Americký bojový vrtulník BELL AH-1G COBRA

Sdílej
 
Americký bitevní vrtulník Bell AH-1G Cobra koncepčně vychází z civilního vrtulníku UH-1 HuleyCobra. Vojenská verze vrtulníku do bojové akce poprvé zasáhla ve vietnamské válce a v americké armádě slouží dodnes.

Americký bitevní vrtulník Bell AH-1G Cobra koncepčně vychází z civilního vrtulníku UH-1 HuleyCobra. Vojenská verze vrtulníku do bojové akce poprvé zasáhla ve vietnamské válce a v americké armádě slouží dodnes. Má dlouhý štíhlý trup s dvoumístnou kabinou, ve které posádka sedí za sebou. Zadní sedadlo patří hlavnímu pilotovi, přední střelci, který ovládá otočnou věž pod trupem s rotačním kanonem ráže 20 mm a granátomet ráže 40 mm. Pod krátkými křídly Cobra obvykle nosí osm řízených raket a až 38 raket neřízených. Pro svou přední štíhlou siluetu je Cobra velice nesnadným cílem. Naproti tomu nosí těžkou výzbroj, což z ní dělá velmi účinnou zbraň proti pozemním obrněným složkám, zejména tankům.
Cobra je dlouhá 16,2 m, vysoká 4,1 m, s průměrem rotoru 13,4 m. Váží 4,5 tuny, dostup má 3,7 km a dokáže letět rychlostí až 225 km/h.
Základní typ tohoto dvojmístného vrtulníku vyrobila americká firma
Bell v roce 1965 s označním AH 1. V průběhu let byl stále modernizován a jeho nejnovější verzi AG 1 W používá v současnosti i americká armáda.
Naše vystřihovánka představuje typ AH 1G ze 70. let a je zpracována v měřítku 1:48.

Foto
Přípravné práce
Narýhujte ohybové hrany, udělejte výřezy a otvory pro osy. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou značené plnou čárou, která je zakončená malou černou šipkou. Pokud není šipka vybarvená, znamená to velmi jemný ohyb nebo přechod do oblé plochy, a tedy i velmi slabé naříznutí. Zkušení modeláři, kteří dokáží dobře tvarovat papír, tyto hrany nařezávat nemusí. Hrany, označené čerchovanou čárou, znamenají nařezání z rubové strany a ohyb papíru k sobě. Tam, kde by ohybové čáry rušily kresbu, jsou označené pouze při obvodu dílů - nepřehlédněte je! Výřezy ploch z dílů a otvory pro otočné osy označují červené úhlopříčky, otvory pro pevné osy označují černé úhlopříčky. Průřezy v dílu 31 jsou označené červenou čárou v černém rámečku.
Na rubovou stranu dílu 5 si pomocí vpichů špendlíkem přeneste dvě úsečky A-A a B-B. K nim budete později lepit výztužná žebra. Nyní ze špejle nařežte osy otočných mechanizmů 46, 61 a 68 a hlaveň kanonu 63. Délka a barva těchto dílů je zakreslena ve vystřihovánce. Špejle nejprve obruste na potřebný průměr, a pak je natřete temperovou barvou.
Stavba modelu
Foto
Vytvarujte díl 1 a přilepte k němu boční skla kabiny 2 a 3. Ke kabině přilepte přední část 4 a celek přilepte k vytvarovanému dílu 5. Díl 1 a 5 ještě spojte konstrukčním dílem 6. Mezi úsečky A-A na rubové straně dílu 5 přilepte výztužné žebro 7, mezi úsečky B-B žebro 8. Hotový celek doplňte spodní částí 10, ke které však nejdříve přilepte zpracovaný konstrukční díl 9. Zadní část celku uzavřete dílem 14. V přední části zespodu přilepte díl 11 a přední část ukončete přilepením jemně vytvarovaných dílů 12 a 13. Zpracujte díl 15, přilepte k němu díl 16 a celek přilepte k dílu 11.
Pokračujte lepením motorové části. Zpracujte díl 17 a vlepte do něj dvě chladicí mřížky 18. K dílu 17 přilepte díl 19 a celek přilepte k dílům 14 a 5. Zpracujte dva díly 21 a vlepte je do dílů 20. Slepením dílů 20 a 22 vytvořte nasávací otvory a ty přilepte k tělu vrtulníku - k dílům 5, 17 a 19.
Zpracujte díl 23 a vlepte do něj celek z dílů 24 a 25. Nyní díl 23 uzavřete dílem 26 a přilepte k dílu 19. Vytvarujte díl 27, slepte ho pomocí dílu 65 a svrchu ho uzavřete dílem 28. Díl 27 přilepte k horní části vrtulníku 5 a 17. Zpracujte díl 29, nalepte na něj díly 30 a 48. Díl 29 přilepte na díl 28.
Pokračujte lepením zadní části vrtulníku. Vytvarujte ocasní část 31, doplňte ji spodní částí 32 a zadní 33. Průřezy v dílu 31 provlékněte zpracovaná křidélka 37 a zespodu je zakápněte lepidlem. Z dílů 34 a 35 slepte směrovku, svrchu ji doplňte dílem 36 a přilepte k dílu 33. Hotovou zadní část vrtulníku přilepte k střední části trupu 19.
Následuje zpracování vrtule. Na díl 38 přilepte dva díly 39 a díl 38 přilepte k vrchní části vrtule 40. Na spodní část 42 přilepte díl 41 a nyní slepte vrchní i spodní část vrtule - díly 40 a 42. Zpracujte díl 43, přilepte k němu díly 44 a 45 a hotové výztuhy přilepte ke spodní části vrtule 41. Hotový celek navlečte na osu 46 a zakápněte lepidlem. Osu provlékněte trupem vrtulníku a zespodu ji zajistěte pomocí zarážky 47.
Další prací je slepení podvozku vrtulníku. Přední část podvozku 49 přilepte na tenký karton nebo dvojitou výkresovou čtvrtku, přesně vystřihněte, vytvarujte podle návodné kresby a svrchu doplňte vytvarovanými díly 50 a 51. Pozor, abyste nezalepili chlopně na přilepení k lyžím. Tyto chlopně nesmějí být ani podlepené. Stejným způsobem zpracujte zadní část podvozku s dílem 53, 54 a 55 a střední část 52. Všechny tři celky nyní přilepte ke spodní části trupu 10. Na špejli vytvarujte lyže 56, opatrně je slepte a doplňte čely 57 a 58. Hotové lyže přilepte k už zpracovaným podvozkům.
Zadní vrtuli slepte z dílů 66 a 67. Osu 68 provlékněte směrovkou 34 a zakápněte lepidlem. Na osu navlékněte zarážku 69, pak hotovou vrtuli a tu zajistěte přilepením druhé zarážky 69. Vrtule se musí volně otáčet.
Pokračujte předním kanonem. Uzavřete díl 59 a z obou stran k němu přilepte díly 60. Do dílu 59 vlepte kanon 63. Osu 61 zespodu navlékněte do přední části trupu a zakápněte lepidlem. Po zaschnutí navlékněte na osu zpracovaný celek kanonu a zajistěte ho zarážkou 62.
Další prací je sestavení předních křídel se zavěšenou výzbrojí. Začněte levým. K dílu 70 přilepte konstrukční díly 71 a 72. Nyní křídlo 70 uzavřete, z boku doplňte závěsem 79 a zespodu závěsem 84. Stejným způsobem slepte i pravé křídlo z dílů 73, 74, 75, 80 a 84. Z dílů 76, 77 a 78 zpracujte zásobníky střel a přilepte je pod křídla k závěsům 79 a 80. Obdobně slepte z dílů 81, 82 a 83 další zásobníky střel a přilepte je pod křídla k závěsům 84. Hotová křídla přilepte k bokům trupu 5. Poslední prací na vrtulníku je vlepení deseti žeber 64 do nasávacích otvorů z dílů 20 a 22.
Podstavec 86 nalepte na karton, nechte proschnout a potom přesně vystřihněte. Na podstavec nalepte zpracovaný díl 85.
Tím jste model dokončili. Všechny bílé hrany ještě zatřete temperovými barvami. Hotový vrtulník postavte na podstavec nebo zavěste do prostoru na silonové vlákno.
Mnoho trpělivosti při práci a radost z hotového modelu přeje