Dieselová lokomotiva řady 754

Sdílej
 
Lokomotivní řada T 754 byla vyvinuta v ČKD Lokomotivka Sokolovo v roce 1975 pro vozbu vlaků osobní přepravy. Dnes vám přinášíme její papírovou vystřihovánku.

Popis předlohy
Lokomotivní řada T 478.4 (dnes 754) byla vyvinuta v ČKD Lokomotivka Sokolovo v roce 1975. Byla určena pro vozbu vlaků osobní přepravy s elektrickým vytápěním. Řada vychází koncepčně z řady T 478.3 (753). Hlavními změnami bylo nahrazení parního generátoru topným alternátorem a jiné ovládání výkonu a brzd. Rozměry, celková konstrukce a většina mechanických skupin zůstaly zachovány. Lokomotiva byla vybavena vznětovým motorem o výkonu 1460 kW při 1100 otáčkách za minutu. Trakční dynamo o výkonu 1200 kW napájí čtyři trakční motory. Výkon topného alternátoru pro vytápění vlakových souprav je 420 kW. Uspořádání dvojkolí Bo-Bo, rozchod 1435 mm, délka přes nárazníky 16 540 mm, hmotnost ve službě 73 tun, největší rychlost 100 km/hod. Celkem bylo vyrobeno 86 lokomotiv této řady.
Zbarvení a označení se v průběhu let měnilo podle aktuálních předpisů.
Předlohou pro model je lokomotiva ŽSR 754 004-0 lokomotivního depa Zvolen. Model si neklade za cíl kopírovat podrobně vzor. Kvůli zjednodušení stavby byly vypuštěny některé detaily (houkačky, brzdové špalky, pískovací zařízení apod.).
Stavba modelu lokomotivy řady 754

Foto
Při stavbě modelu můžete vypustit některé detaily. Jedná se o žaluzie větrání strojovny a různá madla. Další variantní díl je hák a šroubovka. Můžete si zvolit buď papírový díl 42, nebo hák z drátu - díl 43.
Přípravné práce
Ze špejlí nebo kulatých párátek si připravte díly č. 58 - 2x ( 3 F Fmm délka 7 mm), č. 53 - 4x (2 mm délka 28 mm), č.37 - 4x ( 2 mm délka 8 mm). Kdo bude chtít, připraví si z drátu průměru 0,5 mm dva háky - díl 43, které natřete černou barvou, madla - díly č. 59 - 1x (natřete na zeleno), č. 60 - 2x (natřete na zeleno), č. 61 - 1x (natřete na zeleno), č. 62 - 8x (natřete bílou barvou), č. 63 - 4x (natřete šedou barvou). Ze špendlíku si připravte anténu - díl 64. Všechny díly jsou zakresleny ve vystřihovánce.
Kancelářským papírem podlepte díly č. 19, 20, 26, 28, 55. Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly č. 21, 22, 31, 45, 49, 51, 56, kartonem silným 1 mm podlepte díly č. 46, 47 a 54. Z rubu šedou barvou natřete díly 46, 45, 55. Ohyby označené plnou čárou zakončenou opačnou šipkou nařízněte z líce a ohyby označené plnou čárou zakončenou kroužkem nařízněte z rubu. Na některých dílech jsou ohybové čáry označeny přilehlým černým trojúhelníkem - ty nařízněte z líce.
Z rubu si označte tužkou úsečky A-A a B-B na dílu 26 a C-C, D-D na dílu 9.
Postup práce
Foto
Směr jízdy je pro snadnější orientaci na dílech naznačen červenými šipkami.
Začněte kabinami strojvedoucího. Kabiny se skládají ze dvou částí, horní a dolní. Dolní část je sestavena z dílů 1, 2, 3. Horní část tvoří díly 4, 5, 6, 7. Sestavení jednotlivých částí kabiny doporučuji nejdříve řádně vyzkoušet bez lepení.
Dolní část: Vystřihněte díly 1, 2, 3, díl 1 vytvarujte do oblouku a nalepte na podlahu tvořenou dílem 2. Na dílech jsou označeny středy krátkými přímkami, snažte se, aby tyto středy přesně lícovaly, proto je slepte nejdříve. Po proschnutí přilepte na díl 1 díl 3. Konce dílu 1 (mimo chlopně) by neměly přečnívat přes okraje dílů 2 a 3. Po sestavení musí tvořit zadní hrana dílu 1 kolmici k rovné podložce.
Hotovou sestavu lehce zatižte a nechte dobře proschnout.
Pokračujte horní částí: Vystřihněte díly 4 a 5. Díl 4 vytvarujte do mírného oblouku a přilepte k dílu 5. Opět platí střed na střed. Pozor, zadní stěnu dílu 5 zatím nepřilepujte! Vystřihněte střechu - díl 6 - a kryt reflektoru - díl 7. Díl 7 vytvarujte do oblouku a přilepte na vyznačené místo na dílu 6. Pracujte velmi pečlivě. Po proschnutí díl 6 opatrně vytvarujte podle dílu 4 a přilepte na tento díl. Nejdříve lepte levé krajní chlopně, potom postupně čelo a nakonec pravé krajní chlopně. Dbejte, aby čelo střechy kopírovalo tvar čela dílu 4, reflektor musí být přesně nad středem kabiny. Slepenou sestavu nechte proschnout. Nyní ohněte zadní stěnu dílu 5 a vložte ji zevnitř do dílů 4 a 6. Tato operace vyžaduje trochu trpělivosti. Pracujte bez lepení, až si budete jisti, že se vám to podaří, přilepte díl 5 k dílům 4 a 6. Zadní stěna musí přesně lícovat s okrajem střechy. Slepenou sestavu opět nechte dobře proschnout.
Nyní spojte dolní a horní část kabiny. Lepte díl 3 na vyznačené místo na dílu 5, určující je přesné zarovnání zadních a bočních hran. Nejlépe je položit horní část kabiny zadní stěnou na desku stolu a k ní přiložit dolní část za současného dorovnávání boků. Sestavenou kabinu nechte důkladně proschnout. Stejným způsobem sestavte druhou kabinu strojvedoucího. Kabiny zatím odložte a pokračujte strojovnou.
Díl 9 vystřihněte, vyřízněte v něm otvory pro nadstavbu, ventilátory a schod. Chcete-li, můžete vyříznout i malé žaluzie větrání v dolní části dílu, porovnejte je s dílem 11, aby nedošlo k záměně. Z rubu dílu nalepte zadní stranu závěsů příčného vypružení 12. Na díl 9 můžete nalepit i velké žaluzie větrání 10, lepte přesně na žaluzie nakreslené na dílu 9. Z dílů 13 a 14 (středy jsou označeny krátkými čarami) slepte nadstavbu strojovny a po proschnutí ji vlepte do otvoru v dílu 9; orientujte se podle směru jízdy, výfuky jsou na opačné straně než ventilátory. Díl 9 položte na rovnou plochu a v místě podélných chlopní vlepeného dílu 13 zatižte. Po proschnutí na nadstavbu nalepte výfuky z dílů 21, 22. Z dílů 15 a 16 sestavte ventilátory. Ty nalepte do otvorů v dílu 9. Ventilátory orientujte tak, aby vyšší stěna byla směrována k podélné ose lokomotivy. Sestavte schod 17 a vlepte ho do dílu 9. Po proschnutí vytvarujte střechu dílu 9 do oblouku. Na okraje dílu 9 vlepte příčné stěny 19 a 20, díl 20 na stranu se schodem. Lepte tak, aby dolní hrany dílů 19 a 20 lícovaly s přímkami C-C a D-D a aby jejich plochy lícovaly s hranami dílu 9. Sestavu nechte dobře proschnout. Na vyznačeném místě na dílu 9 (červená tečka) prorazte špendlíkem otvor a vlepte do něj sekundovým lepidlem anténu 64. Po zaschnutí navlékněte na střed antény bužírku délky asi 2 mm, nejlépe zelené barvy.
Pokračujte sestavením rámu. Díl 26 vystřihněte a slepte, do něj na úsečky A-A a B-B nalepte příčné výztuhy 27. Díl položte na rovnou plochu a pod zátěží nechte proschnout. Zpracujte díl 28, do otvorů vlepte osy pro otáčení podvozků 58 a po proschnutí přilepte na díl 26.
Na hotový rám nalepte sestavenou strojovnu 9. Lepí se na střed rámu mezi místa pro přilepení kabin strojvedoucího, která jsou na dílu 26 označena tečkovaně. Nejdříve přilepte chlopně dílu 19, potom přilepte k dílu 26 levý a pravý bok dílu 9, nakonec chlopeň dílu 20. Po proschnutí přilepte na oba konce rámu kabiny strojvedoucího. Lepte na doraz ke strojovně. Dbejte na správné lícování všech dílů kabin a strojovny. Sestavené díly odložte a nechte důkladně proschnout.
Na kabiny strojvedoucího přilepte okna a dveře - díl 8. Začněte lepit předními okny, přilepte reflektor a nakonec obě boční části.
Pokračujte rámem. Zpracujte písečníky 33 a vlepte na díl 28 a zevnitř k dílu 9. Z dílů 29, 30, 31 a 32 slepte nádrž. Sestavenou nádrž přilepte k dílu 28. Zpracujte vzduchojemy z dílů 34 a 35. Díl 34 slepte, z kancelářského papíru si nastříhejte pásky široké 34 mm a dlouhé 80 mm a stočte je do trubičky. Trubičku vložte do slepeného dílu 34, horním koncem ji k dílu přilepte. Trubičku rozviňte na těsno ke stěnám dílu 34 a přilepte druhý konec pásku. Na takto vzniklou "tlustou" stěnu nalepte díly 35. Na hotový vzduchojem přilepte držáky 36 a celou sestavu přilepte k dílu 28. Zpracujte pluh z dílů 40, 41 (vnější strana pluhu), 18 (vnitřní strana pluhu) a přilepte na vyznačená místa na dílu 28. Sestavte stupačky 44 a přilepte na díl 28. Z dílů 37, 38, 39 sestavte nárazníky a vlepte do otvorů v čelech rámu. Na čela rámu přilepte papírový hák a šroubovku 42 (lepte na malý obdélník ve středu čela rámu), nebo drátěný hák 43 (lepte do otvoru proraženého na místě vyznačeném červenou tečkou). Nalepte na strojovnu zábranu 25, místo není vyznačeno, zábrana se lepí natupo na žebřík vedoucí na střechu v úrovni první a druhé příčky shora. Na střechu strojovny nalepte mezichladič stlačeného vzduchu sestavený z dílů 23 a 24. Spoje mezi kabinou strojvedoucího a strojovnou přelepte dílem 57, který znázorňuje překrytí spojení laminátové kabiny s ocelovou strojovnou u skutečné lokomotivy.
Zpracujte podvozky. Díly 47 a 46 doporučuji vyřezat ostrým skalpelem nebo modelářským nožem. Díl 47 přilepte na díl 46. Díl 45 ohněte a z rubu na něj, na doraz k horní spojovací části, přilepte slepené díly 46 a 47. Z dílů 48, 49, 50 a 52 slepte kola a navlékněte na osu dvojkolí 53, orientujte se podle návodné kresby. Otvory v dílu 46 provlékněte sestavené dvojkolí, díl 46 přitom můžete mírně ohnout. Osu i kola vycentrujte, nastavte správnou vzdálenost kol a kola k ose přilepte. Zvnějšku dílu 46 osy zajistěte zákolníky 51. Pozor! Nepřilepte osy k podvozku. Podložka 54 slouží k nastavení správné výšky osy nárazníků nad temenem kolejnice, která by měla být 12 mm (viz návodná kresba). Podložky 54 nasuňte na osy 58 vlepené v dílu 28 a za ně nasuňte sestavené podvozky. Lokomotivu postavte na kolejnice a změřte výšku osy nárazníků nad temenem kolejnice. Není-li výška v pořádku, buď přidejte další podložku vystřiženou z papíru potřebné tloušťky, nebo podložku 54 nahraďte tenčí podložkou. Pokud nemáte kolejnici v měřítku H0, nahraďte ji např. dvěma krabičkami stejné výšky, které postavíte vedle sebe ve vzdálenosti asi 16 mm. Je-li výška v pořádku, podvozek zevnitř zajistěte dílem 56, který přilepte k ose 58. Nakonec uzavřete podvozek dílem 55. Stejně postupujte i u druhého podvozku.
Kdo bude chtít, může model opatřit madly. Madla lepte sekundovým lepidlem do připravených otvorů na místa, která jsou označena černými čárami. Díl 59 je umístěn na střeše mezi větráky, díly 60 na střeše nad vybráním schodu kolmo k ose lokomotivy, díl 61 na střeše nad vybráním schodu. Díly 62 jsou madla u dveří, označená na dílech 8 černými svislými čárami. Díly 63 jsou madla na čele rámu 26.
Model je hotov. Na závěr jej přestříkněte lakem, hodí se lesklý. Můžete použít lak na vlasy do rozprašovače. Není sice lesklý, ale má antistatické účinky proti prachu a zvýrazní barvy modelu.
Hodně úspěchů a radosti z nového modelu přeje