, přední, zadní křídlo a deflektory - podložení čísel světle modré; II. karoserie s kokpitem a závěsy - podložení čísel žluté.
Díly u obou etap začínají číslem jedna a úpravy dílů jsou jednotlivě popsány.

Foto
Hrany nařezávané z líce jsou značeny černou čarou s malým černým trojúhelníčkem, hrany nařezávané z rubu (přeneste si je propichy) jsou čerchované (-.-.-) s kolečkem. Výřezy ploch, prořezy a propichy jsou značeny červenou úhlopříčkou, čarou nebo tečkou. Prořezy pro zalepení os jsou černé. Bílé hrany retušujte postupně během lepení. Ke stavbě je potřeba sedm špendlíků, silnější a slabší drátky, párátko, špejle různých průměrů a silonové vlákno ze smetáku na anténu. Barevnost, rozměry a jejich počet najdete ve vystřihovánce. K lepení použijte lepidlo Herkules nebo Kanagom (bodové lepení natupo), k podlepení dílů se nejlépe hodí bezvodé tuhé lepidlo ve válcové tubě, např. Pritt nebo Kores.
Návod na slepení
I. kola s brzdami, podvozek, přední, zadní křídlo a deflektory.
Kancelářským papírem (PK1) podlepte díly 4, 5, 33, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 66, 67, 69 a 70. Kladívkovou čtvrtkou (PK2) podlepte díly 7 a také dvakrát výztuhy otočných dílů přední a zadní nápravy a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k a l. Kartonem o síle 0,8 mm (PK3) podlepte díly 6, 17, 24 a 39. Ze špejle o průměru 1,8 mm vyrobte čtyři osy ložisek 1. Z rubu začerněte díly 9, 11, 13 a 15. Hranu pro rýhování u kol si z rubu nakreslete pomocí kružítka (vzdálenost je na chlopni a střed máte vyznačen) a podle této čáry všechny boky pneumatik narýhujte.
Foto
Na čtyři osy 1 naviňte ložiska (proužky) 2 a zatím je odložte. Z dílů 3 stočte čtyři věnce ložisek kol a uzavřete je zátkami z dílů 4 a 5. Z dílů 7 zpracujte čtyři brzdové kotouče a nalepte je na věnce. Z dílu 8, výztužných dílů a, b, c a chladiče 9 slepte levý přední držák, připojte kolečko 6 a podle návodné kresby k němu přilepte jeden brzdový kotouč s osou. Pozor na zalepení osy! Stejně zpracujte i ostatní držáky: pravý přední z dílů 6, 10, d, e, f a 11; levý zadní z dílů 6, 12, g, h, i a chladiče 13; pravý zadní z dílů 6, 14, j, k, l, 15. Hotové držáky zatím odložte do pracovní krabičky.
Pokračujte v lepení kol - nejprve přední. Vystřihněte čtyři boky pneumatik - díly 19, 21 - a pomocí malé chlopně boky opět spojte. Z dílů 16, 17 a 18 slepte vnější disky, připojte z proužků stočené náboje kol 30 a vlepte do boků 19. Stočte vnitřní disky 20 a přilepte je k bokům 21. Boky spojte pomocí dvou plášťů 22 a přední kola zatím odložte. Zadní boky pneumatik 26 a 28 zpracujte stejně jako boky přední. Z dílů 23, 24 a 25 slepte vnější disky, přilepte náboje 30 a vlepte je do boků 26. Vnitřní disky 27 vlepte do boků 28 a boky spojte pomocí dvou plášťů 29. Kdo chce, může si z dílů 31, 32 a 33 zhotovit čtyři matice kol. Hotové je spolu s koly odložte do pracovní krabičky.
Pokračujte podvozkem. Slepte k sobě (po rysku ohybu) spodní a horní část dílu 34 a z rubu připojte podlahu 39. Z dílů 35, 36, 37 a 38 zpracujte na zádi krajní části difuzoru a dolepte plochy dílu 34. Z dílů 40, 41 a 42 slepte středový difuzor a nalepte ho k podlaze 39. Nakonec shora připojte dva pásky 43 a 44. Celek nechte pod zátěží proschnout - čím déle, tím lépe. Dbejte na to, aby se vám podvozek nezkroutil. Hotový jej zatím odložte do pracovní krabičky.
Pokračujte zadním křídlem. Na zpracovanou levou bočnici - díl 49 - přilepte postupně natupo horní plochy křídla - díly 45, 46 a 47 - a také spodní, nosnou plochu 48 spolu se světlem 51. K celku nyní připojte i pravou bočnici 50 a hotové zadní křídlo zatím odložte do pracovní krabičky.
Přední křídlo. Postupně podle šablony ve vystřihovánce vytvarujte a zpracujte plochy předního křídla - díly 52 a 53 - a nechte prohnuté proschnout. Z dílů 54, 55 a křidélek 56 a 57 slepte levou bočnici křídla a postupně k ní natupo přilepte zpracované plochy. Na levou stranu také nalepte lištu 62. Přední křídlo dokončete přilepením pravé bočnice, kterou slepíte z dílů 58, 59, 60, 61 a lišty 63. Na přední křídlo nakonec nalepte zpracovaný držák 64 a celek odložte do pracovní krabičky.
Podle kresby na dílu 34 zpracujte plochy levého a pravého deflektoru - díly 65, 68 - a postupně k nim připojte držáčky: levé 66 a 67, pravé 69 a 70. Hotové deflektory opět odložte.
II. karoserie s kokpitem a závěsy.
Papírem PK1 podlepte díly 15, 47, 49, 54, 57, 60, 68 a 80. Čtvrtkou PK2 podlepte díly 14, 17, 18, 34, 35, 38, 39, 41, 52, 53, 55, 56 a 79. Kartonem PK3 podlepte díly 2, 26 a také žebra A, B, C a D. Na ruby dílů 4 a 6 si přeneste úsečky A-A, B-B, C-C a D-D, na rub dílu 11 úsečku E-E a na díl 12 úsečku F-F. Ze špejle o průměru 1,8 mm zhotovte osu volantu 20 a dvě zadní osy 58. Z drátu o průměru 0,7 mm vytvarujte tyč na řízení kol 43, ze špendlíků uštípněte čtyři díly 42, dva díly 46 a vzpěru 51. Z tenkého drátku s bužírkou vyrobte snímač 82 a ze silonového vlákna ustřihněte anténu 81. Kuličku na konci vyrobte trojím postupným namočením do kapky lepidla. Z rubu začerněte dva výfuky 63, dva výduchy chlazení 64 a 71, přední závěsy 34, 35, 38, 39 a zadní závěsy 52, 53, 55 a 56. Modře z rubu zabarvěte díly 36, 40, 48 a 50.
Na rub dílu 1 nalepte výztuhu špičky 2 tak, aby vznikla malá hranka, a pečlivě připojte přední část 3. Z rubu k levému boku 4 vlepte chlopeň 5, bok vytvarujte a přilepte k dílu 3. Pozor, spodní část zatím přilepte jen k oranžové chlopni! Stejně zpracujte i pravý bok - díly 6 a 7. Zadní část dokončete přilepením dílu 8 a dvou zpracovaných háků 9 a 10. Na díl 3 a oba boky opatrně přilepte horní část přídě 11 a mezi úsečky A-A vlepte žebro A a můžete uzavřít spodní část přídě. Zpracujte díl 12, přilepte ho k celku a mezi úsečky C-C a D-D vlepte žebra C a D. Předek dokončete vlepením přední kamery - díly 13, 14 -, plošky 15, sklíčka 16 (můžete použít i průhlednou fólii) a levého 17 a pravého 18 nosníku.
Na osu volantu 20 naviňte pásek 21 a osu vlepte z rubu do zpracovaného kokpitu se sedačkou 19, kterou opatrně vlepte do modelu - lepte mezi úsečky E-E a F-F. Zespoda mezi úsečky B-B vlepte žebro B. Volant slepte z dílů 22, 23 a nasaďte ho na osu. Volant nepřilepujte, je sundavací, jako u skutečného modelu. Z dílů 27, 28, 29, 30 a 31 zpracujte přechod za hlavou jezdce. Vstup komínu 24 slepte pomocí chlopně 25 a dotvarujte pomocí dílu 26. Celek připojte k dílu 27 a odložte. Pomocí chlopně 33 zpracujte kryt motoru 32, připojte již slepenou přední část a celek opatrně nalepte na díl 13. Při lepení se řiďte návodnou kresbou.
Pokračujte předními závěsy. Levou stranu zpracujte z horního závěsu 34, spodního 35 (ten na dílu 4 zalepte pomocí výztuhy 37) a vzpěry 47, kterou zatím ke spodnímu závěsu nepřilepujte. Stejným způsobem zpracujte i pravý závěs - díly 38, 39, 41 a 49. Nyní pomocí tyče na otáčení kol 43 (na kterou si předem nalepte díly 44 a 45 - podle kresby ve vystřihovánce) a špendlíků 42 a 46 do závěsů upevněte levý a pravý držák s brzdami. Obě strany dokončete nalepením aerodynamických krytů závěsů - levého 36 a 48, pravého 40 a 50. Všechny krytky lepte natupo a při lepení se řiďte návodnou kresbou.
Zadní závěsy. Levou stranu zpracujte z horního 52 a spodního 53 závěsu, mezi ně vlepte levý držák nápravy s brzdou a dokončete vlepením vzpěry 54. Stejně zpracujte i pravou stranu - díly 55, 56, pravý držák a vzpěru 57. Nakonec mezi držáky a karoserii vlepte dvě zadní poloosy 58. Nyní celek přilepte na podvozek a do otvorů vlepte vzpěru (špendlík) 51.
K podvozku a boku 4 přilepte levý chladič 59 a výztuhu 60. Nyní k hornímu dílu levé bočnice 61 přilepte bočnici 62, zalepte výfuk 63 a celek opatrně nalepte na karoserii, nejdříve na nosník 176 a potom k pásku 43 na podvozku. Do hotové bočnice vlepte zpracované malé křídlo - díly 65, 66 - a také výduch chlazení 64. Stejným způsobem zpracujte i pravou stranu slepenou z dílů 62, 67, 68, 69, 70, 71 a dokončete malým křídlem - díly 72 a 73. Z dílů 74 a 75 slepte levé zpětné zrcátko a vlepte ho do kokpitu, stejně jako pravé zrcátko, které slepíte z dílů 76 a 77. Z dílů 78 a 79 slepte horní kameru, připojte k ní držák 80 a celek nalepte na kryt motoru. Poslední prací na modelu je vlepení antény 81 a snímače 82 do přídě.
Nyní do přídě vlepte držák předního křídla se spoilerem a do zádě přilepte pomocí plochy 48 a světla 51 zadní křídlo. Na osy nasaďte kola a pomocí centrálních matic je k osám přilepte. Nakonec vycentrujte a přilepte přední vzpěry.
Model vozu formule 1 Sauber-Petronas C20 máte hotov. Věříme, že se vám vystřihovánka líbila a že se vám její stavba podařila.