Kostel a klášter sv. Jiří na Pražském hradě - pokračování 1

Sdílej
 
Pokračování stavby modelu Kostela a kláštera sv. Jiří na Pražském hradě z ABC č. 18.

Stěnu 35 přilepte k dílu 34 (na rysky E-E) a volné konce dílu 34 spojte podle návodné kresby vodorovným žebrem Z1. Střechu 36 zalepte do dílu 34 a přilepte na vyznačené místo na dílu 35. Spojte díly 37 a 38. Volné konce spojte - podle návodné kresby - vodorovným žebrem Z2 a protilehlou stranu u uličního štítu zpevněte - opět podle návodné kresby - dalším vodorovným žebrem Z3.

Foto
Severní dlouhou stěnu kláštera 39 připojte k právě zpracované části: začněte od její levé strany a lepte postupně na díly 38, Z2 a 37 na rysku G-G. Krátké stěny 40, 41, 42 přilepte na vyznačená místa na dílu 37 a pak k celku připojte i oba konce dílu 34.
Žebro Z1 přilepte nejdříve na díl 39 (na rysku H-H) a pak na vyznačená místa na dílu 34 přilepte i krátké stěny 40, 41 a 42.
Foto
Další samostatnou prací je sestavení střech na objektech kolem menšího dvora: díl 48 přilepte na 47; štít 46 zkompletujte, spojte s dílem 45 a k němu přilepte díl 44. Dále spojte oba střešní celky - tj. k dílům 44, 45, 46 přilepte na díl 44 spojené díly 47 a 48. Střechy teď osaďte na celek: začněte tím, že střechu 44 přilepíte na štít dílu 38 a na římsu dílu 39; střechu 47 na římsu dílu 38; štít 48 na díl 37; zbylou část střechy (vnitřní stranu) 47 na římsu dílu 37; štít 46 na římsu dílu 35; střechu 45 na obě strany středního křídla - tj. na díl 34; střechu 44 na římsu 40 a střechu 49 na římsy stěn 41, 42 a střechy 45 a 47.
Pokračujte severní stranou rajského dvora a přilepte na římsu jeho stěny 53 střechu 55. Na vodorovné rysky J-J a svislé rysky F-F na dílu 53 přilepte svislé žebro Z4 a pak tuto část připojte k celku: nejprve přilepte střešní díl 55 na střechu 44. Vše lepte zespodu dlouhou pinzetou tak, že chlopně obou dílů přilepte k sobě - je to rozdíl od dřívějšího způsobu, kdy se chlopeň jednoho dílu lepila na díl druhý. Pak přilepte stěnu 53 na stěnu 34 a střechu 55 na římsu dílu 39.