Kostel a klášter sv. Jiří na Pražském hradě - pokračování 2

Sdílej
 
Pokračování stavby modelu Kostela a kláštera sv. Jiří na Pražském hradě z ABC č. 18 a 19.

Pokračujte osazením dlažby 43 menšího dvora do celku - tj. díl zalepte (zespodu) postupně k dílům 41, 40, 37 a 34. Stěnu 51 přilepte oběma koncovými chlopněmi k celku - tj. k dílu 37 - a na ni a na střechu 47 osaďte zpracovanou střechu 52. Dvorek mezi závěrem kostela a klášterem - tj. díl 50 - teď připojte k celku: lepte na díly 34, 42, 37, 51, 20.
Ke stěně 58 přilepte střechu 59 a k ní ještě dvorní stěnu 56. Tuto prostorovou část připojte ke kostelu - tj. lepte na díly 2, 27 a 57.

Foto
Další pracovní činností je spojení klášterní části s částí kostelní. Začněte připojením závěru kostela k dvorku 50 - tj. dvorek podsuňte pod kostel (díl 22) a kapli 20, přilepte k oběma a současně díl 50 připojte i k dílu 1 a k dílu 29. Model nechte "odpočinout" a pak pokračujte připojením dvorní kostelní přístavby - tj. dílu 56 - ke klášterní části - tj. k dílu 53, pak k dílu 58, 39; střechy 59 zespodu se střechou 55 a nakonec střechu 55 na štít dílu 58. Zbývá připojit kostelní část 29 ke klášteru - tj. k dílu 34. Dlažbu rajského dvora 60 vlepte zespodu ke stěnám 53, 34, 27 a 56.
Celý areál máte již spojen. Začněte zpracovávat doplňující prvky: zkompletujte vikýře 61 (12x) a osaďte osm z nich na vyznačená místa na střeše 55 a čtyři na střechu 44; jeden vikýř 62 osaďte na střechu 59; dva vikýře 63 na střechu 44; pět vikýřů 64 na střechu 45, šest vikýřů 65 na střechu 47 a dva vikýře 77 na střechu 49.
Foto
Komíny mají čísla dílů odpovídající střechám, na které budou osazeny - jediné rozlišení je v tom, že u komínového čísla dílů je černá tečka. Ta se rovněž objeví na střechách místo čísla komínového dílu, které by se do vymezené plochy nevešlo.
Zkompletujte komíny 44* (2x) a osaďte na střechu 44; 45* (2x) na střechu 45; 47* (2x) na střechu 47 a 55* (3x) na střechu 55.
Vyrobte vršek ohradní zdi jižního vstupu do kostela - tj. dva díly 54 - a osaďte jej natupo na spojené díly 17 a 18. Zpracujte vrcholy kostelních věží - tj. díly 32 a 33 - a osaďte díl 32 na díl 15 a díl 33 na díl 25. Na díl 15 ještě osaďte čtyři zpracované trojhrany 30 a na díl 25 další čtyři zpracované trojhrany 31.
Závěrečnou část prací na modelu - tj. "zvednutí" na terén - začněte zpracováním parkánu: hradební zeď 66 zkompletujte a připojte k ní parkánovou dlažbu 67. Zpracujte věž 68 a připojte jej na vyznačené místo na dílu 66. Na věž osaďte zkompletovanou střechu 70. Pak celý parkán připojte k celku: díl 67 přilepte na díl 39, stejně tak jako horní části jeho bočních krátkých stran. Na hradební zeď 66 osaďte její zkompletované horní části 69 (2x). Průběžné svislé žebro 74 přilepte na sklopené chlopně dílů 6, 18, 11, 14, 20, 51 a 37. Na vyznačená místa na uvedených dílech ještě přilepte uliční díl 71. Na něj a na díly 14 a 20 přilepte část podvěžní kaple - tj. díl 14*. Na díl 80 osaďte desku s nápisem - tj. díl 79 (na obou dílech jsou vyznačeny středové rysky pro osazení). Pak díl 80 připojte k celku - tj. lepte od jeho levé části na díly 66, 53, 58, 2 a 71. Pokračujte dílem 75, který přilepte na 80 a na uliční díl 71. Terén uzavřete dílem 76, který přilepte na díly 75, 71, svislý díl 74, 38 a 66. Zbývá vám díl 78, který použijte - pokud bude třeba - jako podporu střední části areálu.
Model areálu kostela a kláštera sv. Jiří máte dokončen. Věřím, že jste pracovali s obvyklým pracovním nasazením a že jste s výsledkem své stavební činnosti spokojeni. Na shledanou u dalších objektů Pražského hradu se těší Richard Vyškovský a firma ERKOtyp, spol. s r. o., která se na jeho přípravě podílela.